RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

ODPOWIEDZI I LISTY O GOSPODARCE WPROWADZENIE REDAKCYJNE

Zamieszczone w poprzednim wydaniu pytania o stan gospodarki naszego regionu zostay poparte przez wielu odbiorcw "Naszego Przewodnika". Znaczna grupa mieszkacw naszego wojewdztwa oczekuje informacji o biecych celach i programach gospodarczych. Redakcja zgodnie z zapowiedzi w kadym wydaniu zamieci naistotniejsze czci otrzymanych materiaw.

Chcieli my z wasnej inicjatywy przybliy pakiet danych statystycznych, ale uznalimy, e ich prezentacja moe by mao czytelna ze wzgldu na ich nadmierne rozdrobnienie i rnorodne skonfigurowanie. Zamiast tego, szczeglnie dla orientacji modziey szkolnej, zamieszczamy waniejsze, naszym zdaniem, zakady pracy naszego wojewdztwa. Nie mona tego utosamia z jakimkolwiek rankingiem lecz przykadowym wykazem duych firm wojewdztwa siedleckiego, ktry ma posuy do zobrazowania, e jest ich sporo. Wszystkich firm w naszym wojewdztwie dziaa 30 315, z tego 725 duych, my wymienimy ok. 100.

Po d ugotrwaej obserwacji naszego regionu mona pokusi si o przypuszczenie, e w adnym wypadku nie cofnelimy si w tempie rozwoju, a w wielu dziedzinach z ostatniej dziesitki rankingu wojewdztwa w kraju przesunelimy si na wysze miejsca. Stopa bezrobocia jest nisza od przecitnej w kraju.

W wojewdztwie zatrudnionych jest 282 tys. osb na 661 tys. ogu ludnoci. Sprzeda towarw i usug jest wprawdzie niemal 20 razy nisza od wojewdztwa katowickiego, ale okoo 3 razy wysza od wojewdztwa bielskopodlaskiego, co jest wynikiem znacznie wikszego potencjau gospodarczego naszego wojewdztwa.

Gdyby my do tego zechcieli wyobrazi sobie jak wyglda nasz region 100 lat temu, bez samochodw, elektrycznoci , to moe wyraalibymy mniej krytyczne opinie pod adresem naszego regionalnego zaplecza spoeczno-gospodarczego. Kiedy chcemy mwi o gospodarce, to miejmy na uwadze, e ma ona zapewni byt, utrzymanie kadej rodzinie, jej rozwj ma podnosi z roku na rok poziom naszego ycia, ma czyni go peniejszym i atwiejszym. Jestemy zdania, e mode pokolenie ma szans w przyszoci wprowadzi nasz region na rodkowe pozycje krajowej tabeli gospodarczej.


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt