RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
"NAD BUGIEM" "Z DROHICZYNA DO NURA"


Bug - trzecia, co do wielkoci rzeka Polski, a zarazem najwiksza arteria wodna na Podlasiu. Wedug legendy jej nazwa miaa powsta po wprowadzeniu u nas chrzecijastwa, a e granica wczesnego pastwa pierwszych Piastw sigaa a po t rzek mwiono: " dotd Bg, a dalej ju pogastwo". Po latach zapomnienia Bug znw powraca do ask i przyciga swoim dziewiczym piknem coraz to wicej turystw, nie tylko z Podlasia, czy Mazowsza, ale z caego kraju, ba nawet z zagranicy. Nie dzieje si tak bez przyczyny! Co ich tu przyciga? Wiele rzeczy, wrd ktrych dominuje bliski kontakt z przyrod, ale nie tylko. Kiedy znajdziecie si w odzi na rodku Bugi poczujecie, e w powietrzu wisi jaka dziwna, a zarazem przyjemna aura, ktra pozwala mylom zwolni, wyciszy si i usysze bezgone woanie rzeki dochodzce z otchani wiekw. Dlatego zachcam wszystkich poszukujcych spokoju i wytchnienia do wakacyjnej przygody. Aby dobrze pozna rzek wystarczy, e zwiedzicie tylko jej niewielki odcinek, wanie taki jak proponuj tj. "Z DROHICZYNA DO NURA"

Bdzie to wyprawa wodna, a wygodn drog sama rzeka i nie ma wikszego znaczenia czy zdecydujecie si na kajak, dk czy ponton. Niezwyk podr zaczniemy spod Drohiczyna i nieograniczeni czasem, ani z gry zaplanowan marszrut, bdziemy starali si jak to moliwe, czsto przybija do brzegw rzeki, by wyj na ld. Zanim jednak wyruszymy, skorzystamy z okazji i rozejrzyjmy si po uroczej miejscowoci, jak jest niezaprzeczalnie Drohiczyn.

Pierwsze wzmianki pisane o tej miejscowoci pjawiaj si w XII i XIII w, zarwno w latopisach ruskich jak i kronikach polskich. Std wiemy, e w 1192 roku. Kazimierz Sprawiedliwy zorganizowa wypraw zbrojn i odebra z rk ksit ruskich wany strategicznie grd w Drohiczynie. Inny z ksit mazowieckich, Konrad, w 1237 roku osadza tu polski zakon rycerski, tzw. "Braci Dobrzyskich", ale ju w 1241 roku zostaj przepdzeni oni std przez wojowniczych Mongow, a Drohiczyn zajmuje ksi halicki Daniel Romanowicz. To jego, w 1253 roku koronuje na krla rusi legat papieski, arcybiskup Opizon wanie w tej miejscowoci. Po rzdach ruskich przychodz tu Litwini i cho kilkakrotnie jeszcze wracaj wada tym grodem Ksita Mazowsza (m.in. Janusz 1391 r. i Bolesaw IV 1444 r.), to oficjalnie do 1569 roku Drohiczyn ley na terytorium Wielkiego Ksistwa Litewskiego. W latach 1520 1795 osada staje si stolic wojewdztwa podlaskiego, cho jej wietno przypada tylko na pocztkowy okres, tj. XV w po. XVII w. Byo to wwczas ludne i bogate miasto rozcigajce si po obu stronach rzeki, ktre ju w 1517 roku poczy stay most, opodal niego ulokowany by wany port. Pniejsze zniszczenia jakich dokonay wojska najedcw (Szwedw, Rosjan, Prusakw, Sowietw i Niemcw), zwaszcza te z okresu II Wojny wiatowej doprowadziy miasteczko do kompletnej ruiny. Na szczcie pomimo dewastacji, przetrway do dzi cenne zabytki, a sam Drohiczyn doczeka si ponownej nobilitacji, stajc siedzib nowego biskupstwa Diecezji Drohiczyskiej. W miasteczku mona obejrze kocioy: pofranciszkaski z XVII w., bernardynek z XVIII w., oraz cerkiew z koca XVIII w. Oprcz gmachu szklonego, znajduje si tu take budynek dawnego Collegium Piiarum, z 1747 roku placwka naukowa Komisji Edukacji Narodowej Collegium Nobilium.

Po takiej "zaprawie turystycznej", teraz spod stp "gry zamkowej" dawnego grodziska, ktre wg. legendy jest kurhanem ostatniego wodza Jadwingw Kumata, przeprawimy si na drug stron rzeki.

Pora na atrakcje przyrodnicze. Takie znajduj si opodal wsi Buyska, w rezerwacie lasu liciastego "Przekop". Tu wrd wiekowych dbw, grabw, jesionw i klonw ujrze mona tzw. "czaplice", czyli kolonie gniazd czapli usytuowane w konarach drzew.

Podajc z nurtem rzeki na zachd, docieramy w poblie malekiej wsi Mogielnica. Mao kto wie, e osad t zaoyli przybysze z poudniowego Mazowsza i miejscowo nazw swoj przyja od miasteczka Mogielnicy, znajdujcej si opodal Nowego Miasta nad Pilic. Nie by to odosobniony przypadek, gdy niedaleko tej miejscowoci pooone s inne osady o nazwach dobrze znanych Podlasiakom, jak choby Kowiesy, czy Bujay. Tu za nasz Mogielnic wpada do Bugu rzeczka Myla, zwana dawniej Kamiank. Po przepyniciu pod mostem czcym Frankopol z Tonkielami docieramy do Wasilewa, gdzie znajduje si kolejny przeom rzeki. Po drodze le m.in. rezerwat ornitologiczny " Wydma Mooewska" oraz "Skarpa". A dalej to ju wie letniskowa Grdek, ktrej nazwa daje jasno do zrozumienia, e istnia tu we wczesnym redniowieczu grd obronny. Jego lady, tj. obwaowania, widoczne s do dzi. Do poowy XVI w. wo grdecka bya tzw. Krlewszczyzn, w 1580 r. dzieraw biskupw uckich. W XIX i XX w. kolejno wasno Chojeckich i Godlewskich. We wsi oprcz sowiaskich staroytnoci zobaczy mona drewnian cerkiew greko katolick (obecny Koci katolicki), zbudowan w XVIII w. A w latach 60 tych XX w. restaurowan. W miejscowoci tej, pooony jest na wysokiej skarpie orodek wypoczynkowy z hotelem, domkami, i polami namiotowymi. Warto zatrzyma si tu na duej i skorzysta z tutejszych usug. Po drugiej stronie rzeki, na wysokoci Grdka, ley malownicza wie Buyski. Nazw sw zawdzicza starorzeczu Bugu, tj. "Buysku", majcym poczenie wodne z waciwym nurtem rzeki. Tu jak gdyby czas si zatrzyma, na zabudowaniach i supach gniazda bocianie, na "jeziorze", pywaj dostojne abdzie, a manewrujc dk pord greli, ze zdumieniem widzimy niczego nie bojcy si narybek, stadami podpywajcy na wycignicie rki. al si rozstawa z tutejsz okolic. Jednak musimy pyn dalej. Teraz docieramy, omijajc zaronite gstymi krzakami wyspy, pod wie Krzemie. Dawniej znajdowaa si tu wana przeprawa przez Bug. Korzystay z niej czsto wrogie armie. I tak 2 maja 1657 r. w czasie "potopu szwedzkiego" przeprawiay si pod Krzemieniem wojska szwedzkie, pod osobistym dowdztwem krla Karola Gustawa. Kilka dni wczeniej (30 kwietnia) rzek sforsowa w Grdku jego sprzymierzeniec, ksi siedmiogrodzki Rakoczy. Z przepraw korzystay te wojska "Wielkiej Armii" Napoleona Bonaparte, ktre std w 1812 r. wyruszyy na podbj Rosji.

Za Krzemieniem, to ju Wieska, zwana po prostu "Wiosk", oraz Kamieczyk. Kto z uwanych czytelnikw moe stwierdzi, e co mi si pomylio, bo Kamieczyk ley przecie znacznie dalej, u ujcia rzeki Liwiec. C, wypada w takim przypadku przypomnie, e tamten Kamieczyk by kiedy miastem i zwa si Kamiecem. Nie wykluczone, e nasz wie Kamieczyk zaoyli osadnicy z Kamieca wszak rzek nie tak tu znowu daleko, za podobny przykad mog nam posuy dwie miejscowoci Wyszkw, tj. nad Bugiem i nad Liwcem.

Na terytorium ssiedniej wsi Biaobrzegi wpada do Bugu rzeczka Cetynia, ktrej nazwa wywodzi si prawdopodobnie si od staropolskiego sowa "ced" czyli "do pary". Tak par tworzy ona z inn rzek Nurcem, ktry kilkaset metrw wczeniej znajduje take ujcie, wpadajc do Bugu.

Tras nasz koczymy tak jak j zaczlimy na prawym brzegu rzeki, w miejscowoci Nur. Jeli bdziemy mieli szczcie a poziom wody Bugu bdzie niski, zobaczymy po rodku nurtu wielki gaz. Wedug legendy schowane s pod nim klucze Krlowej Bony, majce otwiera istniejce tu dawniej skady handlowe. Zaoya je gospodarna maonka Zygmunta Starego i dzi nie znane jest miejsce ich usytuowania, a podobno w ukrytych pod ziemi piwnicach znajduj si nieprzebrane bogactwa. Faktem jest, e Nur by niegdy wanym orodkiem handlu zboem spawianym std do Gdaska. Prawa miejskie otrzyma ju w pocztku XV w. i sta si stolic mazowieckiej "ziemi nurskiej". W czasie powstania styczniowego z 1831 r. miaa tu miejsce synna bitwa, kiedy to Polacy pod wodz generaa ubieskiego pokonali wojska carskie. Przygldajc si na tutejszy most, warto wspomnie e we wrzeniu 1939 roku broniy tej przeprawy przez rzek oddziay polskie.

Dzi dua wie Nur, pooona malowniczo na wysokim brzegu rzeki Bug coraz czciej odwiedzana jest przez turystw, a tutejszy most pozwala na szybkie przemieszczanie si z Mazowsza na Podlasie i znacznie uatwia zwiedzanie okolicy, zwaszcza zmotoryzowanym. Przebywajc w tej miejscowoci zwrmy koniecznie uwag na neogotycki koci wybudowany w XIX w. Jest to jedyny z liczcych si zabytkw tej osady.

Pora koczy nasz krajoznawcz podr, a wycignicie z niej odpowiednich wnioskw pozostawiamy Pastwu. I o tym, czy powicony na ni czas bdziecie uwaali za stracony, lub wrcz odwrotnie, zechcecie tu powrci, zadecydujecie sami. Ja za wierz, e pasjonujca, wodna wyprawa zapadnie na zawsze w waszej pamici i do koca ycia bdziecie j wspomina z przyjemnoci.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt