RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

"Promocja kultury" (suplement)

 

Implikacje dotyczce wieloznacznoci sdw i opinii maj swoje podoe w dialektyce wielu wiatowych religii, ktrych wpywu na kultur nikt nigdy nie kwestionowa. Tak te jest obecnie, rnicowanie nawet wasnych pogldw musi prowadzi do prostej interpretacji zgadzajcej si w czym z jednej strony i sprzeciwie z drugiej strony. Filozofia to jest co, w ktrej na pewno niczego nie ma, chocia jest nazywana krlow wszystkich nauk. Czy tym skrtem mona rozgrzeszy te politykw, ktrzy co innego mwi a co innego robi? By moe, gdyby przystpili do takiej spowiedzi. Nie mniej czytajc utwory literackie mamy na dodatek porwnania, metafory, retoryk symbolizmu etc. ktra pozornie gmatwa i utrudnia zrozumienie treci, dopki nie zgodzimy si na to, e moe Bg jest, a moe go nie ma, wtedy "niewiara nie jest mniejsza od wiary" itd. i taki "nonsens te ma prawo do istnienia". Samo istnienie nie jest rwnoznaczne ze sowem jest, bo mona to rozumie, e gdzie co jest, a e dotyczy braku sensu w wietle prawa nie bardzo wiadomo jakiego, jest typowym literackim implikowaniem wieloznacznoci. Jednak czy o tak sztuk nam chodzi? Wprost przeciwnie, to jest zo konieczne, autor chciaby by rozumiany poza sob, a wycznie z powstaego dziea, jeeli nie jest, to jest co nie tak (sztuka hermetyczna).

Mj wiersz "Bez spenienia..." pomija ten kierunek, acz z tytuu zapowiada jakie niespenienie, by moe po stronie twrcy, a moe w ogle "prawdy odrzuconej przez ludzi".

Wikszo tego typu stwierdze czerpi z duo wczeniejszych pogldw formuowanych na rne sposoby, poszukujc takiego wyraenia, aby stao si zrozumiae przez wzbudzone emocje. Nigdy nie wiem, czy mi si to udaje, czy te nie, w dodatku kiedy uzupeniam t wypowied:

"C, nie czas na wite sowa?"

Czowiek nie ma jednego klucza do siebie, ba moe nigdy go nie bdzie mia, o tym chce nam mwi midzy innymi poezja, czsto w relacjach bezimiennych twrca- odbiorca, bo nawet gdy autor jest wiadomy, to odbiorca ju znacznie rzadziej. Poety nie inspiruje wasny nawet szokujcy pogld, poet zastanawia stosunek innych do minionego wiata i przyszoci, choby i tego rodzaju, e zagraa nam ogromna straszna wojna, a ludzie racjonalnie nic sobie z tego nie robi? Niekiedy koledzy sugeruj, aby nie wraca do tych tematw, w pewnym stopniu susznie, jeeli chodzi o przeszo, inaczej jednak gdy ma si na wzgldzie wiek XXI. Rola kultury i warto kultury jest taka, e zmienia ze kierunki na dobre i nie moe o tym nie pamita, a sztuk jest to, jak to osiga "gdzie obok jednego do tego potrzeba tysicy", dlatego warto przeczyta artyku Wiolety Jdruszuk "Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim".

Witold Zembrowski

 drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt