RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
RECENZJA


Wspczesny wiat, mimo caego rozwoju i postpu, nie potrafi zapewni ludziom spokoju i rwnowagi. Dlatego coraz czciej szukamy odpowiedzi na pytania dotyczce tego, co niektrzy nazywaj mdroci yciow. Te poszukiwania moemy te odnale w wierszach Witolda Zembrowskiego.

W utworze "Rzeczy mao znane..." podmiot liryczny ledzi cae ycie ludzkie i towarzyszce mu w poszczeglnych chwilach odczucia. "Urodzonym w wierze" modym ludziom wydaje si, e poznajc wiat, zdobd ca wiedz o nim. Gdy okazuje si, e nie mona wszystkiego pozna (..."nie widzimy stwrcy nieba i ziemi"..) - pozostaje jedynie wiara. Ale czasem i ona nie wystarcza, bo gdy przychodz nieszczcia i kopoty, dopadaj nas wtpliwoci, a czasem nawet zaamujemy si. Prby przezwycienia wiata - "istoty zoonej z siebie. Boga i innych ludzi" - kocz si cierpieniem, gdy moemy pozna i zrozumie wiat tylko w niewielkim stopniu. Podmiot liryczny mwi: "Prawda, mio, wiara nie s nam obce", kady czowiek ich dowiadcza, ale kady odbiera je bardzo subiektywnie. Wanie dlatego "nie s te dobrze znane". Rodzi to wtpliwoci i niepewno w czowieku. S one widoczne take w wierszu "Stwrca II". Podmiot liryczny stwierdza: "na nic dowodu nie mamy", chocia wielu ludziom wydaje si, e bardzo duo wiedz o wiecie. Jednak przy gbszej analizie okazuje si, e wszystko to, do czego si dy i uwaa si za pewnik, jest tylko "niemierteln nadziej". Te refleksje nie s zbyt optymistyczne, dlatego te podmiot liryczny radzi, aby "pokona prg wyobrani". W ten sposb czowiek moe oderwa si od smutku i prozy codziennego ycia i cho przez chwil by wolnym. To pragnienie tkwi w kadej istocie ludzkiej i nierozerwalnie czy si z marzeniami o prawdzie i sprawiedliwoci. W codziennym yciu jednak prawda sama pozbawia bohaterw zudze". W ten sposb to, co miao przynie spokj i stabilizacj, staje si rdem rozczarowania.

Poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczce ycia ludzkiego s te tematem utworu "Czowiek i soce". Mimo tak dynamicznego rozwoju nauki i techniki, nie potrafimy wytumaczy wielu zjawisk zachodzcych na wiecie, nie potrafimy udzieli odpowiedzi na pytanie, ktre przynajmniej raz w yciu zadaje sobie kady z nas "czy midzy czowiekiem a socem yje jeszcze Bg"?...Ta niepewno rodzi si w wielu ludziach -szczeglnie gdy przychodz cikie chwile; zazwyczaj wanie wtedy czowiek zaczyna wtpi.

Podmiot liryczny jest jednak przekonany o istnieniu Boga - wiadcz przecie o tym Jego wielkie dziea". Wedug niego Bg jest jedyn pewn wartoci na tym skomplikowanym i nieprzewidywalnym wiecie. Rzeczy, ktre od wiekw dziej si Jak Bg nakaza" s tego najlepszym dowodem. Dziki nim moemy odnale ad i harmoni, ktrej tak czsto nam brakuje.

Analizujc utwory Pana Zembrowskiego moemy odczyta filozofi yciow, ktr nam proponuje. Wrd wielu niepewnych spraw tego wiata, wszystkich wtpliwoci, jakie nas otaczaj i pyta, na ktre nie znamy odpowiedzi, tylko jedno jest pewne - istnienie Boga. Dziki Niemu moemy odnale spokj i wewntrzn rwnowag. Czytajc wiersze Pana Zembrowskiego, doskonale mona to odczu. Emanuje z nich optymizm i spokj. Tym bardziej, e s one napisane jzykiem, ktry jest zrozumiay dla kadego czytelnika. Wiersze Pana Zembrowskiego, dziki zastosowaniu oryginalnych metafor i skrtu mylowego, stanowi jakby "esencj" refleksji, ktre snuje nieomal kady czowiek. Z t rnic jednak, e mamy jednoczenie podan gotow wskazwk do ycia. Jest ni wiara w Boga. "W zgieku ulicznym i zamcie ycia" to wanie ona pozwala zachowa "pokj ze sw dusz". A to chyba jest marzeniem kadego czowieka.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt