RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury


Kultura przez wikszo badaczy czy filozofw rozumiana jest jako caoksztat duchowego i materialnego dorobku spoeczestwa, og, zarwno materialnych, jak i niematerialnych, wytworw ludzkich. Jak twierdz inni kultura jest zoon caoci, ktra obejmuje nie tylko wiedz, ale te wierzenia, sztuk, moralno, prawa, obyczaje oraz inne zdolnoci i nawyki nabyte przez ludzi jako czonkw spoeczestwa. Kultura jest tworem zbiorowym i obejmuje cae ludzkie ycie. Podobnie jak otaczajca nas rzeczywistoci podlega cigym zmianom i przeksztaceniom. Warto wic postawi sobie pytanie czyme bez kultury byoby ludzkie ycie?

Kultura w yciu kadego czowieka odgrywa znaczc rol. To ona ksztatuje w nim pewne postawy i zachowania, jest wyznacznikiem oglnie przyjtych norm i zasad. Dziki niej kady z nas potrafi dostrzec to, co do tej pory byo nieosigalne, co wykraczao poza ludzkie moliwoci. Kultura wyraa czowieka, jego potrzeby i oczekiwania. Jest wic zewntrznym wyrazem duszy, drog do poznania ludzkiego. Ponadto jest sposobem istnienia i bytowania na ziemi oraz przetrwania w trudnej i wymagajcej rzeczywistoci. Ksztatuje w nas wiar w ide czy nauk czy sztuk i to wanie jej zawdziczamy rozwj ludzkiej natury. Odzwierciedla si i potg narodu. Kultura nie jest jedynie domen tworzcych j artystw. Jej wpywy moemy obserwowa niemal w kadej dziedzinie ycia.

Znajc i rozumiejc ju pojcie kultury naley w tym miejscu naszych rozwaa zastanowi si nad oczekiwaniami i moliw przyszoci polskiej kultury. Styl ycia i mentalno Polakw ksztatoway si przez ponad tysic lat. Narodowa kultura rodzia si pod wpywem wielu rnorodnych tradycji. Przenikanie si obcych kultur mona byo obserwowa np. w strojach, zwyczajach, zachowaniach, a nawet budowlach. Nard polski chtnie te interesowa si i korzysta z osigni obcych twrcw, zarwno poetw, pisarzy czy malarzy, muzykw. To wszystko zoyo si na to, i kultura polska cigle ewoluowaa i ulegaa przeobraeniom, a co za tym idzie stawiaa przed spoeczestwem nowe oczekiwania i moliwoci. Wwczas stanowia ona pewn odrbno, miaa swoje wyrane granice. A jak sytuacja wyglda obecnie? Jakie oczekiwania stawia spoeczestwo przed polsk kultur? Czy przyszo jej napawa nas optymizmem?

Wydawa by si mogo, i granice kultury polskiej na tle caej Europy oraz innych kontynentw, zwaszcza Ameryki, ulegaj powolnemu zatarciu. Cigle bowiem moemy obserwowa napyw obcych produktw na rynek polski. Jednak niestety wraz z fal zachodniego towaru Polacy powoli przejmuj zachodni styl ycia, sposb zachowania, postpowania i (o zgrozo!) zupenie now i nieznan nam tradycj. Najwiksza fala nowoci napywa do nas z Ameryki Pnocnej, a dokadniej ze Stanw Zjednoczonych. To wanie kultura amerykaska staa si dla Polakw rdem inspiracji. Przejmujemy z niej niemal wszystko i niemal z kadej dziedziny ycia. I tak choby znane w Ameryce wito Halloween obchodzone przed dniem Wszystkich witych. W Polsce jeszcze w latach 80 zupenie nieznane. Coraz czciej jednak obserwujemy jak organizowane s spotkania, na ktrych gocie przychodz przebrani w stroje budzce groz i strach. Przed domami za ustawiane s dynie, ktre w tym dniu peni rol lampy. Dziwne wic wydaje si, i polskie dzieci nie przejy jeszcze zwyczaju chodzenia po domach i zbierania cukierkw, lecz mona przypuszcza, e to tylko kwestia czasu. Kolejnym przykadem obcych wpyww na polsk kultur s tak zwane "bary szybkiej obsugi", w ktrych serwuje si posiki zupenie odbiegajce od polskich upodoba kulinarnych. Bo czy synny hot dog (w wolnym tumaczeniu "gorcy pies") to typowo polskie danie? Czy jednak nie lepiej zastpi go tradycyjnym, polskim i dobrze wszystkim znanym kotletem schabowym? Niestety ta praktyka nie jest wprowadzana w ycie. Niemal w kadym wikszym miecie widzimy synne "restauracje" Mc Donald's czy KFC , ktre wypenione s po brzegi klientami. Miejmy jednak nadziej, e wkrtce skocz si czasy, kiedy to gwn atrakcj wycieczki szkolnej jest wizyta w Mc Donald's . Kultur polsk tworz nie tylko bary szybkiej obsugi czy amerykaskie wita, ale te oryginalne i specyficzne sownictwo zaczerpnite rodem zza oceanu. Chyba nie ma ju w Polsce ludzi, ktrzy nie wiedz co znaczy synne i jake popularne yes czy no. Coraz czciej z ust osb starszych moemy usysze "polskie" ok jako wyraz akceptacji. Zasb sownictwa polskiej modziey nie ogranicza si jedynie do kilku krtkich i nieporadnych sw. Ich leksyka jest nadzwyczaj bogata i rozwinita. Dla nich takie zwroty jak great , hello , no problem , very good stanowi swoisty system znakw potrzebnych do porozumiewania si ze znajomymi. Przypuszcza mona, i zupenie obce i nic nieznaczce s im staropolskie wujna (ona brata matki) czy nyniejszy (obecny). Jednak w tym miejscu naley si gbiej zastanowi czy wpyw jzyka obcego jest negatywnym zjawiskiem, ktre wypacza polsk kultur? Bez wtpienia na tak postawione pytanie zdania bd podzielone. Jedni mog uwaa, i jest to jawne zacieranie polskoci, a zwaszcza kaleczenie polskiego jzyka. Inni za w caej tej sytuacji doszukiwa si mog korzyci dla polskiej modziey, wynikajcych z znajomoci jzykw obcych, jake przydatnych w przyszoci. Zostajc przy temacie modziey poruszy naley jeszcze jedn kwesti. Co dzieje si z polsk muzyk i filmem? Dlaczego polscy artyci s niedoceniani przez tutejsze spoeczestwo? Co kryje si za fenomenem takich gwiazd jak Britney Spears czy Jacka Nicholsona? I wreszcie czy polscy aktorzy i muzycy s naprawd a tak niekompetentni w swojej dziedzinie? Pyty czy filmy zagranicznych produkcji nieustannie zalewaj polski rynek. Spoeczestwo, nawet starsze pokolenia, chtniej sigaj po filmy z udziaem Antonia Banderasa ni chociaby Jerzego Stuhra. Podobnie dzieje si z muzyk. wiatowe "gwiazdy" dla wielu z nas s wzorem godnym naladowania. Jednak czego o polskiej tradycji dowiemy si z zagranicznej produkcji? Odpowied na to pytanie nasuwa si sama. Obce produkcje nie s w stanie odtworzy odbiorcom panujcej w Polsce rzeczywistoci. W aden sposb te nie mog wyrazi naszych uczu i emocji jakie odczuwamy w danej chwili. Jednak i tak midzy innymi dziki Polakom zwiksza si popyt na produkty zachodnie. Wpyw kultury amerykaskiej oraz innych pastw widoczny jest niemal we wszystkich dziedzinach ycia spoeczestwa polskiego. Czym bowiem bya by telewizja polska bez amerykaskiego filmu akcji, polski teatr bez sztuki opartej na zagranicznym przekadzie czy samochd wyprodukowany w Polsce bez czci sprowadzonych z zagranicy?

W ostatnich latach na spoeczestwo, take polskie ogromny wpyw wywieraj wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne. Chodzi tu gwnie o jake popularny Internet, ktry jest rdem wszelkich informacji. Internet take i w Polsce sta si czci wielkiej, masowej kultury. Kilkakrotnie klikajc myszk dowiemy si co dzieje si obecnie w okolicy naszego miejsca zamieszkania, jaki jest repertuar kinowy na nadchodzcy tydzie, czy o ile wzrosn ceny polskich produktw. Internet to take moliwo zrobienie zakupw, obejrzenia dobrego filmu, posuchania najnowszej pyty i to co najwaniejsze bez wychodzenia z domu. Czy jednak taka wygoda wpywa dobrze na czowieka? A co z wyjciem do kina, spotkaniami ze znajomymi, obejrzeniem na ywo sztuki teatralnej? Przecie to wszystko jest wanie czci kultury. Ot taka forma spdzania wolnego czasu staje si coraz mniej popularna. Modzie, cho nie tylko, woli ten czas powici na wirtualne pogaduchy. Przez to trudniej jest nawiza kontakt z kim nowo poznanym, trudniej jest spojrze rozmwcy w oczy, bo wszystko oparte jest na kamstwie i obudzie. Wyjcia do kina czy teatru.no c, jest to tylko marnowaniem jake cennego czasu. Bez wtpienia wszystko to prowadzi do zatracenia si polskiego obywatela w wiecie techniki, do zatarcia si dwch zupenie odmiennych wiatw: fikcji i rzeczywistoci.

Kultura polska, ktra coraz czciej stawia na obco, zachowuje w niewielkim stopniu swoj odrbno i pewien indywidualizm. Pord spoeczestwa polskiego moemy zaobserwowa jednostki, niestety ju jednostki, ktre z oddaniem i zapaem powicaj si utrzymaniu tradycji. Odwiedzajc biblioteki, pord pek z ksikami, dostrzeemy krztajcych si pasjonatw literatury polskiej. To wanie im najwiksz rado i satysfakcj sprawia przegldanie i czytanie z zapaem kolejnych tomw poezji, w celu odszukania wiersza wyraajcego ich obecny stan duszy. Wypoyczajc doskonae powieci Mickiewicza czy Sowackiego, ktre s niedocignionym rdem informacji o polskiej kulturze staj si jej mecenasami. Polskie kino i teatr te nie odchodz jeszcze cakowicie w zapomnienie. Reyserzy kinowi, tacy jak na przykad Andrzej Wajda, Agnieszka Holland oraz efekty ich cikiej pracy staj si polskim "towarem" eksportowym. Bo kt na wiecie nie zna Wajdy, zdobywcy honorowego Oscara, kto nie widzia jego filmu Katy , ktry nie tylko ukazuje tragiczn histori Polski, ale te ksztatowanie si kultury i tradycji polskiej. Ogromn i niewtpliwie niepodwaaln rol w szerzeniu kultury polskiej odgrywaj miejskie orodki kultury. Pracownicy ich z ogromnym zapaem, zaangaowaniem i powiceniem organizuj wieczory poetyckie, spektakle, wystawy malarskie, by uwraliwi mieszkacw miasta na te dziedziny ycia. Smuci jednak fakt, i coraz mniej osb obecnych jest na takich spotkaniach. Podobnie jest z muzeami czy skansenami. Cho s to miejsca przesiknite polsk kultur, to jednak miejsca puste. Tylko czasami midzy kolejnymi obrazami, rzebami przemkn znudzeni uczniowie. W wielowiekow kultur polsk wpisuje si take kilka wanych wit, wrd nich Boe Narodzenie. S to typowe tradycyjne, polskie wita spdzone w rodzinnym gronie. Ubieranie choinki, dzielenie si opatkiem, kolacja wigilijna pena typowych polskie potrawy (kapusta z grochem, pierogi, barszcz), piewanie kold to najwaniejsze czynnoci podczas tych wit wpisane w nasz kultur.

Podsumowujc powysze rozwaania stwierdzi naley, i kultura polska, ktra ksztatuje si na przestrzeni wiekw coraz szybciej ulega przeobraeniom i wpywom obcych kultur. Dziki atwemu przekazowi nastpuje zacieranie si barier kulturalnych. Dlaczego tak si dzieje??? Niewiadomo!!! Moe spoeczestwo polskie chce poda za duchem czasu, a moe chce, by nard polski sta si jak mwi modzie "trendy". Dynamiczny napyw kultury obcej, zwaszcza amerykaskiej, ksztatuje wiele naszych zachowa i postaw oraz wpywa na styl wspczesnej sztuki. Wydaje si, e kolejne lata, stulecie nic nie zmieni w tej kwestii. Obserwujc jak wiat zmierza ku komercjalizacji moliwa przyszo kultury polskiej skazana bdzie na wpywy obce i nieustanny rozwj technologii. Nastpne pokolenia o Mickiewiczu czy jego nastpcach dowiedz si jedynie ze szklanego ekranu monitora. Jednak zdecydowanie inne, odmienne s oczekiwania wikszoci spoeczestwa polskiego. Polacy bez wtpienia pragn nie tylko zachowa, ale przede wszystkich rozwija swoj kultur. Chc by jej wyrazicielami i wpisywa si w jej krgi. Aby przeduy nasz kultur, a nawet sprbowa zahamowa obce wpywy obywatele polscy musz cigle dba o zachowanie wasnej tradycji i odrbnoci tak, by nie zatraci ogromnego dziedzictwa kulturowego jakie posiadaj. Niechaj zakoczeniem rozwaa bd sowa znanego humanisty, filozofa, lekarza Antoniego Kpiskiego:


Cywilizacja - to wadza nad wiatem,
kultura - to mio do wiata.

Paulina Wierzbickadrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt