RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

AMBICJE M ODZIEY

Chc c mwi o ambicjach wspczesnej modziey, naley cofn si do czasw, kiedy byli oni maymi dziemi. Ogromny wpyw na ksztat ich obecnych ambicji miao rodowisko rodzinne, a wraz z nim zasady, wedug ktrych byli wychowywani. Duy wpyw mieli oczywicie rodzice, ktrzy bardzo czsto swoje aspiracje, najczciej niespenione, przenosili na swoje dzieci. W ten sposb ksztatoway si plany yciowe i cele, do ktrych obecnie dy modzie. Na pewno wrd nich znajduj si wyksztacenie, kariera, pienidze i perspektywy, jakie owe cele daj modemu czowiekowi.

Nie mniejszy wp yw na ksztat de modych ludzi maj rwienicy, w rodowisku ktrych dana osoba yje. Czsto wartoci wane dla rodzicw i rwienikw s sprzeczne wzgldem siebie.

Sztuka polega na wypo rodkowaniu i wybraniu rzeczy wanych dla siebie i swojej przyszoci, bo przecie od tego, jak wykorzystamy czas szalonej modoci, bdzie zalee cae nasze ycie.

Teraz, gdy w Polsce zachodz tak znaczne zmiany, gdy nasz kraj ma szans sta si, w peni tego sowa znaczenia, pastwem europejskim, modzi ludzie szczeglnie powinni mie tego wiadomo, e oni rwnie na t Europ si skadaj. Chyba wanie dlatego tak wana staa si znajomo jzykw obcych. Jzyk daje nam moliwo samodzielnego podrowania po caym wiecie, a przede wszystkim pozwala czu si obywatelem wiata.

Przebywaj c wrd modych ludzi warto zauway zmian aspiracji i wiadomoci obecnej modziey, porwnujc chociaby z modzie z przed kilku lat. Wikszego znaczenia nabraa nauka, staa si popularna. Ludzie, ktrzy postawili na wyksztacenie ciesz si wrcz szacunkiem rwienikw. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, pochwalane chyba przez wszystkich.

Obojtnie, jakimi wartociami kieruj si modzi ludzie, pozwlmy im samodzielnie realizowa wasne marzenia i cele. Nie zapominajmy te, e za kilka lat to oni wanie przejm po nas "paeczk" dorosego ycia, ponoszc wszystkie konsekwencje z tym zwizane. Oni s przyszoci naszego regionu; zrbmy wszystko, aby ci ludzie, ktrzy tu si urodzili nie budowali swojej przyszoci gdzie w wielkich metropoliach, ale stwrzmy im takie warunki, aby swoje umiejtnoci chcieli wykorzysta do rozwoju Regionu Siedleckiego.

Redakcja


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt