RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Natura czowieka


Jeeli o takiej moemy mwi, to jest niezmiernie skomplikowana w swojej wielowymiarowoci i nie ma szans na zamknicie jej adnym nawet obszernym opisem. Dlatego postaram si uj to do powszechne wyraenie w miar jak najkrcej . Czyli niegdy czowiek bra udzia w podbojach, wyprawach w wojnach zaborczych, dzisiaj przez wymylne "kryzysowanie" rnych czci wiata gromadzi fortuny, zbija kapita. Przez cay czas byli i s ludzie, wraliwi, mocno uduchowieni, bdcy zawsze przeciw wojnom i podbojom. eby si zatem pokusi o jedn wizj dla czowieka XXI wieku jest to niemoliwe.

Mona si w pewnym stopniu skupi na wyjtkowo nowej moliwoci ingerowania w naturalny genotyp czowieka a wczeniej czy pniej mimo do licznego sprzeciwu to nastpi, choby w imi uleczalnoci rnych schorze, a jak to wpynie na natur czowieka? Tak naprawd tego nikt nie wie, to rzeczywicie si okae po stu czy dwustu latach.

Dlaczego czowiek zdecyduje si na takie eksperymenty z dan mu natur, nie tylko zewntrznie ale wewntrznie, dlaczego si nie powstrzyma, a no bo bdzie chcia duej y i by adnym, by bogatym i modym, a po panowanie nad wszystkimi.Czy ironizuje czy te podchodz do tego serio? i tak nie ma to znaczenia. Poeci zawsze mieli szczegln natur albo przez uduchowienie widzieli dwa wiaty, ten realny i ten duchowy, albo zgbiajc tajemnic czowieka osigali wzgldnie nieznane poziomy wiadomoci i stamtd kierowali sowa do tych i tamtych ludzi. Horacy, Kochanowski, Sowacki, Miosz, Wojtya i my wszyscy obecni mwimy bardzo podobnie, sami na wzajem si nawet rozumiemy, by moe cz z tego rozumie pewna cz ludzkoci, ale nigdy jej nikt z nas nie powstrzyma od wojen, podbojw, broni jdrowej, tarcz antyrakietowych, tak te nie uda si powstrzyma od klonowania ludzi, bo choby ju obecnie na wiecie jest wicej "niewolnictwa" ni kiedykolwiek do tej pory.

Zupenie nie wiem, czy te po ingerencji w genetyk gatunku wielkim "cudotwrcom" nie uda si udoskonali czowieka do peni szczcia i absolutnego ideau. Wtedy by moe kto signie po nasz spucizn i c przeczyta, e zajmowalimy si natur czowieka, ktrej przez cay czas dobrze nie znalimy. My jednak balimy si owego SACRUM, mimo do wyranej odwagi wobec tych ludzi, ktrzy chcieli nami nieudolnie rzdzi, czy jak narzucali wiatu swoj z wol.

Czy te za 100 lat nie bdzie poetw i poezji? Jeeli bdzie wiat, bdzie te poezja, ale jaka bdzie wwczas natura czowieka? W ogromnym stopniu taka jakie bd panowa warunki spoeczne i gospodarcze, czyli nic innego jak to jest aktualnie do tego trzymajcy wadze narzuc reszcie swoje coraz bardziej nieludzkie prawa, ale jak bd tez poeci, to przecie ich poezja bdzie si staraa te rnice na wszystkie sposoby niwelowa. Wobec tego czym dla mnie jest tworzenie wierszy, to nic innego jak czenie wiedzy o instynktach i emocjach czowieka z istniejc rzeczywistoci, w ktrej ten czowiek yje.

Wiersz najczciej wzywa do wielowymiarowego spojrzenia na czowieka, na jego niezbadan natur a uzalenion od kultury czy od cywilizacji. Niejednokrotnie ten sam czowiek wyciga inne wnioski i czym innym si kieruje, gdy zmieni si wok niego warunki. Owe przekraczanie granic natury polega na tym, e pki czowieka nie sta na stae mylenie niezalenie od zmieniajcych si licznych zmiennych w jego otoczeniu to nie powinien przestawa ba si SACRUM, bo to znaczy, e nie nadszed dla niego ten czas kiedy te moe zacz modyfikowa swoje geny, bo do tego trzeba prawdziwej mdroci, a pki co tego nie ma, dlatego lepiej by cierpliwym i y dalej z natur czowieka jaka te bya do tej pory, ktrej jak powiedziaem na pocztku nikt te dotd nie mg ani zdefiniowa ani wiarygodnie opisa.

Upadek Ikara nie zwrci uwagi ani oracza , ani pastuszka , niedola bardzo wielu ludzi nie obchodzi ani rzdw , ani zamonych pki nie odpadnie koo od ich karety, czego przecie nikomu te nie yczymy. Natura czowieka to te niezwyky fenomen biochemii w naszym organizmie, ciga przemiana struktur biakowych , a po funkcjonowanie zmysw z analitycznym myleniem. Specjaln czci jest kategoria geopolityki wiata dla XXI wieku , w ktrym zauwaamy jego zamierzone kryzysowanie . W efekcie takich dziaa zmieniaj si kolejnoci na licie potg gospodarczych w wiecie.

Gdy po latach dobrobytu w niektrych krajach nastpiby okres niedostatku , wikszo spoeczestwa mogaby popa w depresj, czyli tak mocno natura czowieka wie si z oglnym poziomem ycia w danym kraju.Dlatego na wyraenie zwizane z natur czowieka nakada si tak ogromna wymiarowo, e lepiej traktowa to pojcie , jako mao znane i nie rokujce ucilenia. Natomiast nie ulega wtpliwoci , e dookoa z natur czowieka si spotykamy i mamy z ni do czynienia, tylko e jest ona wielce abstrakcyjna.Oceniajc ludzi, czy nakadajc na nich rne obowizki nie zawsze bierzemy to pod uwag i wydaje mi si , e ten problem powinien by mocniej uwzgldniany w dobie XXI wieku.

Witold Zembrowskidrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt