RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Patriotyczny niepokj...


Majc mono swobodnych rozmw z wieloma osobami, ktrzy wiedz, e w swoich artykuach nie ujawni ich personaliw, mog ich zapyta o najbardziej draliwe spoeczne sprawy. Bardzo rzadko wwczas na pierwszym miejscu skar si na wasne krzywdy i urazy, chyba, e jest to dobry przykad do powszechnego i oglnego zjawiska, najczciej wszyscy wyraaj niepokj o los caego regionu i kraju. Bardzo szybko w ostatnich latach ronie wiadomo o naczyniach poczonych gospodarki i rynku. Waciciel salonu samochodowego martwi si o kondycj duych Zakadw Misnych, gdy zdaje sobie spraw, e w przypadku plajty wanej na naszym terenie gazi przetwrstwa misnego nie bdzie komu kupowa nowych samochodw. Kiedy jednak powszechne denia rolnikw wsparte licznymi protestami zmierzaj do wymuszenia na Rzdzie obowizkowego skupu produktw rolnych po cenach zapewniajcych opacalno nastpuje polaryzacja wypowiedzi. Niemal kady dostrzega ogromn bied na wsi i by moe kady jest za jej przezwycieniem, tylko e, cznie z bied mieszkacw miast chodzi tu bagatela by moe o 70% spoeczestwa. Zatem, kto miaby kupi ow bied lub za ni zapaci. Po pierwsze rolnik pracujcy na 5 ha albo na 100 lub wicej hektarach wytwarza zupenie nieporwnywaln mas towarow i jeden nawet przy wysokich cenach produktw rolnych bdzie biedny, drugi zostanie odpowiednio dofinansowany, chocia to zbyt mocno uderzy w konsumentw. Po drugie , kiedy wikszo spoeczestwa jest biedna , ograniczone s inwestycje, nie ma wzrostu konsumpcji, wszystkim brakuje pienidzy. Mona si pociesza, e bdzie lepiej, ale aden z moich rozmwcw nie chce w to wierzy, bo przecie widzi jakim wysikiem cignie swj interes. Do tego gdzie tam sysza o rnych planach wielkich konkurencyjnych firm, oraz braku ochrony polskiego rynku i na progu zaamania, strachu przez chwil dopuszcza nadzwyczajne ruchy spoeczne, ale po chwili dodaje, nie ulica tego nie rozwie. S to zbyt powane i due problemy ekonomiczne. W takiej atmosferze pytam si, czy ma sens wczanie si przedsibiorcw do ycia politycznego, bo niektrzy s tego godni. W pierwszej chwili pada odpowied twierdzca, ale za chwil rodzi si wtpliwo , czy spoeczestwo zechce mnie wybra, czy udziel mi poparcia inni przedsibiorcy? Wwczas podpowiadam, e bardzo wane s media., niezalene, wartociowe rodki upowszechniania i wymiany pogldw, oraz propozycji spoecznych rozwiza. Jeeli kto ledzi materiay redakcyjne w ,,Naszym Przewodniku'', to wie, i gdyby kto poda racjonalne sposoby poprawy sytuacji gospodarczej w naszym regionie, to w najbliszym wydaniu kwartalnika zostaoby to opublikowane. Chc powiedzie, e otwarta wymiana myli ostatecznie wiele nie kosztuje , a moe doprowadzi do znalezienia pienidzy na wykupienie biedy. Zapraszamy do dyskusji i czekamy na listy w powyszej sprawie.


Witold Zembrowski

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt