RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY


Dzi jednym z istotnych elementw ograniczajcych dynamiczny rozwj naszego kraju jest rwnorzdna konkurencja kapitau obcego z kapitaem krajowym w takich dziedzinach gospodarki, w ktrych rodzima przedsibiorczo ma zasadnicze znaczenie dla przyszoci naszego kraju. Z pewnoci do tych dziedzin nale: handel, bankowo, media, ubezpieczenia. W wyniku nadmiernego otwarcia naszego kraju na cay kapita we wszystkich tych dziedzinach mamy ju do czynienia z dominacj kapitau obcego. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w polskim handlu. To wanie handel by motorem odradzajcego si polskiego kapitalizmu pocztku lat, 90. Dzi polski handel jest duszony przez inwazje supermarketw, w miadcej przewadze nalecych do kapitau obcego. Midzynarodowe korporacje dysponujce ogromnym zapleczem finansowym s w stanie - w przeciwiestwie do dorabiajcych si. dopiero polskich kupcw - tworzy nowoczesne wielkopowierzchniowc sklepy oferujce towary, czsto po konkurencyjnej, niszej cenie. Strategia konkurencyjnych cen w supermarketach jest obliczona przede wszystkim na likwidacj polskiej konkurencji. Gdy zniknie konkurencja drobnego polskiego handlu, wwczas zniknie take polityka niskich cen w supermarketach. Za Polska stanie si, jeli ju si nie staa, terenem drenau atwych zyskw wywoonych z naszego kraju. Co wicej, koszty rywalizacji z drobnym handlem waciciele supermarketw przerzucaj na polskich producentw, zmuszajc ich do wysokich upustw cen i dugich okresw patnoci za dostarczane produkty. Tak wiec polski handel likwidowany jest za pomoc obniania cen polskim producentom. Supermarkety to gwne rdo importu towarw konsumpcyjnych, pogarszajce w ten sposb moliwoci rodzimej produkcji.

Dominacja przedsibiorstw zagranicznych w naszej gospodarce zagraa trwaym transferem zyskw poza granice Polski oraz przeksztaceniem naszego kraju w gospodark wycznie pracownikw. Taka tendencja skazuje nasz gospodark na trwa peryferyjno w stosunku do istniejcych centrw gospodarczych.
Zasadniczym warunkiem odbudowy naszej gospodarki musz by dziaania majce na celu wzmocnienie roli polskich przedsibiorcw. Bowiem to oni s najlepsz gwarancj, e wypracowany zysk nie bdzie transferowany poza granice naszego kraju; a wprost przeciwnie, bdzie lokowany w Polsce i tym samym bdzie lokomotyw rozwoju polskiej gospodarki.

Nie chodzi tu o blokowanie obcego kapitau inwestycyjnego. Polsce potrzebne s zagraniczne inwestycje, a ich charakter nie moe by wymierzony w rozwj polskiej przedsibiorczoci. Polsce potrzebne s zwaszcza takie inwestycje zagraniczne, ktre przyczyniaj si do tworzenia nowych miejsc pracy i wymagaj dostaw od polskich kooperantw, sprzyjaj unowoczenieniu produkcji i przyczyniaj si do rozwoju technologicznego naszej gospodarki. Natomiast w takich dziedzinach, jak: handel, bankowo, media i inne - powinien dominowa kapita polski.

W Polsce prawie nie istnieje patriotyzm gospodarczy. Wie si to przede wszystkim z nisk jakoci produkcji w okresie komunistycznym, gdy prawie kady produkt, zagraniczny by lepszy od produkcji gospodarki socjalistycznej. To wytworzyo swego rodzaju kompleks wobec produktw zagranicznych.

Natomiast w krajach o dugotrwaej gospodarce rynkowej patriotyzm jest jedyn z najwaniejszych dwigni rozwoju wasnej gospodarki. Kupujc polsk ywno wspomagamy nie tylko polskiego rolnika, ale take porednio przemys pracujcy na potrzeby rolnictwa. Kupujc w polskich sklepach, nie tylko dbamy o interes polskiego kupca, ale take dziaamy na rzecz reinwestowania zyskw w polsk gospodark. Umieszczajc oszczdnoci w polskich bankach, czy ubezpieczajc si w polskich zakadach ubezpieczeniowych, wzmacniamy kondycj, caej naszej gospodarki. Korzystajmy z polskich biur turystycznych i polskich przewonikw.

W sytuacji duego bezrobocia, wysokiego deficytu handlowego, zagraajcego stabilnoci naszej gospodarki, wspieranie wasnej gospodarki jest wymogiem nie tylko patriotyzmu, ale po prostu dobrze pojtego wasnego interesu. Tak jest w Anglii, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. Tylko w krajach o zdezintegrowanym patriotyzmie spoeczestwa nie wspiera si wasnej przedsibiorczoci i wasnej gospodarki. Przyszo naszej gospodarki zaley nie tylko od polityki gospodarczej pastwa, zaley take, a moe przede wszystkim, od zachowa kadego z nas. Od nas samych zaley czy polska gospodarka bdzie tylko gospodark robotnikw, a zyski bd transferowane poza granice naszego kraju, czy te zbudujemy siln gospodark, zdoln do konkurencji z innymi narodami, ktra naszemu spoeczestwu zapewni dobrobyt.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt