RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Futurologia i moje spojrzenie w przyszo.
Spoeczestwo przyszoci, robotyka, choroby cywilizacyjne.

Futurologia jako nauka.

Zacznijmy od definicji futurologii. "Futurologia ( ac. Futurum-przyszy) jest to nauka zajmujca si przewidywaniem i prognozowaniem przyszoci m.in. w dziedzinie techniki, przyrostu naturalnego, gospodarki, geopolityki, kultury czy te rodowiska przyrodniczego". Wizja przyszoci zawsze powinna opiera si na racjonalizmie, prognozujc przysze wydarzenia bierzemy pod uwag aktualny stan, rozwj techniki, atmosfer i sytuacj spoeczn, preferencje i denia.

"Termin futurologia wymyli i wprowadzi w 1943 roku Ossip K. Flechtheim, ale prawdziw dziaalno nowa nauka rozpocza dopiero w 1962 roku, gdy rzd Francji powoa "Grup Roku 1985" , ktra miaa za zadanie uzyska informacje o przyszoci kraju". Wkrtce wiat opanowaa futurologiczna moda. W Polsce badaniami przyszoci zaj si "Komitet Bada i Prognoz Polska 2000" . Wikszo z tych orodkw prognozowaa radosne i odwane przemiany. Ogromna wiara w czowieka rozbudzaa wizje o nieograniczonych moliwociach rozwoju cywilizacji. Gwny nacisk kadziono na przysze projekty techniczne, informatyczne. Emocje wzbudzay loty w kosmos, plany stworzenia stacji kosmicznych i prowadzenia tam ambitnych bada. Pena robotyzacja, automatyzacja i dobrobyt. Poza tym poruszano bardziej realne problemy takie jak rozwj kraju, sukcesy ekonomiczne i spoeczne. Wszystko nagle si zatrzymao-powodem byy nietrafne prognozy. Nikt np. nie przewidzia upadku ZSRR.

"Obecnie prognozowanie wydarze najbliszych istnieje, ale nie w takim stopniu. Niektrzy uwaaj futurologi za socjologi przyszoci, ktra jest nastawiona na badanie procesw w konkretnym czasie przyszym. Metod badania przyszoci jest przede wszystkim analiza wspczesnych i przyszych zjawisk, na podstawie obserwacji spoeczestwa, mediw i wyodrbniania z nich tzw. trendw przeznaczonych do badania i penetracji." Innymi sposobami s metody matematyczne takie jak rachunek prawdopodobiestwa, a take sposoby komputerowe. Dlaczego takie metody? Przyszo jest zdeterminowana przez acuchy przyczynowo-skutkowe, ktre sigaj naszej teraniejszoci, wic aktualna sytuacja i jej ocena s bardzo wane dla wszelkich prognoz. Wszystko zaczyna si od dzisiejszej aktualnej sytuacji i trzewej oceny, dopiero wtedy mona wybiega w przyszo.

"Futurologia bdc finansowana przez pastwa bya im winna "przysugi" w postaci wykorzystywania swoich metod i autorytetu do podbudowania statusu wadzy w danym pastwie. czyo si to jednak z zahamowaniem obiektywizmu i odejciem od pierwotnych idei". Przyszo w futurologii pastwowej bya cile dostosowana do propagandowych de danego kraju. W Ameryce krelia wizj dobroczynnego kapitalizmu, za w krajach bloku sowieckiego zwyciskiego komunizmu".

Futurologia przez wiele osb jest negowana ze wzgldu na nisk sprawdzalno prognoz i moliwo manipulacji ludmi, moe przecie suy jako "ideologiczne uzasadnienie panujcej formacji, lub jako wabik dla spoeczestwa w celu realizacji okrelonych zamierze wadzy". Dobroczynne znaczenie futurologii to prognozy, ktre mog ostrzega przed pewnymi negatywnymi zjawiskami, stanowi ona "generator scenariuszy " zarwno pozytywnych i negatywnych. Jak ju pisaam wczeniej ogromne znaczenie ma racjonalne podejcie do danego tematu, fantazj pozostawmy pisarzom powieci fantastycznonaukowych.

Pokolenie Internetu i spoeczestwo przyszoci.

Mwic o spoeczestwie przyszoci zwraca si szczegln uwag na najmodsze pokolenie. W dzisiejszych czasach Internet sta si nieodczn czci ycia czowieka. Wyjtkowe zainteresowanie Internetem obserwujemy u nastolatkw i najmodszych. Ju 5-cio, 6-ciolatek potrafi obsuy komputer po to, aby mc zagra w ulubion gr. Omiolatki-dziesiciolatki, czyli dzieci, ktre nie maj ju wikszych kopotw z czytaniem i pisaniem podejmuj pierwsze prby zaistnienia w sieci. Natomiast nastolatki s ju niestety czsto mocno uzalenione od komputera i Internetu. Przez Internet mog posucha ulubionej muzyki nawiza nowe znajomoci, dzieli si swoj pasj czy wypowiada swoje pogldy na forach internetowych. Zakadaj swoje blogi (odpowiednik pamitnika) w ktrych uzewntrzniaj wasne uczucia i przeycia z nadziej, e znajd odbiorcw. Internaut cieszy dua liczba znajomych na "Gronie" czy "Naszej Klasie", reakcja na jego wypowied na forum internetowym, skrzynka pena e-maili czy nowe wiadomoci na komunikatorze. Osoba spdzajca czas przed komputerem wchodzi w wirtualny wiat, ktry tworzy wirtualne spoeczestwo. Mona komunikowa si z osob znajdujc si po drugiej stronie globu ziemskiego, dzieli swoje pasje i pogldy z innymi nie wychodzc z domu. Przez Internet robimy zakupy, ogldamy teledyski, cigamy filmy, uczestniczymy w yciu kulturalnym i politycznym. Mnogo wiadomoci i informacji jest zadziwiajca dla pokolenia, ktre byo wiadkiem pierwszych telewizorw. Starsi ludzie nie potrafi zrozumie tej wirtualnej rzeczywistoci, co wicej ju nasi rodzice zastanawiaj si jak mona spdzi cay dzie przed ekranem komputera, wic nie ma si co dziwi przeraeniu dziadkw.

"Wspczesne dzieci nie czytaj instrukcji obsugi urzdze i gadetw elektronicznych- po co skoro intuicyjnie wiadomo w czym rzecz? "- czytamy w artykule "Generacja bywalcw sieci" na portalu Onet.pl. "Modzi ludzie urodzeni w poowie lat 90-tych ubiegego wieku i pniej s pierwszym pokoleniem, ktre roso w epoce powszechnej dostpnoci do Internetu i przenonych narzdzi komunikacyjnych". Ich wiedza i moliwoci zwizane z komputeryzacj s ogromne. Ucz si przez Internet, gdy odrabiaj prac domow sigaj do wyszukiwarki internetowej i natychmiast maj kilkadziesit odpowiedzi i propozycji rozwiza. W Internecie kreuj swj wizerunek, umieszczaj wasne zdjcia na portalach "Grono" czy "Nasza Klasa", zwierzaj si z najwikszych sekretw na blogach, zdobywaj nowe znajomoci na forach i czatach, relaksujc si przy tym i doskonale bawic. Orientuj si w nowinkach informatycznych, automatyzacja nie jest im obca. Wiedz gdzie znale odpowiedzi na nurtujce ich pytania, bezbdnie i bez wikszego wysiku poruszaj si w sieci, niewiele czasu zajmuje im nauka obsugi komputera i coraz to nowszych programw. Dziki temu nie maj wikszych trudnoci w obsudze telefonw komrkowych, urzdze gospodarstwa domowego, czy nawet w zaprogramowaniu telewizora. "Badania BBDO przeprowadzone na zlecenie Sony Entertainment ukazuj nam zbiorowo 8-5 latkw lekcewac lektur instrukcji (przecie wszystko wiadomo na pierwszy rzut oka) i przyswajajca sobie wszelkie rozwizania techniczne o 30 % szybciej ni wydawaoby si najbardziej obiecujca wiekowo warstwa spoeczna, czyli ludzie w wieku od 25 do 40 lat". Milusiscy potrafi wykonywa wiele zada jednoczenie i jest to ich umiejtno naturalna. Dzieci ju w wieku kilku lat wydaj stosunkowo due pienidze , dlatego firmy marketingowe zwracaj si z bogat ofert gier, programw edukacyjnych, laptopw dla dzieci itp. W wyniku bada stwierdzono i 88% dzieci w wieku od 8 do 13 lat posiada ju telefon komrkowy. "Nic nie stoi na przeszkodzie by operatorzy sieciowi wzili t zbiorowo pod uwag, kierujc np. system odpowiednich taryf-zauwaa szefowa IQ Marketing".

Zarysowaa si ogromna przepa midzypokoleniowa. Najmodsze pokolenie diametralnie rni si od swoich poprzednikw. Nawet studenci bdcy obecnie na 4, 5 roku s cakiem inni ni Ci , ktrzy rozpoczynaj dopiero nauk na Wyszej Uczelni. Mona powiedzie, e Internet i komputer to ich ycie, pozbawieni tego nie potrafi si odnale, nie mwic ju o braku telefonu komrkowego. "Nie uywaj przymiotnikw, a wysyajc maila nie maj w zwyczaju, jak ich rodzice czy starsze rodzestwo, dzwoni niekiedy do adresata, by upewni si, e wiadomo dotara. Internet stanowi cze rodowiska naturalnego, niezawodn i niezauwaaln, jak grawitacja. Nowe pokolenie okrelane jest mianem "cyfrowych tubylcw". Umiejtnoci poznawcze modziey sabn"- zauwaa Larissa Pautowa, kierujca rosyjskim projektem badawczym "Nowe Pokolenie", i spostrzeenie to potwierdzaj badania przeprowadzone przez University College of London we wsppracy z Centre for Information Behaviour. "Jak si okazuje "cyfrowi tubylcy" sprawnie posuguj si klawiatur i szybciej uzyskuj wyniki. Take dlatego, e nie zawracaj sobie zazwyczaj gowy ocen wanoci i wiarygodnoci informacji. To jednak sprawia, e ich poszukiwania s czsto powierzchowne, chaotyczne, wrcz nerwowe. Gdy przerzucaj si od linku do linku, od dokumentu do dokumentu, czsto zdarza si im przeoczy to, co niezbdne, nie wykazuj szczeglnych zdolnoci porwnawczych i szybko si nu. Dobr sw kluczy jest do nieporadny, a cierpliwo godna ubolewania".

Faktem jest i dzisiejsi nastolatkowie tworz spoeczestwo przyszoci. Od ich umiejtnoci i wiedzy bdzie zalee nasz wiat. Nurtuje mnie pytanie czy czeka nas wizja wietlanej przyszoci czy zautomatyzowane, zamknite w swoim wiecie, wirtualnym wiecie spoeczestwo.

Informacja staje si podanym towarem, niezbdnym do funkcjonowania we wspczesnym spoeczestwie. "Nowoczesne technologie umoliwiaj kademu wszechstronn komunikacj, informacja zyskuje rang dobra o ktre naley zabiega. Dostp do informacji staje si kluczowym warunkiem rozwoju spoeczestw. Rzdy pastw wysoko rozwinitych wspieraj nowoczesne technologie komunikacyjne i informacyjne. Spoeczestwo informacyjne charakteryzuje si przygotowaniem i zdolnoci do uytkowania systemw informatycznych i wykorzystuje usugi telekomunikacyjne do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji. Tworzy si nowe miejsca pracy z wykorzystaniem nowych technologii". Dzi w kadej firmie spotkamy komputery, a fabryki zaopatruj si w najnowoczeniejsze maszyny i roboty. Komputeryzacja i automatyzacja uatwiaj nam ycie, sprawiaj e staje si ono atwiejsze i wygodniejsze. Internet uatwia nam kontakty z kontrahentami, szybki przebieg informacji uatwia prac. Nowoczesne programy umoliwiaj usprawnienie funkcjonowania firm i placwek, a take profesjonalne wykonywanie projektw np. reklamowych.

"Dzisiaj mwi si o globalnej wiosce, Internet porwnywany jest do systemu nerwowego, ktry oplt cay wiat, aden kraj nie moe sobie pozwoli na wycofanie si z tej gonitwy, gdy automatycznie zostaby zepchnity na margines. Wyznacznikiem poziomu cywilizacyjnego staje si informacja i dostp do niej. Spoeczestwo informacyjne to spoeczestwo, w ktrym informacja jest intensywnie wykorzystywana w yciu ekonomicznym, spoecznym, kulturalnym, politycznym. To spoeczestwo, ktre posiada bogate rodki komunikacji i przetwarzania informacji, bdce podstaw tworzenia wikszoci dochodu narodowego oraz zapewniajce rdo utrzymania wikszoci ludzi. Informacja w spoeczestwie informacyjnym jest podstawowym elementem wszystkich dziedzin ycia czowieka od kultury po gospodark"

Patrzc na cigy rozwj sieci internetowej, nowinki automatyczne i techniczne, zastanawiam si jak bdzie wygldao spoeczestwo informacyjne przyszoci, w ktrym kierunku pjd zmiany, czy bd one udogodnieniem dla czowieka czy moe bd go ogranicza. Spoeczestwem informacyjnym i jego rozwojem zaj si Kazimierz Krzysztofek, ktry wymienia cztery moliwoci jego rozwoju. Jako pierwsze wymienia spoeczestwo wyczerpujcej si demokracji, ktre stanie si niezarzdzalne. Jego przeciwiestwem moe sta si spoeczestwo zdyscyplinowane-czyli takie, w ktrym dominuj rzdy scentralizowane, bdce pod pen kontrol tych rzdw, w ktrym moe nastpi ograniczenie praw indywidualnych i wszelkich inicjatyw obywatelskich. Kolejne dwie wersje s optymistyczn wizj przyszoci. Bdzie to spoeczestwo demokratycznej kontynuacji czyli rozwinicie znanych nam struktur spoecznych, gdzie demokracja elektroniczna naoy si na wspczesn demokracj. Pozostao nam spoeczestwo trans informacyjne, ktrego si napdow jest technologia. Bdzie to spoeczestwo odmasowione, zindywidualizowane, w ktrym informacja jest towarem kluczowym, a dostp do technologii informacji nieograniczony. Jednostka znajdzie si w centrum spoeczestwa, bdzie posiada najwiksze moliwoci uczestnictwa w kulturze, polityce i gospodarce.

Stawiamy na wysoko rozwinity sektor usug, przede wszystkim sektor usug nowoczesnych (bankowo, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwj, zarzdzanie), gospodarka oparta na wiedzy, wysoka scholaryzacja spoeczestwa, przekazywanie informacji bez wzgldu na czas i przestrze. Te cele po czci osigamy, rozwj informatyczny i techniczny cigle postpuje. Marzymy o moliwoci szkole na odlego, sieciach czcych uczelnie i jednostki badawcze, sieciach na uytek sektora zdrowia. Chcielibymy zapisywa si do lekarza przez Internet, pracowa bez koniecznoci wychodzenia do biura. Wan rol odgrywaaby kontrola ruchu powietrznego i drogowego przez Internet oraz transeuropejska sie administracji publicznej czca wszystkie placwki i uatwiajca wspprac pomidzy nimi.

Mamy wic sie internetow na potrzeby pracy, organizacji, nauki i relaksu. "W takim wiecie praca bdzie, albo ju jest przyjemnoci, a nie mk". Wirtualny wiat Internetu uatwi nam ycie, nasze obowizki zawodowe, dostarczy dobrej rozrywki. Moliwe, e nadejdzie taki czas, kiedy nie bdziemy potrafili oderwa si od komputera, bdzie on niezbdn czci naszego ycia. Prac uatwi nam komputer, po pracy odpoczynku dostarcz nam rozmowy ze znajomymi na forach, przegldanie portali internetowych itp. Wszystko si zmieni, przy zaoeniu, e komputery opanuj wiat w wikszym stopniu ni obecnie, musi si wszystko zmieni. Bdziemy nieustannie pracowa dc do doskonaoci. Zachwyceni najnowszymi technologiami po pracy bdziemy odpoczywa z wykorzystaniem sieci. Ju teraz wrd najmodszego pokolenia komputer i Internet jest najpopularniejsz form rozrywki, a to pokolenie przecie kiedy doronie. "W takim wiecie mczarni bdzie tradycyjnie spdzany wolny czas. Czas wolny to czas uwolniony od pracy rozumianej jako obowizek, mczcej, wyczerpujcej fizycznie, ogupiajcej. Nie moe by zatem mowy o wolnym czasie, kiedy praca stanie si radoci, miejscem budowania osobowoci, jednostkowego rozwoju. W wiecie coraz mocniej rnicujcych si usug niematerialnych nie bdzie czasu wolnego rozumianego jako czas uwolniony od pracy. Mwic o usugach niematerialnych mam na myli usugi finansowe, rozrywk, turystyk, zarzdzanie kryzysami, konfliktami, kadrami, zasobami sieciowymi, kultur. Czas wolny to jak wiadomo czas na odpoczynek, zabaw i rozwj osobowoci, a tego w dzisiejszych czasach szukamy wanie w Internecie. Instytucje takie jak wczasy pracownicze, gromadne wyjcia do kina, obowizkowe wita rodzinne stan si przeszoci. Rozwamy adowanie baterii na onie rodziny, popularn form spdzania czasu wolnego w spoeczestwach industrialnych. Odrzucimy j w przyszoci ze wzgldu na rutynizacj i niedopasowanie do wiata komplikujcych si potrzeb jednostkowych. W przyszoci nie bdzie wit w tradycyjnym rozumieniu, poniewa wita kojarzone s z przymusem. W czasie wolnym jestemy przecie wolni od obowizkw, a witowa wypada. wita to czas silnie zrutynizowany i zrytualizowany przez co stanie si mk dla ludzi. W dobie nieregulowanej czasowo pracy w usugach o niefizycznym charakterze, ktra jest rozkawakowana i czsto sprawia przyjemno, zrytualizowane wita bd mczarni. To one zastpi prac odczuwan jako obowizek dlatego znikn. W trakcie wita czowiek jest take unieruchomiony i pozbawiony dostpu do sieci medialnej, ktra sprawia mu rado i daje poczucie uspoecznienia. Towarzysko narzucana si to obowizek. Dzisiejsza towarzysko przerzucona zostaa do sieci teleinformatycznych, albowiem uspoecznienie przyszoci to uspoecznienie ulotne i nietrwae" - przeczytamy w artykule Tomasza Szlendaka "Resetowanie, dezercja od emocji i puszki znikalnie. Czas wolny w przyszoci". Nie do koca zgadzam si z tymi argumentami. Jestem w stanie wyobrazi sobie przysze spoeczestwo jako uzalenione od sieci, dla ktrego praca i rozrywka zlej si w jedno, jako moliwo zaistnienia, rozwoju osobowoci itp. Nie wierz jednak w to, e ludzie zatrac wszelkie wartoci rodzinne, e nie bd chcieli odpocz od komputera na onie natury, z rodzin czy znajomymi. Czowiek nie jest maszyn, potrzebuje ciepa i mioci, akceptacji drugiej osoby, dobrej zabawy w gronie przyjaci. Wirtualny wiat nie zastpi nam prawdziwego ycia. Nie wierz, e zrezygnujemy z tego wszystkiego dobrowolnie. Autor artykuu mwi o "lenistwie produktywnym", ktre polega na spdzaniu wolnego czasu w przestrzeni spoeczno-medialnej. Kultur przyszoci widzi jako kultur przeszukiwaczy, wyszukiwaczy, cznikw, translatorw, przewodnikw, net-kreatorw, ktrych zadaniem jest ju dzisiaj budowanie wizi i przekazywanie informacji. Wirtualny wiat bdzie pynny i niestay, nie do przyjcia jest fakt, e czowiek mgby utkn w tym wiecie na stae. Tomasz Szlendak przyznaje, e czowiek w kocu bdzie musia uciec przed usieciowieniem, aby odpocz. Kontakt z realnym czowiekiem, rodzina i przyroda dadz ukojenie i schronienie, pomog naadowa baterie przed kolejnym powrotem do wirtualnego wiata.

Bdziemy niewolnikami cyber-oka, obserwowani przez kamery w miejscu pracy, monitorowani i nadzorowani podczas przegldania sieci. Uciekajc na chwil od tego bdziemy musieli powierzy komu nasze interesy. Moliwe, e powstan specjalne firmy lub roboty "zarzdzajce na czas naszej nieobecnoci naszymi kartami kredytowymi i dostpu, loginami, hasami, elektronicznymi kontami bankowymi, poczt elektroniczn, nagrywaniem ulubionych filmw na dyski, pen-drive'ami albo ich przyszymi modyfikacjami, naszymi awatarami pozostawionymi na istotnych dla nas forach. Sowem kto bdzie pod nasz nieobecno zarzdza naszym byciem on-line. Kto bdzie za nas udawa, e jestemy obecni, a nas tymczasem nie bdzie, poniewa bdziemy na wsi z psem albo na Maderze z mem i z dzieckiem. Nie moemy pozosta bez kontaktu z Siecia, poniewa od tego bdzie zaleao nasze spoeczne by albo nie by". Prawdopodobnie bd potrzebne firmy oferujce swoj pomoc zwizan ze stresem przy "odczeniu od sieci". Czowiek bdzie na tyle przyzwyczajony do Internetu, e w momencie wyjazdu na urlop bdzie mg by rozchwiany emocjonalnie. Bdzie musia uzyska pomoc, aby mc "znikn" na jaki czas.

Czy roboty opanuj nasz wiat?

Jestemy wiadkami nieustannego rozwoju dziedzin zwizanych z robotyk i automatyk. Naukowcy cigle pracuj nad maszynami uatwiajcymi nam ycie. Najnowsze technologie stosowane s w fabrykach, zakadach, biurach. Nasza praca staje si atwiejsza, mniej wyczerpujca, wystarczy "tylko" nauczy si obsugi maszyny. Z t nauk rnie bywa. "Badania wykazuj e " 81 % dorosych mieszkacw Wielkiej Brytanii jest niezadowolonych ze stopnia zoonoci urzdze uywanych wspczenie w gospodarstwie domowym i marz im si maszyny, ktre obsugiwayby si za pomoc przycisku wcz/wycz, ewentualnie jednego pokrta". Zwaajc na nieustanny postp, moliwe, e te marzenia si speni.

Czy nam si to podoba czy nie, faktem jest, e komputery opanoway nasz wiat. Modzi ludzie nie wyobraaj sobie ycia bez komputera, Internetu, starsi zapisuj si na kursy, by dostosowa si do wymaga pracodawcw. Prawd jest, e komputeryzacja wprowadza porzdek w bazach danych, usprawnia prac, uatwia wyszukiwanie informacji i dostp do nich. Ale czy na komputerach i urzdzeniach gospodarstwa domowego poprzestaniemy? Mamy ju inteligentne pralki, nowoczesne drukarki, kina domowe i wci sigamy dalej.

Jeeli informatyk chce nady za nowociami, musi wymienia swj komputer rednio co 4 lata. Komputer 4-letni to ju stary sprzt. Nieustannie usprawniana zostaje grafika, pami, produkuje si nowoczesne monitory, bezprzewodowe klawiatury i myszki. Rodzice kupuj dziecku now gr i wtedy okazuje si, e komputer nie jest dostosowany, ma za sab grafik i za mao pamici, eby gra zadziaaa-pojawia si decyzja o zakupie nowego komputera.

Dzisiejsze telefony komrkowe coraz bardziej upodabniaj si do maych komputerw. Kady telefon posiada dostp do Internetu, moliwo odtwarzania MP3, dyktafon, aparat fotograficzny, funkcj rozmw wizualnych. Moliwe, e niedugo kto pomyli o elektronicznym tumaczu, bdziemy mwi po polsku, a telefon bdzie tumaczy komunikat np. na jzyk angielski naszemu rozmwcy. Porozumiewanie si z obcokrajowcami nie stanowioby najmniejszego problemu. Myl, e byoby to ogromne udogodnienie, gdy wielu ludzi ma kopoty z jzykami obcymi.

Kolejnym ciekawym pomysem bdzie w przyszoci tworzenie urzdze bezprzewodowych. Nasze domy s opltane sieci kabli. O wiele bardziej komfortowo byoby, gdyby one znikny, nie byy potrzebne. To tylko kwestia czasu.

Zajmijmy si teraz robotami, maszynami, ktre wzbudzaj najwicej emocji i spdzaj sen z powiek niejednemu z naukowcw. "Zesp badaczy z zakadu Podstaw Cybernetyki i Robotyki, Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocawskiej pracujcy pod kierunkiem prof. Krzysztofa Tchonia bierze udzia w midzynarodowym projekcie o nazwie LIREC- roboty i interaktywni towarzysze ycia. "Gwnym zadaniem jest opracowanie nowej technologii interaktywnych towarzyszy ycia czowieka wyposaonych w inteligencj emocjonaln oraz zdolnych do utrzymywania dugotrwaych relacji spoecznych z czowiekiem". Uczeni maj w planach zbadanie sposobw zdobywania przez robota informacji o otaczajcym go wiecie oraz przetwarzania, zapamitywania i wykorzystywania tych informacji.

"By moe w krtkim czasie nie bdziemy w stanie zbudowa robota, ktry np. potrafiby w kadych okolicznociach przygotowa przyjcie, ale zamierzamy jednak zbada, jak mona rozwin tego typu przyjazn czowiekowi technologi w przyszoci i prbowa przewidzie, jak takie inteligentne maszyny powinny wyglda i jak my, ludzie, mamy je traktowa".

Inteligentny robot byby niewtpliwie atrakcj stulecia. Wiele si dzisiaj syszy o modelach robotw, ktre maj wbudowany w system pewien zasb zachowa, dziaaj one na zasadzie akcja-reakcja. Widziaam w programie popularnonaukowym mecz piki nonej rozgrywany przez mae roboty, zaznaczam, e nie byy sterowane przez ludzi. Poza tym istniej ju roboty dwunone, ktre potrafi taczy czy wykonywa proste czynnoci. Znana jest nam kosiarka do trawy, ktra sama wyjeda z pomieszczenia, wykonuje prac, po czym wraca na swoje miejsce. To cudowne, e tak nudn dla niektrych czynno moe wykona za nas robot, a my w tym czasie powicamy czas np. rodzinie.

Mnie osobicie martwi zjawisko zastpowania ludzi przez maszyny. Coraz doskonalsze wynalazki sprawiaj, ze praca ludzkich rk jest niepotrzebna, to ogromne uatwienie, ale i krzywda dla tych, ktrzy chcieliby pracowa, a nie mog, bo ich miejsce w fabryce zostao zajte przez robota albo komputer. Mam nadziej, e postp bdzie mia na uwadze dobro czowieka i nie bdziemy wiadkami sytuacji, kiedy ludzie stan si niepotrzebni, bo maszyny bd bardziej wydajne, sprawne i oglnie opacalne.

Kontrowersje moe wzbudza fakt, i naukowcy pracuj nad inteligentnymi robotami, ktre musiayby sta si naszymi towarzyszami ycia. Stosunkowo niedawno naukowcy stworzyli psa-robota, uwaaj, e moe by on rwnie miym kompanem jak ywe zwierz. Przeprowadzono badania w domu opieki dla osb starszych, okazao si, e pies-robot, podobnie jak ywe zwierz zyska sympati staruszkw, przez co czuli si mniej samotni, tak przynajmniej twierdz naukowcy. "Bardziej skomplikowane roboty mog by alternatyw dla osb starszych, ktre mieszkaj same i powinny by nadzorowane. Taki towarzysz mgby przypomina o lekach albo wysya do bliskich zawiadomienie, jeli osoba np. nagle si przewrci." Nie sdz, aby robot mg zastpi ywe zwierz, a tym bardziej przyjaciela. Czowiek jest istot yw i potrzebuje kontaktu z ywymi stworzeniami. Choby najpikniejsza i najinteligentniejsza konstrukcja metalu nie zastpi wiernego przyjaciela, jakim jest pies. Nie wierz, e czowiek dobrowolnie zamknie si w wiecie sztucznoci, zimnym wiecie bez uczu- przecie robota nie mona przytuli, pogaska, po prostu kocha. Co si stanie, jeeli roboty opanuj nasz wiat, jeeli w kadym domu bdzie pies albo kot robot, gosposia robot czy wyimaginowany przyjaciel-robot. To tylko urzdzenia, maszyny bez duszy i serca, nie zrozumiem nigdy dzikiego entuzjazmu dzieciakw, ktre ju marz o psie-robocie i wypowiadaj te marzenia na forach internetowych. Potem bdzie przyjaciel-robot i zanikanie uczu w ludziach. Co si stanie ze zwierztami, kiedy my bdziemy pragnli licznego robocika, ktry przecie nie sprawia wikszych kopotw i zawsze mona go wyczy, gdy si znudzi. W dzisiejszych czasach obserwujemy ogromne zainteresowanie komputerem, sieci internetow-jeeli do tego dojd roboty, ktrymi tez bdziemy zachwyceni, to po prostu nie wyjdziemy z domu, bo nie bdziemy mie po co. Wirtualny wiat Internetu zaspokoi nasze potrzeby, roboty dotrzymaj nam towarzystwa, nawet z psem nie wyjdziemy na spacer, bo "nasz pies" po prostu si zepsuje na wieym powietrzu. Oby ta wizja nie okazaa si prawdziwa. Oby ludzie zachwyceni technik nie zatracili poczucia czowieczestwa.

Czowiek i jego przyszo, choroby cywilizacyjne.

Przyszo czowieka nie jest do koca jasna, nie wiadomo jak potocz si losy wiata, jakie moliwoci stworzy nam rozwj techniki i nauki. Jednak ju dzisiaj pewne rzeczy mona przewidzie. Optymistyczna prognoza to dobrobyt, roboty wykonujce za nas cik prac, loty w kosmos i wiele atrakcji. Jestemy zachwyceni wiatem wirtualnym, robotyk i automatyk. Spdzamy godziny przed ekranami komputerw w pracy, kolejne godziny na rozrywkach, jakie proponuje nam sie. Marzymy o inteligentnych robotach, towarzyszach ycia, mechanicznych zwierztach, ktrymi nie trzeba si opiekowa. Pytanie jest jedno- czy nie dopadnie nas samotno, brak sensu, czy nie poczujemy si osaczeni przez te wszystkie maszyny?

Pracujemy czsto ponad norm, nieustannie, nawet w domu mamy pod rk subowy telefon czy laptopa. Coraz mniej czasu powicamy rodzinie, przyjacioom, bo zwyczajnie nie mamy czasu. Dbamy o karier, pragniemy si rozwija, zapewni bliskim luksusowe ycie. Czas naszej aktywnoci zawodowej niebezpiecznie si wydua.

"Ponad poowa Tokijczykw, ktrzy zmarli lub popenili samobjstwo z przepracowania moga decydowa o swoim czasie pracy. Decyzja by pracowa jak najwicej spowodowana jest najczciej tym, e szefowie wymagaj takich efektw, ktrych nie sposb osign pracujc osiem godzin dziennie".

W Japonii mona zaobserwowa zjawisko mierci z przepracowania (karoshi), ktre jest tragicznym efektem ubocznym japoskiego cudu gospodarczego. "Wg statystyk przecitny pracownik miesicznie przepracowuje ponad 160 godz. nadliczbowych". Pisz o Japonii, bo jest to doskonay przykad kraju rozwinitego, wybiegajcego w przyszo myl techniczn i cywilizacyjn. Co roku umiera tam 10 tys. ludzi z przepracowania. "Choroba dotyka osoby aktywne zawodowo, objawia si stresem, kopotami z kreniem, zawaem, wylewem-a w efekcie mierci". Niedomiar snu, ogromny stres, natok obowizkw moe by te przyczyn depresji, alkoholizmu i wszelkich uzalenie, nerwic, psychoz, obsesji, nadcinienia. Zbyt dugie przebywanie w pozycji siedzcej, brak ruchu, jest przyczyn blw plecw oraz otyoci, ktra take prowadzi do wielu powanych chorb.

Zaczam tu mwi o chorobach cywilizacyjnych zwizanych z ujemnymi skutkami ycia w warunkach wysoko rozwinitych pastw. Wpyw na nasze zdrowie maj niewtpliwie skaenia rodowiska powodujce wszelkiego rodzaju alergie i problemy z drogami oddechowymi. Nieustannie dymy do doskonaoci, w pogoni za sukcesem zapominamy o racjonalnym odywianiu. Popiesznie i nieregularnie spoywane pokarmy czsto prowadz do wrzodw odka.

Problemem modziey jest czsta teraz anoreksja i bulimia, mode dziewczyny za wszelk cen chc by pikne i szczupe, drakoskie diety i godwki s przyczyn jadowstrtu, a w efekcie wanie bulimii czy anoreksji. Pikny wygld jest teraz podany, pokutuje przewiadczenie, e atrakcyjnej osobie atwiej znale prac, co po czci jest prawd. Chcemy by pikni, atrakcyjni, podnosimy swoje kwalifikacje, zostajemy w pracy po godzinach-wszystko po to by odnie sukces. Szkoda tylko, e w tym pdzie nie zwracamy uwagi na to, co najwaniejsze. Jeeli nic si nie zmieni cywilizacja nas zniszczy, bdziemy zmczonymi i zniechconymi ludmi. Istniejemy przecie po to, aby korzysta z ycia, cieszy si nim, nikt nie urodzi si po to, by cierpie. Lekiem na to jest zoty rodek-umiar. Nic si nie stanie, jeeli nie bdziemy doskonali i niezniszczalni-pozostawmy to robotom.

adne wtki tekstu nie maj zakoczenia, gdy opinie o przyszoci tej przyszoci nie wyznaczaj. Przyszo to setki, tysice procesw, ktre realizuj si dzie po dniu, mona powiedzie z coraz wikszym wpywem czowieka, ale te nie mniejsza ich cz przebiega bez czowieka, i to jest to, e rzeki bd pyn, a lasy bd rosn take w epoce kompletnego zarzdzania przez komputery.

 

Wioleta Jdruszukdrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt