RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Poniedziaek, 4 marca 2024 roku, Imieniny: Kazimierz, Eugeniusz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
zwyczaje, obrzdy i wierzenia innych czci skadowych. Nie dziwmy si zatem licznym hipotezom, czsto popartym miernej wartoci znaleziskami o kontrowersyjnym pochodzeniu uwaanymi za kluczowe dowody skomplikowanych teorii.
Za przykad moe posuy wymylone na prdce przeze mnie wydarzenie. Wyobramy sobie, e kto zupenie przypadkowo natrafia podczas orania na polu pod Drohiczynem na ciekawe przedmioty. Przyjedaj archeolodzy i stwierdzaj, e s to rzeczy przed stuleciami nalece do Grekw lub przez nich wykonane. Mao tego oprcz odkry w Drohiczynie podobne nastpuj w okolicach Terespola i Siedlec. Do kolekcji doczamy skorupy waz, monety i ozdoby. Wszystkie datuj si na pierwszy wiek przed nasz er . Jakie wnioski na tej podstawie wycigaj uczeni? Po licznych dyskusjach mdre gowy jednoznacznie i jak gdyby w ekstazie wydaj werdykt. Tak to na pewno by jaki odam staroytnych Grekw, ktry uciekajc z podbitego przez Rzym pwyspu bakaskiego zawdrowa a tu na nasze ziemie. Tu osiedli si i stworzy nowe imperium. Celowo wybraem do tego przykadu wanie Grekw, by dodatkowo zaakcentowa w sposb jak najbardziej widoczny moliwo zaistnienia takiej ewentualnej bzdury w wiecie naukowym. Sprbujcie zarzuci mi wypisywanie gupot, a ja mam na to prost ripost . Niech kady z was wemie do rki dostpne w zwykej bibliotece publicznej ksiki dotyczce zamierzchych czasw, bada prowadzonych przez archeologi nad znaleziskami dotyczcymi epoki i przeczyta do jakich hipotez dochodz co niektrzy z naszych profesorw. Dopiero potem sprbujcie znale sabe punkty w wymylonej do tego celu teorii mwicej o pobycie domniemanych Grekw na Podlasiu. Sdz i po uprzedniej lekturze kilku prac lepiej duej nie dyskutowa.
Z drugiej jednak strony, gdyby nie mudne badanie tych niezwykle cierpliwych i pracowitych ludzi ich zdolnoci co do kojarzenia faktw ze znaleziskami o naszej prehistorii nie wiedzielibymy zupenie nic poza dziwnymi i niezrozumiaymi opowieciami dziadkw, ktrzy syszeli je od swoich rodzicw, bdcymi do tego stopnia zdeformowanymi i poza okruchami prawdy zawierayby tylko steki kamstw. W poowie pierwszego tysiclecia naszej ery przez tereny Podlasia , lub w jego bliskim ssiedztwie przebyway plemiona azjatyckie. Zapuszczay si tu w rnych celach upieczych , handlowych czy te innych nie znanych . wczeni mieszkacy zapewne na wasne oczy widzieli i Hunw, i Awarw, przed ktrymi chronili si w nieprzebyte ostpy lene pooone w dziale wodnym Bugu. Gdy niebezpieczestwo mino okazao si, e niejeden z pniejszych przedstawicieli tej ziemi okaza si by potomkiem tych bitnych stepowych narodw, ktre trzsy wtedy Europ . Nie byo przecie niczym dziwnym kiedy zdobywca bra sobie za on kobiet z podbitego ludu. Stopniowo ponownie do gosu doszli Sowianie. Wchonli oni w siebie jak w gbk koczowniczych Bugarw , tworzc olbrzymie pastwo na Bakanach . Tu obok wyroso jeszcze potniejsze Wielka Morawa , ktra swoimi wpywami w momencie szczytowego rozwoju sigaa a pod Podlasie. Do zamania dominacji wyej wymienionych krajw przyczynili si Wgrzy, sigajc w swych rajdach i za Karpaty. W kocu sytuacja ustabilizowaa si na tyle i na polu walki o Podlasie pozostay trzy siy, w praktyce dwa pastwa wczesnoredniowieczne Polska i Ru. Ustawiczne przepychanki, zajmowanie terenw pogranicznych i umocnionych grodw dajcych nad nimi pen kontrol, to znw tracenie zdobyczy na rzecz przeciwnika doprowadzao do ponownego napywu wieych fal osadniczych nad Bug. Tte cho niewiele si od siebie rniy to jednak pniej wnosiy nowe elementy kulturowe do tej skomplikowanej mozaiki. Wpyw kultur bizantyjskiej i rzymskiej reprezentowane przez dwie religie powstae po schizmie wschodniej wci bray si tu za baty . Nie byy to tak jak pniej krwawe jatki podsycane przez wadcw ale pokojowa sia przycigajca. Nie tylko chrzecijastwo zagldao w te strony. Nowe prdy mylowe i idee przynosili ze sob

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt