RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
BUKA Z MASEM...


Dziewczynka, ktra nie miaa cay dzie nic w ustach, zapukaa do ssiadki, aby jej posprzta i dosta za to 50 groszy czy zotwk na buk. Podobnych przypadkw bywa coraz wicej. Wzrasta bezrobocie, opieka spoeczna nie prowadzi publicznego doywiania, Moe nie tylko z literatury znam smak buki z masem - dlatego piszc artyku licz na zdecydowan postaw spoeczestwa wobec wszystkich przedstawicieli wadz samorzdowych i rzdowych w Polsce, ktre s osobami dorosymi i w peni odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy. A wiec to im w pierwszej kolejnoci spoeczestwo winno odmwi wypaty wynagrodze za bdne rzdy do tej pory. To ich majtki i pensje przez jaki czas naley przeznaczy na wyywienie dzieci i bezrobotnych. Prosz mi wierzy, e lepszego rozwizania nikt nie znajdzie. Za ze rzdy kto musi ponosi odpowiedzialno, inaczej doprowadzimy do sytuacji, i dzieci zaczn umiera z godu a doroli zostan doprowadzeni do kracowej rozpaczy. Mog w tym miejscu te wierzy. pracodawcom, e dokonuj zwolnie pracownikw, gdy nie maj pienidzy na ich wynagrodzenia. W takim razie mamy do czynienia z kryzysem, do doprowadzenia ktrego nikt si nie przyznaje. A gdzie podziay si pienidze z podatkw, a gdzie podzia si ogromny majtek Skarbu Pastwa? Kto unieruchomi rodzim produkcj i odda kraj w obce rce?

Uwaam, e s granice rozsdku i przyzwoitoci przedsibiorczoci i pchania si dyletantw do wadzy. Nadal jestem zdania, e wrd Polakw s odpowiednie osoby na stanowiska rzdowe, jak te do tworzenia miejsc pracy, tak aby znikao bezrobocie. Ale jak cay nard nie jest w stanie zatrzyma degradacji poowy kraju, to w cigu paru lat wszyscy bdziemy dostawa buk z masem za sprztanie bogatej Europy Zachodniej.

Jako nard jestemy pod wpywem ogromnego zawodu zniweczenia wielkiego zrywu narodowego z roku 1980 przez politycznych spadkobiercw tego powstania, przeciw obcej interwencji w wewntrzne sprawy Polski. Jeeli ci sami ludzie mogli odda nasze interesy obcym mocarstwom i poprzez masow propagand zdoali upi czujno narodu podczas przejmowania naszego majtku narodowego przez pazerny obcy kapita i jeeli nadal syszymy, e nic gronego si nie stao, to nikt nam nie mwi prawdy, ktra sprowadza si do tego, e caa gospodarka kraju zostaa opanowana przez firmy zagraniczne. Taki stan rzeczy naley nazwa podporzdkowaniem wobec Unii, a nie partnerskim udziaem w jej strukturach. Poniewa gwnym nonikiem spreparowanej propagandy jest telewizja, naley przesta poddawa si jej socjotechnicznej sile i naley organizowa inne kanay edukacyjno-samoksztaceniowe tosamoci narodowej. Nadawca programu telewizyjnego zdaje sobie spraw, e przed odbiornikiem jest niemy widz ktrego gotowo do prezentacji wasnego punktu widzenia jest osabiona, gdy nie jest to spotkanie bezporednie, na ktrym istniaaby moliwo konfrontacji argumentw, std efekt podatnoci na pogldy przedstawiane przez telewizj jest ogromny. Poza tym coraz mniej ludzi wyznacza sobie indywidualne cele, a coraz wicej korzysta z wzorw naszej epoki. Do tego pocztkowa ideologia kreowania "bogaczy" zrywaa z zasad rwnych szans, pomoc ideologiczna nie przeszkadzaa osiga due bogactwo w nieuczciwy sposb. Dzisiaj okrelenie wszystkich negatywnych skutkw transformacji ustrojowej zdaje si by niemoliwe, ale kady z nas i oglnie jako nard, musimy wypracowa now ideologi rwnego przezwyciania kryzysu. Pki nie staniemy si w peni wartociowym spoeczestwem, jako cao, nie mona dalej wierzy w obietnice tych, ktrzy zagarniajc majtek narodowy, nie przejmuj si losem innych. Dlatego kreatywno programw naprawy nie moe si sprowadza do porwna, ocen, wylicze, malwersacji i bdnej polityki. Ta kreatywno musi posiada praktyczne znamiona zmiany sytuacji. Kreatywno w tym kontekcie, to inaczej dwignia spoeczna wysadzajca po kolei fotele, na ktrych siedz jeszcze autorzy podporzdkowywania osabionej Polski kademu, kto tylko chciaby na tym zarobi, a przecie do czego takiego chtnych nie brakuje.

W tym momencie potrzebna jest nam nowa sia spoeczna, ktra bdzie chciaa rozliczenia tej przeszoci i bdzie zdolna takie rozliczenie przeprowadzi. W oparciu o analiz wpyww i wydatkw budetowych z ostatnich dziesicioleci rzeczywisty przebieg dyszy budetowej jest trudny do odgadnicia, ale u progu lat 2000 powsta problem jej akceptacji przez gospodark prywatn, std te niezbdne jest rozliczenie przeszoci, dlaczego nie rzdzono pod ktem akceptacji dyszy budetowej w ukadzie posugiwania si gilotyn transformacji ustrojowej. Jedynym sensownym posuniciem antykryzysowym jest radykalne zredukowanie obcie modego sektora prywatnego, np. o 50%, tj. do poziomu 20 - 30% sumarycznych obcie podatkowo - opatowych. Czy pastwo, ktre sprzedao swj majtek i obciyo gospodark 60%-owym podatkiem, sta na tak daleko posunite reformy gospodarcze, w postaci redukcji sfery adnimistracyjno-budetowej? Trudno powiedzie, bo nikt tego w poprzednich latach nie robi, ani te nie zbiera na ten cel adnych rodkw czy majtku. W tej chwili dyskutowanie o reprywatyzacji, to mowa o unicestwianiu prywatyzacji i postawieniu pastwa w stan upadoci. Zatem ugrupowania i siy polityczne, ktre nie bd w stanie pokierowa pastwem w sytuacji oglnego kryzysu, s najmniej godne zaufania i poparcia, jak tez te, ktre do tej sytuacji doprowadziy. I std moja teza, i nie mamy kogo wybiera. Dramatyczna sytuacja powstaje wtedy, gdy kilka czynnikw negatywnych skupi si jednoczenie na osabionym organizmie, jakim jest polski model demokracji. Brak pienidza u ludzi, bezrobocie, hamuj wewntrznie rozwj gospodarczy, a dziaania wiatowych si ostrej konkurencji wielkich pienidzy moe utrci niekiedy korzystn wymian eksportowo - importow. Cho cztery reformy pochony mas rodkw, to adna z nich nie jest dostatecznie dobra w obecnej sytuacji nadcigajcego kryzysu. Bardzo biedne gminy i ju zaduajce si powiaty musz by powodem dalszych zmian terytorialnych (chociaby ze wzgldw ekonomicznych) niektrych jednostek samorzdowych. W tym momencie jest niezbdny nowy ad spoeczny midzy zreformowan wadz a sfer usugowo - produkcyjn, ktra w istocie decyduje o szansie wyjcia z kryzysu, a bez uwzgldnienia istotnych postulatw tej sfery, kryzys, korupcja, chaos, bieda pochonie nas bez reszty. Ten rok rzeczywicie moe by bardzo niedobry, gdy zanosi si na ostateczn porak biurokracji "powasowskiej", tj. zwizkowego rzdzenia Pastwem, jak niektrzy komentuj, "przeznaczonego do likwidacji". My chcemy do tego nie dopuci, a autentyczni zwizkowcy ju dawno cofnli swoje poparcie dla tych, co nasze Pastwo potraktowali jako prywatny folwark dla osignicia osobistych korzyci.
Dzisiaj trzeba jednak bra pod uwag mentalno Polakw, dla ktrych nic nie jest zamknite, aden system nie moe nas ogranicza, adna organizacja nie moe narzuca jak mamy si zachowywa, gdy to wypywa z naszego otwartego wntrza. My jestemy do koca nie odkrytym doczesnym wiatem, dla ktrego wiele pyta nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Rzecz w tym, e relacje midzy wadz i spoeczestwem musz uwzgldnia na bieco t pynno, ten ruch potrzeb i postaw, ktre nie do koca zdaj ksztatowa wyran wiadomo. Jestemy zdani na wyraanie cigych procesw sowami zastpczymi, gdzie niekiedy utrzymuje si dugotrwaa monotonia, a niekiedy mamy do czynienia z gwatownymi i silnymi wirami, po ktrych zostaj niewidoczne ofiary godu i braku bezpieczestwa. Ani zapobiec, ani przewidzie tych si si nie da, ale jzyk wadzy musi to wszystko uwzgldni, aby spoeczestwo mogo y w tym doczesnym wiecie, aby mogo przeywa mio i egzystencj na paszczynie metafizycznej. Nasze ycie to nie tylko kwestia ekonomicznych budetw, to przede wszystkim nie znajcy do koca siebie - czowiek. Przywrcenie wiary w szans odbudowy Ojczyzny zdaje si by najpilniejszym zadaniem dla niezomnych rodakw.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt