RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Geopolityka XXI wieku c.d.

 

Niepodlego Kosowa pod protektoratem USA i UE wbrew Rosji rozpoczyna podziay pastw i zmiany granic jako wspczesne aneksje przez tkz.ogaszanie niepodlegoci. Powanym testem na mapie wiata staje si Ukraina. Ewentualny podzia Ukrainy tym sposobem spowoduje destabilizacj caej Eurazji. Trzeba wzi pod uwag, e Niemcy uznajc Kosowo, przede wszystkim te udzielay poparcia dla samego precedensu, a nie w imi interesw UE, rwnie Wielka Brytania chyba bedzie nawet w stanie poprze niepodlego Szkocji. Co jednak daje zwikszenie mini pastewek wobec wielkiego trjkta Rosja, Chiny, USA? Na to pytanie nie sposb obecnie odpowiedzie bo te "aneksja" KOSOWA przez USA moga mie na celu dotd nieznane motywy, z przebiegu wydarze trudno te motywy zinterpretowa. Bardzo moliwe, e USA na wielk skal testuje strategi obrony antyrakietowej z konwencjonalnymi moliwociami dowodzenia nieskutecznoci tej strategii, zestrzeliwanie rakiet nie musi prowadzi bezporednio do zmian terytorialnych, akurat podanych przez USA. Ten kilkuletni poligon kosmiczno - euroazjatycki moe przynies niespodziewany wynik bezsensownoci wojen gwiezdnych w aspekcie rosyjskiego sterowania dostawami ropy i gazu do Europy Zachodniej. Prba odebrania Rosji tego ora jest nie bardzo moliwa. Zapowied budowy gazocigu do Serbii i dyscyplinowanie Ukrainy w okresie sterowanej demokracji, ktrej efektem jest elekcja Miedwiediewa na miejsce Putina, pokazuje wiatu swoist mocarstwowo Rosji. Ponadto Rosja jest w stanie precedens Kosowa wykorzysta take w bardziej skomplikowanej formie, a mianowicie opaca ruchy secesyjne nawet na terytorium USA, co grozioby zachwianiem by moe nie samej potgi zewntrznej Ameryki, ale narodowociowej, przez zrnicowanie imigracyjne.

Geopolityka XXI wieku oparta czsto na rwnowadze rnic USA + UE wobec ROSJI i CHIN stwarza do due napicia, choby na przykadzie KOSOWA, ale w rzeczywistoci wszyscy s zgodni, co do koniecznoci zachowania umiaru. Obecna epoka rozwija pogldy i uwidacznia je, jak mae s ziemskie moliwoci w odniesieniu do bezmiaru przestrzeni kosmicznej. Jestemy o krok od lokalizacji ycia w kosmosie, kiedy to sie dokona, bdzie nas frapowaa nowa geostrategia, czy i jak dojdzie do spotkania nieznanych cywilizacji. Chc tutaj powiedzie, e take kosmos w XXI wieku jest nowym czynnikiem w ziemskiej geopolityce, paliwa rakietowe i technologie kosmiczne wymagaj od globalnej gospodarki wysiku rwnego jej uprzemysowieniu w XIX wieku. Szukajc szans na ycie w kosmosie ponosimy znacznie wikszy koszt, ni na jego niezbdn ochron na Ziemi. Wykorzystujc swoj inteligencj musimy zrozumie, e nie tylko wszechwiat jest nieskoczony, ale take czas, a majc swoj chwil na wymiernym obszarze ziemskim, musimy umie tu i teraz rwnoway wspycie ludzi, inaczej nie bdziemy mogli twierdzi, e jestemy istotami w peni inteligentnymi. Gdyby z naszej przyczyny doszo do zagady ycia na Ziemi, na pewno zostaoby ono niezniszczone w kosmosie, bo czas i wszechwiat to jest potga miliardy razy wieksza od caej Ziemi. Potga adnego mocarstwa dla adnego czowieka nie moe przesania tej oczywistej prawdy, dlatego geostrategie bez pokory s w rezultacie nic nie warte, bo tylko z punktu widzenia wielkoci, my kosmosu nie podbijemy, a tkz. gwiezdne wojny realnie zagraaj yciu wszystkich ludzi na Ziemi.

XX wiek da hegemoni USA i strategiczne przewidywania nie mog tego kwestionowa, aczkolwiek ,,nikt te niczego nie ma na zawsze" ( mj cytat z wiersza ,,Synteza poety"). Mona w XXI wieku spodziewa sie podobnych przesile jak w ubiegym stuleciu, ale czy to miaoby si skoczy utrat hegemonii przez Stany Zjednoczone? - nie sposb obecnie postawi tak tez. Na pewno rozwj Chin spowoduje jedno z wikszych przesile w wiecie, ale kto na tym zyska, a kto straci dowiemy sie za kilkadziesit lat. Jeeli przyj, e cz ogromnego kapitau okae sie wirtualna, to najwaniejsza bedzie zdolno do wewntrznego przetrwania kryzysu. Niektrzy stratedzy nawouj kraje UE do wsplnego przygotowania si pod tym wzgldem, co jest sprzeczne z poprzednim wnioskiem. Podstaw dla zwikszenia zdolnoci wewntrznego opanowania trudnoci gospodarczych bed zasoby surowcw naturalnych: gaz, ropa, wegiel oraz ywno, ktrej ceny rynkowe bd nie do utrzymania. Innym istotnym czynnikiem wpywajcym na geopolityk XXI wieku bdzie mia element bezideowoci wiata, dopki nie powrci idea rwnoci i braterstwa ludzkoci, co oczywicie wie si z przezwycieeniem faszywego kapitalizmu. Bezimienny, bezpastwowy, skoncentrowany kapita zosta zgromadzony na faszowaniu ekonomii handlu i produkcji na skal rwn wielkim wojnom zaborczym, a co sie z tym wie ujawni w poczuciu braku godnoci i sprawiedliwoci wiekszo ludzkoci wiata, przekraczajc tym samym punkt krytyczny. To pozornie tylko krach zacznie sie od kopotw surowcowych w Europie, Azji i Ameryce. Gwn przyczyn wstrzsu stan sie korporacje finansowo - bankowe, ktre chciay w nieuzasadniony sposb przej najwaniejsze gospodarczo obszary w wiecie, przez nowy rodzaj wojny zaborczej.

W ten sposb dojdzie do bardzo dugotrwaej wojny na wyczerpanie stron przede wszystkim o rop, midzy tymi co rop maj i tymi, co t rop niemal musz mie. Wiadomo, e rozsdniej byoby ju dawno inwestowa w alternatywne rda energii, ale przeszkadza temu wspomniany zaborczy kapita. Zawsze jest tak, e po wyczeniu prawidowych mechanizmw wiatowego adu i bezpieczestwa, pazerny kapita doprowadza do wiatowych katastrof. Czy naprawd nie ma ju ratunku czy odwrotu od kierunku nioscego perspektyw wojny? Caa gospodarka XXI wieku opiera si na gruncie ropy i gazu, i tego obecnie nikt nie odwrci, a czy w to wkalkulowane s mniejsze czy wiksze wojny, to przecie wszyscy widz. Powinnimy zacz szczerze te mwi o swoim, ale przede wszystkim o oglnowiatowym bezpieczestwie, ktre niestety ma tylko jedno rozwizanie, powstrzymanie sie od wojen i rozbrojenie, a przecie propaganda i kapita serwuje nam zupenie inne tarcze - wtedy te rozumiem, dlaczego nie mog by rozumiany. Zatem wszelkie dywagacje wok geopolityki, w istocie jej nie zmieniaj, bo te najwiksza geopolityka dla nikogo nie jest oczywicie dostpna. Poetycko koczc t cz tekstu to geopolityka jest taka, ktrej wcale nie ma, co naley tumaczy, e ludzie i pszczoy w niej si nie licz.

Witold Zembrowskidrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt