RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Poniedziaek, 4 marca 2024 roku, Imieniny: Kazimierz, Eugeniusz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
TYGIEL NARODW - PODLASIE

Historia Podlasia, ta oglnikowa, zawierajca najwaniejsze wydarzenia jakie rozegray si tu na przestrzeni wiekw jest przez wikszo z nas znana. Wiemy o bitwach jakie na tym terenie si rozegray. O sawnych ludziach , ktrzy oddali swe ycie zraszajc krwi t wit ziemi. Jednak zaganiani codziennymi sprawami, czy to nie majc czasu, czy te ze zwykego lenistwa mijajc si nawzajem na ulicy nie zastanawiamy si i nie zadajemy pyta, ktre by moe pojawiaj si i szybko przemijaj. Skd ja lub on si tu wzi? Jaki los przygna mych przodkw , dalszych lub bliszych na te tereny? Dlaczego ssiad przypomina mi pokazanego niedawno w wiadomociach telewizyjnych szwedzkiego sportowca? Inny za maszerujcego przez Moskw i wykrzykujcego komunistyczne hasa czowieka. Skd i dlaczego u tego Litwina takie samo nazwisko jak moje? W jaki sposb mj wuj moe przypomina dziarsko trzymajcego karabin Czeczeca, a kuzyn mgby miao sta si dublerem izraelskiego premiera, czy niemieckiego biznesmena ujrzanego na zdjciu. Skd takie podobiestwo fizjonomii i cech charakteru ? Czy to tylko przypadek lub kaprys genw? Czy te kryje si za tym zupenie inna , bardziej prozaiczna i wytuma- czalna przyczyna , ktra pozwala odkry tajemnic bez potrzeby zbdnego zagrzebywania si w twierdzeniach, definicjach, rwnaniach i skomplikowanych wzorach inynierii genetycznej, zasad przekazywania zawartych w kodzie informacji dotyczcych struktury organizmu czy te zwykych czynnikw spoecznych ksztatujcych dan jednostk lub grup.
Podlasie od dawien dawna byo terytorium stykajcym si z wieloma narodami, kulturami. Ju w staroytnoci identyfikowano ten rejon z siedzibami Indoeuropejczykw- protoplastw wikszoci istniejcych dzi spoeczestw cywilizacyjnych Europy i nie tylko. Wedug niektrych z legend dotyczc Amazonek powinno wiza si nie Mazowsze, ale wanie Podlasie. Najsynniejsze w historii wiata kobiety mogy znale si wanie tutaj z bardzo prostej przyczyny. Cz badaczy, pasjonatw, lokalnych patriotw wicej lub mniej szanowanych twierdzi i to wzdu Bugu prowadzi szlak przemarszu plemion germaskich. Tak wic na pocztku naszej ery mogli oni zamieszkiwa po obu stronach rzeki stopniowo przesuwajc si na poudnie i wschd. Okres w jakim tu przebywali by na tyle dugi, e pozostawili po sobie nie tylko pamitki w postaci przedmiotw codziennego uyt-ku ale te groby zwane kurhanami. Wbrew temu co twierdz niektrzy nie wszyscy udali si w dalsz wdrwk . Wielu przyszych pogromcw Rzymian na stae zwizao swe losy z t ziemi. I by moe nie byy to, jak chce na poy fantastyczna opowie same kobiety. Okres wietnoci Gotw i innych plemion germaskich przemin. Ponownie do gosu doszli Sowianie i Batowie. Ci za stykajc si z istniejc na miejscu poczon od lat w jeden luno zwizany ze sob szczep stworzyli asymilujc si jeszcze bogatsz swoist mieszank, czy te mozaik waciw tylko dla Podlasia. Wczesnoredniowieczni budowniczowie pierwszych znanych dziki wykopaliskom grodw obronnych i osad otwartych nazwani zostali umownie Prapodlasianami. Nazwa ta nie mwi nic konkretnego o przynalenoci do okrelonych grup plemiennych i jzykowych. Czyby nie posiadano, na tyle przekonywujcych dowodw, eby odwaono si na blisze zidentyfikowanie wczesnych mieszkacw? Zapewne tak, bo jak mona uczyni to zdajc sobie w peni spraw, e nie jest to moliwe z prostych wzgldw. Przerne kultury, ktre wybray sobie miejsce wanie u nas byy sobie tak bliskie, w kadym calu, i nikt w chwili obecnej nie jest w stanie odrni jednych od drugich. Cho podejmuje si je cigle na nowo, za kadym razem owe prby s coraz to bardziej odwaniejsze i bardziej zblione do powieci fantastycznej. Wiemy na pewno, e zarwno pniejsi Sowianie wschodni, jak i zachodni, czy te Batowie lub resztki plemion germaskich do tego stopnia stopili si tu w pewn cao, i uczynio to z nich zwart grup , ktra kumulowaa w sobie

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt