RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
NASZE RODOWODY,
CZ II. KRASNODBY - KRASNODBSCY


Piszc dwa lata temu artyku dla "Naszego przewodnika" pt.: "Historia Podlasia, ukryta w nazwach miejscowoci" (NP nr 9/VII-IX 1999r.), w ktrym wspomniaem rodzinn legend Krasnodbskich, dotyczc powstania czterech wsi o wsplnej nazwie Krasnodeby, tj.: Spytki, Kasmy, Rafay i Bochorza - od imion i przydomkw ich pierwszych wascicieli, zupenie nie wiedziaem o istnieniu publikacji ksikowej, porednio zajmujcej si i tym zagadnieniem. Chodzi tu o wydany w 1927 r. szkic historyczno-heraldyczny pt.: "Krasnodbscy, herbu Krzywda" napisany przez szanowanego historyka okresu midzywojennego, Aleksandra Wodarskiego, na zlecenie bogatego przemysowca z Warszawy - Antoniego Krasnodebskiego. Broszurka ta spoczywaa sobie, ukryta przed moim spojrzeniem w bibliotece Narodowej w Warszawie do czasu, a pewnego sobotniego wieczoru, do rak moich dostarczy j mj serdeczny przyjaciel - pan Krzysztof Ratowski, jadcy do rodziny, do Kasm. Dla tych czytelnikw, ktry nie znaj pooenia starego gniazda szlacheckiego herbw Pobg i Krzywda, trzeba wyjani, ze wzmiankowane w artykule osady znajduj si kilka kilometrw na wschd od Sokoowa Podlaskiego (w gminie Sokow), a najbardziej znan miejscowoci s Krasnodby - Spytki, gdzie stoi pomnik upamitniajcy schwytanie tu przez Rosjan w 1865 r. synnego powstaca styczniowego - ks. Stanisawa Brzzk.

Wrmy jednak do ksiki o Krasnodbskich, ktra przez przypadek znalaza si w moim posiadaniu (oczywicie byo to ksero). Uwierzcie mojemu zdumieniu, kiedy po jej przeczytaniu porednio potwierdzia si legenda o niejakim Krasnodbskim, zwanym 600 lat temu "Bachorem", ktry zaoy pod Sokoowem wie o pniejszej nazwie "Bachorza". jest to na tyle interesujce, e dostpne mi wczeniej publikacje pisz o tej osadzie, sugeruj i od samych pocztkw swego istnienia naleaa do dziedzicw miasteczka Sokoowa, tj.: Przewoskich, Kiszkw, Radziwiw, Krasiskich i wreszcie Oginskich, ktrzy w XVIII w wybudowali tu murowany paac. Pisaem o nim dla "Naszego Przewodnika" (nr 8/IV-VI 1999 r.) w artykule pt.: "Dwory szlacheckie - pery wrd klejnotw Podlasia". Teraz wypada doda do tego informacj, e Bachorza rzeczywicie w XV i XVI w naleaa przynajmniej w lwiej czci do Krasnodbskich.

Aleksander Wodarski, bazujc na materiaach archiwalnych, znacznie rozszerza pierwotne posiadoci pierwszych Krasnodbskich. I to nie tylko o dobra ziemskie Bachorza, zwanymi przez niego Krasnodbami - Bachorz, oaz waciwe gniazda, tj.: Krasnodby Spytki, Rafay i Kasmy, ale take o cz Rembiszewa, informujc nas: [...] Jan Krasnodbski, komornik ziemski drohicki (1580 r.) prowadzi proces z Maciejem Boskimm o Bachorz, (rwnoczenie za - przyp. D.K.) pozywa Mikoaja Kiszk, wojewod podlaskiego o zajcie tych dbr po Bartomieju Krasnodbskim. [...]

Cztery lata pniej w roku 1584, inny z rodu Krasnodbskich - Kacper () o ktrym szerzej byo w NP nr 16), syn wspomnianego Bartomieja: [...] dziedzic n a Boniu, Krasnodbach i Bachorzy w imieniu swym, matki swej Ewy, braci swoich i Stanisawa Brodackiego, wyznaczy termin zakoczenia sporu o dobra Bachorza z wojewod Kiszk. [...]

Jak wida z powyszego, nie kada legenda, jak w przypadku tej sokoowskiej Bachorzy Krasnodbskich jest zmylon od pocztku do koca fantazj.To samo rdo, na ktre tu czsto si powoujemy, podaje wicej tego typu ciekawostek historycznych. Std na przykad wiemy, e w I po. XVI wieku (1544 r.) Krasnodbscy prowadzili pomidzy sob proces sdowy o dobra rodzinne, zwane w dokumentach "Krasnodbskim Rbiszewem" (chodzi o pniejsz wi Rembiszew), cho wiadomym jest take fakt przynalenoci tego majtku, jako wtrnego gniazda rodowego, do rodziny Rbiszewskich vel Rembiszewskich, herbu Jastrzbiec. Aleksander Wodarski, na potwierdzenie i Rambiszew nalea wwczas do Krasnodbskich, przytacza dokument pochodzcy z tzw.: "Metryk Litewskich" i tytuuje go: "Stwierdzenie przynalenoci Rbiszewa do Krasnodbskich - Krasnodbscy Aprobatio". Znajdowaa si w nim data [...] 7 Decembris anno Domini 1544 [...] W 1631r. gwnym dziedzicem tej wsi by Grzegorz Krasnodbski, syn Wojciecha. Wedug Wodarskiego, rd Krasnodbskich niesusznie posugiwa si herbem "Pobg", za prawdziwym ich klejnotem szlacheckim bya "Krzywda", czego dowodzi wywd heraldyczny Macieja i Tomasza Krasnodbskich, synw Adama, dziedzicw Rafa w 1668 r. Autor ten w swej pracy wyrnia pord Krasnodbskich cztery podstawowe gazie rodowe i osiem gwnych linii rodzinnych, doprowadzajc ich drzewo genealogiczne do pocztkw XIX w, a w przypadku zleceniodawcy, a do pocztku XX wieku Ga I-sz na Krasnodbach - Kasmach (pochodzc od Szymona), dzielon dodatkowo na dwie linie, tj: Jerzego i Pawa o przydomku Kosma.

Ga II-g na Krasnodbach Rafaach (pochodzc od Macieja), cz z nich uywa przydomkw Stado i jej dwie linie, tj: po Adamie i Stanisawie.
Ga III-ci na Rembiszewie (idc od Stanisawa) w dwch liniach po Krzysztofie i Grzegorzu, oraz Ga IV-t (po Macieju) dziedziczn na Sypytkach, znw w dwch liniach rodzinnych, tj: po Janie i Macieju.

Oczywicie w miar jak rd Krasnodbskich rozrasta si liczebnie, jego czonkowie dziedziczyli take na innych wsiach powiatu Sokoowskiego, jak i daleko poza jego granicami. Wszystkich zainteresowanych odsyam do niezmiernie ciekawej ksiki Wodarskiego.

Wspomniana w artykule legenda nie jest jednak jedyn opowieci, jaka krya swego czasu po interesujcej nas okolicy. Inna podaje "wiadomo" o miejscu lokalizacji pierwszego dworu Krasnodbskich. Znajdowa si on mia na skraju obecnej wsi Rafay, po lewej stronie polnej drogi, prowadzcej z tej osady na Kasmy i Sypytki. Niektrzy, jak np. Pan Krasnodbski z Rozbitego Kamienia, a wywodzcy si z Krasnodbskich z Rafa (emerytowany dyrektor szkoy podstawowej w Kouchowie), potrafi wskaza nawet jego dokadne pooenie tj. przy wyschnitej sadzawce. Tu obok dworu przebiega miaa jedna z "odng" gwnego szlaku komunikacyjno-handlowegoza Polski na Litw, tzw. "Wielkiego Gocica Litewskiego". Dlatego te wczesny "pan na Krasnodbach" wybudowa tu rwnie obszern karczm obsugujc podrnych. Wedug tej samej legendy, przebywa w niej udajcy si na Litw Krl Aleksander Jagielloczyk. Dzi jednak po pierwszej siedzibie Krasnodbskich nie ma najmniejszego ladu. Jeeli rzeczywicie sta tu dwr (czego nie mona wykluczy) na pewno by zbudowany z drewna, podobnie jak karczma, ktra, jak wiadcz wzmianki z 1528 r. znajdowaa si w Krasnodbach faktycznie (nie wiadomo tylko gdzie?). Wedug miejscowej tradycji miao w tym miejscu straszy. Co si za tyczy starej drogi, ktrej czciowym wyznacznikiem s cierniste krzaki, by moe na dugo, dugo przed wybudowaniem brukowej drogi Sokow - Kouchw, to wanie tdy podrowano z tego pierwszego miasteczka na Spytki, Rafay, Kouchw i Zawady.

Dzi, kady z tak wielu Krasnodbskich, ponownie odkrywa swoje rycerskie pochodzenie i odwiedza stare gniazdo rodowe Krasnodby, by moe zapomniane wydarzenia, przechowane w legendach oraz opowieciach rodzinnych, dziki nim i ich wysikom znowu oyj. Bo c moe by bardziej wanego ni wasna rodzina i nasze mae ojczyzny ?!

D. Kosieradzki

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt