RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 10 grudnia 2023 roku, Imieniny: Daniel, Julia
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
STOWARZYSZENIE POWIATW I GMIN NADBUASKICH

Powstae w ubiegym roku Stowarzyszenie z siedzib w osicach zrzesza kilkanacie powiatw nadbuaskich i kilkadziesit miast i gmin z regionu nadbuaskiego. Czonkami Stowarzyszenia s samorzdy, ale mog je wspiera osoby fizyczne i inne osoby prawne. Gwnym celem Stowarzyszenia jest koordynacja programw ekologicznych, owiatowych, kulturalnych na terenie dziaania. Z uwagi na to, e Stowarzyszenie tworz w wikszoci samorzdy to podstawow ide jaka przywieca dziaaniom Stowarzyszenia jest rozwj samorzdnoci tj. denie do faktycznego zarzdzania wszystkimi sferami ycia mieszkacw oraz troska o jak najlepsze zabezpieczenie ich potrzeb socjalnych i duchowych. Kiedy bdzie mona powiedzie, e suma osigni wszystkich samorzdw bdzie stanowia oglny dorobek Stowarzyszenia. Kto powie, po co powiela to co przecie maj i tak realizowa samorzdy. Zwamy jednak, e ustawa o samorzdach nie jest najlepsza, nie daje im dostatecznych rodkw, a naley dostrzec wszystkie potrzeby i szanse caego regionu oraz stworzy wsplnie realny, ambitny program dla caej zuboaej strefy nadbuaskiej.Wadze Stowarzyszenia licz tutaj na pokane rodki z programw Unii Europejskiej, ale do tego trzeba posiada konkretne projekty i 20-30% rodkw wasnych, co atwiej jest zebra w wikszym gronie. Ponadto na sens powoania Stowarzyszenia trzeba spojrze z innej strony, a mianowicie po raz pierwszy udao si pokona barier podziaw politycznych i personalnych na naszym terenie, co umoliwia porozumienie w zakresie ustalenia kierunkw promocji caego subregionu. Kada gmina, miasto, instytucja moe podkrela swoje pooenie terytorialne, co w sumie moe wydatnie wpyn na wano i znaczenie caego regionu (wanie na tej paszczynie zacz dziaa kwartalnik "Nasz Przewodnik"). Bardzo duo zamierzamy czyni w tworzeniu szlakw turystycznych. Chocia zdajemy sobie spraw z naturalnych ogranicze w tej dziedzinie to jednak stawiajc na PROSTOT KONTAKTW RODOWISKOWYCH mamy pewne szanse. Przecie produkujemy zdrow, smaczn ywno. To co jednak moe by najwaniejsze to pobudzanie dziaalnoci kulturalnej poprzez powstanie Festiwalu Kultury Nadbuaskiej od Wodawy po Wyszkw, gdy dziecicy zesp "Sylaba" z Wyszkowa wskazuje starostom pozostaych powiatw jakie powinny by u nich chry, teatry, zespoy, domy pracy twrczej i dziedzictwa kulturalnego. Bez tego nie bdzie mona mwi o tosamoci regionalnej i sukcesie wszystkich mieszkacw regionu nadbuaskiego.Wydaje si, e wiemy co po kolei, teraz powinnimy robi, tym razem wszyscy wsplnie przez dugie lata. I to wanie jest istota porozumienia zawartego w Stowarzyszeniu Powiatw i Gmin Nadbuaskich, ktre czeka na cenne gosy, podpowiedzi i aktywn dziaalno wszystkich osb popierajcych idee Stowarzyszenia.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2023 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt