RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

OD NAS ZALE Y WIELE...

Wszyscy odczuwamy prze omowo ycia czowieka na wiecie. Bynajmniej nie jest to tylko efekt koca wieku, czy zbliajcego si roku 2000. Ostatnie dziesiciolecia przyniosy tak due przyspieszenie rozwoju wiata, e czowiek przesta wiele rzeczy rozumie. Czowiek jest mdry wwczas, kiedy jest w stanie postpowa rozumnie, tj. wiadomie realizowa obrane cele. Dryfowanie ludzi z prdem globalnego wycigu, bez jasno okrelonego miejsca dla czowieka w przyszoci, jest losem rozbitkw na tratwie w nurcie wezbranej rzeki. Zacznijmy od samych siebie, od przeanalizowania swoich de i moliwoci ich realizacji. Czsto bdzie nam trudno te denia okreli, a odnonie realizacji powiemy krtko, e to nie zaley tylko od nas

Je li nasz trud na tym skoczymy, to kiedy wiat obejdzie si z nami po macoszemu. Spjrzmy na nasze podejcie do kompanii wyborczych, czsto zmieniamy preferencje lub nie uczestniczymy w wyborach, a wybierani przez nas przedstawiciele najczciej nas rozczarowuj, gdy zabiegaj bardziej o siebie ni o nasze rodowisko. Jest to wynik zagubienia na skutek dugoletniej manipulacji i braku fundamentw dla trwaego systemu spoeczno-gospodarczego. Z tego stwierdzenia wynikaj dwa cele: wszdzie trzeba przeciwstawia si manipulacji i trzeba zacz budowa fundamenty lepszego ycia czowieka, ktry ma zarwno potrzeby bytowe jak i duchowe. Sdz, e chodzi tu przede wszystkim o zachowanie rwnowagi w zabezpieczeniu tych potrzeb i uczciwe traktowanie kadego czowieka. Co nam przeszkadza w podjciu rzetelnych dziaa w tym kierunku? Moim zdaniem, nie kryzys materialny, ale duchowy. Czowiek traci rwnowag duchow, popada w apati lub doznaje emocji, ktrych nie jest w stanie opanowa. Krtko mwic, czowiek moe straci nad sob kontrol. Nie musz przytacza na to powszechnych dowodw, lepiej jak zasygnalizuj sposb na przeciwdziaanie dla tego niebezpiecznego zjawiska.

W przysz oci potrzebne bd pewnego rodzaju "nowe towarzystwa przywdcze", inspirujce powstanie jak najwikszej liczby zespow wykonawczych. Przychodzi moment, kiedy jestemy zmuszeni odstpi od gloryfikacji jednostek jako wszechmogcych instytucji, ktrym wszyscy musz si podporzdkowa. To na tym oparte systemy powodoway najwiksze tragedie dla ludzkoci. Umiejtno zespoowego zarzdzania bdzie niebawem konieczna w firmach, administracji samorzdowej i rzdowej. Rzecz jest w tym aby weryfikacja przywdcw nastpowaa w samym zespole, jak te po efektach zespou, przez og zainteresowanej spoecznoci.

Chodzi o to, e jeeli mielibymy kogo uzna za autentycznego przywdc, to podstaw do tego by by jego autorytet, a nie tzw. promowanie liderw rnych ugrupowa o niejasnym programie i obliczu, std decentralizacja wadzy w Polsce jak i na caym wiecie, staje si jak najbardziej uzasadniona. Przyszo wiata ley w deniach i odpowiedzialnoci wszystkich ludzi. Brak pozytywnych de w tej materii i uchylanie si od odpowiedzialnoci za swoje losy i innych ludzi jest podniesieniem rk do gry i naraeniem si na utrat sensu i pewno ci ycia. Od nas zaley wiele, wystarczy, abymy chcieli si nad tym gbiej zastanowi. Niekiedy czynimy to na skutek popenionych bdw, lepiej pno ni wcale, jak nie z chci to z koniecznoci. Cakowicie czowiek nie jest w stanie przesta si myli, ale musi by bardziej wyczulony na swoje bdy. Czsto postp i rozwj dokonuj si metod prb i bdw. Dlatego czowiek generalnie kroczy drog dla niego przeznaczon, ale niekiedy ulega zudnym programom, z ktrych bardzo trudno si wyrwa (np: z wycigu zbrojeniowego). Unowoczenianie i powikszanie wiatowych arsenaw broni w adnym wypadku nie gwarantuje bezpieczestwa. Zagroeniem te jest nadmierna eksploatacja i degradacja rodowiska naturalnego. Teraz ycie czowieka zaley od jego mylenia i dziaania, a wic od celw i de, jakie sobie mdrze w por wyznaczymy.

Redakcja


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt