RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Poniedziaek, 4 marca 2024 roku, Imieniny: Kazimierz, Eugeniusz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Historia Podlasia ukryta w nazwach miejscowoci


Niewiedza przecitnego, szarego czowieka dotyczca jego najbliszej okolicy czasami bywa zatrwaajca . Niestety taka jest prawda , bo jak inaczej mona nazwa fakt, e zazwyczaj wicej wiemy na temat odlegych egzotycznych krain, ni o ziemi na ktrej przyszo nam mieszka i pracowa . Wikszo obecnych mieszkacw Podlasia nie zdaje sobie sprawy z tego , e wie lub inna miejscowo, ktr dzie w dzie przemierzaj rwnym krokiem, zdajc do sklepu, czy te biura - liczy sobie ju tyle stuleci. Niektrzy z nich dowiaduj si o tym otwierajc szeroko ze zdumienia oczy w pierwszym momencie nie wierzc. Ile kierowcw pokonuje samochodem t tras, mija zabudowania, czyta bez emocji nazwy osad nie zastanawiajc si nad tym dlaczego jedna nazywa si tak, a druga inaczej . Kada z nich o czym nam mwi, co chce przekaza . Raz jest to wane wydarzenie, innym razem charakterystyczne pooenie lub imi zaoyciela.
Wikszo miasteczek i wsi podlaskich posiada nazwy o takich rzeczach nam mwice . Wanie to z nich , porednio moemy dowiedzie si wiele interesujcych ciekawostek. Trzeba tylko troch wysiku umysowego i podstawowej wiedzy historycznej, by odkry sowa klucze, a zagadki rozwi si same. Najprostsz do zrozumienia grup miejscowoci s takie , ktre pochodz od imion lub nazwisk dawnych wacicieli .mieszkacw lub osb blisko z nimi zwizanych. Do nich to zaliczamy szereg osad takich jak: Janw Podlaski , Aleksan- drwka, Paulinw czy Radziwiwka (Jan , Aleksander , Paulina , Radziwi) Gorzej ma si sprawa , gdy imiona straciy dawn popularno i wyszy z uycia, stajc si obecnie zapomniane i znale moemy je tylko na kartach kalendarza. Nie posugujc si nimi nic nie wiemy o ich dawnej wietnoci. Dlatego nie wielu z nas skojarzy takie wsie jak : Biernaty czy Trojany z Biernatem czy Trojanem . Zachodnie Podlasie szczeglnie silnie zaludnione zostao przez drobn szlacht pochodzc z Polski . Nic zatem dziwnego, e niektre osady maj w swojej nazwie herb dawnego waciciela. Szczeglnie wida to przy miejscowociach: Korabie, Grzymay czy Dmochy Rogale. Pierwsza to nic innego jak Korab, druga Grzymaa a ostatnia Rogala, wszystkie s rozpowszechnionymi na naszym terenie klejnotami szlacheckimi, ktre przechoway si jako znaki minionego dziedzictwa. Przygldajc si mapie, dziwimy si niezmiernie olbrzymiej iloci wsi o jednej nazwie wsplnej. Do tej grupy naley zaliczy Zawady. Specyfika nazwy osady polega na pooeniu przy wanych szlakach komunika-cyjnych. Droga si rzeczy zawadzaa o nie lub bya po prostu zawad - przeszkod na gocicu. Bardzo wiele miejscowoci dotyczy przeszoci wojennej tej odlegej mwicej o walkach jakie prowadzili na Podlasiu najblisi ssiedzi. Nic w tym dziwnego, byy to bowiem wtedy tereny pogranicza, wane strategicznie dla zainteresowanych rozszerzeniem o nowe ziemie swych pastw, wadcw. Dziki niektrym nazwom mona byoby si niele ozbroi. Sprbujmy wyszuka taki ekwipunek dla naszego redniowiecznego rycerza. Zacznijmy od broni racej na odlegoci i tu od razu wpada nam w oko miasto ukw - jest uk. Teraz dodajmy do tego wie pod Siedlcami , Strza i mamy pocisk . W ten sposb skompletowalimy najgroniejszy w historii ludzkoci wynalazek sucy do zabijania. Przychodzi pora na co co przyda si w starciu bezporednim , szukamy i znajdujemy osad Czekanw, czyli przekadajc na jzyk wspczesny - toporka lub siekiery. Z wojn, czy te rzeczami .wydarzeniami cile z ni zwizanymi nawizuj miejscowoci takie jak Brask zawdziczajcy sw oryginaln nazw bracom czyli schwytanym przez najedcw do niewoli ludziom. Dybw, to nic innego jak synne niegdy okowy, kajdany zwane wanie dybami. Inne miasteczko Mordy mwi nam o szczeglnie okrutnej zbrodni tutaj dokonanej. Doczmy jeszcze osady, ktre zawdziczaj nadane im miano wczesnoredniowiecznym budowlom obronnym. Nawet jeeli nie przetrway one do naszych czasw w postaci pozostaoci po ziemno - drewnianych konstrukcjach, zwanych grodami, to wiedza o nich przechowaa si w pamici ludzkiej w nazwach: Grdek; Grodzisk czy Grodziszcze. Jeli bdziemy mieli kiedykolwiek okazj przebywa w tych miejscowociach, nie omieszkajmy zapyta wspczesnych mieszkacw gdzie w okolicy znajduje si taka budowla lub niky czasami lad po niej. Czasami jedna osada obok drugiej daje nam odpowied co myleli na swj temat ssiedzi - Bujay Gniewosze i Mikosze. Do unikalnych nazw wsi naley Niewiadoma, czyby tajemnica nie dajca si wczesnym rozszyfrowa? Inne rwnie ciekawe dla badacza to: Skoropy i Wodki . Ostatnie niewtpliwie dotycz Wadyki, czyli urzdnika zarzdzajcego okolic z ramienia ksicia. W tej wsi zachoway si lady grodu obronnego.
W wielu wypadkach naley jednak bardzo ostronie podchodzi, do prb rozwikania wydawaoby si prostej nazwy. Przez wiele lat od chwili jej zaoenia przeksztacono j w celach atwiejszego wymawiania, zapamitania lub w celach bliej nam nieznanych. Istnieje wic niebezpieczestwo, e skojarzymy tak nazw zupenie z czym innym ni pierwotnie znaczya. Na przykad dzisiejsze wsie Kobylany wcale nie od kobyy - konia

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt