RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim

 

Gwnymi animatorami kultury dziaajcymi na terenie naszego miasta s: Centrum Kultury i Sztuki, MOK oraz od 2007 roku prywatna inicjatywa kulturalna Niezaleny Orodek Kultury "wietlica". W miecie dziaaj trzy muzea (regionalne, diecezjalne oraz muzeum Jana Pawa II) oraz niezalene od siebie publiczne biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Gwna AP oraz Pedagogiczna im. H. Radliskiej. W Siedlcach dziaa kino Centrum prowadzone przez Centrum Kultury i Sztuki, planowane jest rwnie uruchomienie Multikina. Dziaalno kulturaln prowadzi wiele grup artystycznych m.in. formacje taneczne LUZ i Caro Dance oraz Chr Miasta Siedlce i Teatr ES.

Muzeum Regionalne mieszczce si w ratuszu miejskim jest prnym orodkiem kulturalnym. Ciekawe wystawy umoliwiaj poznawanie dawnej kultury polskiej, obyczajw, a take strojw i sprztw charakterystycznych dla naszego regionu. Wystawy czasowe i stae powicone s historii miasta i regionu, archeologii, etnografii i sztuce. Oprcz organizacji wystaw i poszerzania kolekcji zbiorw i eksponatw podejmowane s liczne dziaania edukacyjne i promocyjne- spotkania, prelekcje, wykady naukowe, konkursy i imprezy przycigajce naukowcw, specjalistw i pasjonatw oraz studentw i uczniw. Pracownicy muzeum przygotowuj wykady historyczne na temat dziejw regionu lub tematyczne dotyczce np. wojskowoci II Rzeczypospolitej czy najciekawszych eksponatw lub wystaw czasowych. Stale organizowane s lekcje muzealne uzupeniane slajdami, ktre ciesz si popularnoci wrd siedleckich szk. Placwka udostpnia bibliotek z bogatymi materiaami na temat historii, archeologii, etnografii, sztuki, kultury, muzealnictwa, gromadzi te miejscow pras.

Jeeli mwimy o promocji kultury w naszym regionie nie sposb nie wspomnie o Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, ktremu saw zapewnia przede wszystkim niepowtarzalny obraz El Greco "Ekstaza w. Franciszka", od 2004 roku jest on prezentowany w naszym rodzinnym miecie. Warto zaznaczy, e "Ekstaza w. Franciszka" to jedyne dzieo w Polsce hiszpaskiego malarza. W zbiorach muzeum odnajdziemy XVI- XX wieczne rzemioso artystyczne- srebrne i zocone naczynia liturgiczne, relikwiarze, monstrancje, medale , monety toki piecztne, starodruki, modlitewniki rcznie pisane oraz dokumenty watykaskie i krlewskie sigajce swoj histori XVI wieku, liczne obrazy, rzeby, przykady sztuki gotyckiej Podlasia. Interesujce s portrety wanych osobistoci, ktre przysuyy si do rozwoju regionu. Obrazy pochodz z XVII/XIX wieku i zajmuj obszern sal muzeum. W kolejnych pomieszczeniach moemy podziwia zabytkowe szaty liturgiczne (XVI, XVIII w.) oraz sztuk unick, ktra stanowi nieodczn cz historii i kultury naszego regionu. Muzeum diecezjalne podobnie jak muzeum regionalne umoliwia poznawanie historii i kultury na lekcjach muzealnych przeznaczonych dla uczniw i studentw.

Kolejne muzeum zwizane jest z naszym ukochanym papieem Janem Pawem II. Siedlczanie kultywuj pami papiea w szczeglny sposb. W SP nr 11 przy ul. Winiowej 5 powstao muzeum, w ktrym eksponowane s pamitki papieskie m.in. szaty liturgiczne w ktrych Jan Pawe II w 1999 roku odprawia msz na Boniach Siedleckich. W kolekcji znajduj si elementy ubioru Jana Pawa II, rzeczy osobiste takie jak budzik, rcznik, talerze i serwetki z prywatnej jadalni, piro wieczne, fragmenty rkopisu, oryginalne zdjcie z uroczystoci I Komunii witej Karola Wojtyy- dar muzeum rodzinnego w Wadowicach, podarunki przekazane papieowi m.in. zegar alabastrowy z pozytywk ofiarowany przez kardynaa L. Sin z Filipin w 1998 roku.

Siedlczanie tumnie przybywaj na uroczystoci zwizane z obchodami Dnia Papieskiego czy rocznicy mierci, ktrym towarzysz rwnie wydarzenia kulturalne takie jak spektakle przygotowane przez Teatr ES wg Tekstw Jana Pawa II, recitale Chru Miasta Siedlce, wieczorki poetyckie, wykady, konkursy recytatorskie itp.

Orodki promujce kultur w Siedlcach zrzeszajce przede wszystkim modzie to studenckie kluby "Limes" I "PeHa", a take "wietlica", Niezaleny Orodek Kultury mieszczcy si w kamienicy przy ul. Puaskiego 9. Na dwch pitrach powstao artystyczne centrum- muzyczno-ksikowy antykwariat, kawiarnia, klub ksikowy ze scen przyjmujc muzykw znanych i tych wymagajcych odrobiny promocji. Pasjonaci sztuk- muzyki, plastyki, fotografii i teatru znajd tutaj swoje miejsce, gdy "wietlica" prowadzi sekcje artystyczne proponujc wdroenie w arkany sztuki malarskiej, fotograficznej, muzycznej i teatralnej. Jest otwarta na wszelkiego rodzaju inicjatywy, kady moe wsptworzy kulturaln rzeczywisto.

Studencki Orodek dziaa Kulturalnych Limes ma swoj siedzib w budynku przy ul. Bema 1. Limes by inicjatorem takich imprez cyklicznych jak Festiwal Standardw Jazzowych, Siedleckie Dni i Dziecica Wiosna Teatralna. Funkcjonuj tu liczne grupy twrcze i sekcje zainteresowa- Teatr ES, Kabaret Grat, Grupa teatralna Basta, grupa literacka Mimoza, Grupa Literacka Federacja, Chr Akademicki, Dyskusyjny Klub Filmowy Doza, Studencka Agencja Fotograficzna, Zesp Pieni i Taca Zacianek, Grupa Poezji piewanej Macjama, Orkiestra Dni Naszych Iwony i Jurka Kobyliskich. Wielu dziaaczy i twrcw kultury pracuje w zawodowych zespoach teatralnych i muzycznych itp.

Od 1991 roku dziaa drugi klub studencki PeHa w budynku przy ul. 3-go Maja 49. Dziaalno w tym orodku opiera si na spoecznej pracy studentw. Wan rol w tym zakresie peni rada Programowa Uczelnianego Orodka Kultury, ktra poprzez kierownikw poszczeglnych sekcji ksztatuje okrelone formy i zakres dziaalnoci Orodka. Uczelniany Orodek Kultury prowadzi kilka staych form dziaalnoci m.in. organizuje Wiosenn Gied Piosenki, na ktrej prezentowane i promowane s mode talenty, koncerty fortepianowe prezentujce dorobek modych muzykw, koncerty amatorskich zespow rokowych, konkursy piosenki turystycznej (dziaalno Piosenkariatu Turystycznego). Galeria Limes prezentuje grafik, fotografi, malarstwo i plakat, Klub Literaki dziaa w formie spotka i dyskusji rodowiska literackiego z miasta i regionu. Organizowane s wyjazdy do teatru (Klub Mionikw Teatru), a w sekcji Orodek Dziaa Teatralnych przygotowuje si studentw do pracy w teatrze studenckim. Klub Limes i PeHa zwizane s z redakcj Gazety Uczelnianej Kurier Akademii Podlaskiej. Szczeglnym witem studenckim, ktrego organizacj zajmuj si wspomniane kluby kultury s Jackonalia, kilkudniowe uroczystoci zwizane s z festiwalem twrczoci studenckiej oraz prezentacj wybranych twrcw i zespow spoza rodowiska studenckiego uczelni. Jackonalia upywaj w atmosferze dobrej zabawy na koncertach, spektaklach i pokazach. Integruj spoeczno studenck i ksztatuj wizerunek uczelni w rodowisku.

ycie kulturalne Siedlec kwitnie przede wszystkim dziki dziaalnoci Miejskiego Orodka Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki. CKiS w Siedlcach zajmuje si realizacj spektakli, konkursw, koncertw, premier, inauguracji i castingw. Przy CKiS w Siedlcach dziaaj takie grupy artystyczne jak Caro Dance , Chodowiacy, Teatr ES, Teatr Dzieci As, Teatr Aluzja, Klub Literacki Ogrd i Chr Miasta Siedlce.. Formacja taca wspczesnego Caro Dance i Luz odnosi ogromne sukcesy w Polsce i na wiecie. Kilkanacie medali przywieli nasi tancerze z mistrzostw w Nowym Jorku czy Moskwie, maj na swoim koncie ogromn ilo tytuw mistrzw i Wicemistrzw Polski w tacu nowoczesnym oraz Mistrzw i Wicemistrzw Europy i wiata. Wystpy na festiwalach w kraju i za granic zawsze byy przyjmowane z ogromnym entuzjazmem. Wystpy w programach TV, teledyskach, festiwale, Mistrzostwa wiata i Europy- nie sposb wymieni wszystkich sukcesw zespou. Ogldajc ich wystpy podczas siedleckich imprez moemy by tylko dumni z ich pracy i zdobytej popularnoci.

Chodowiacy to zesp tancerzy promujcy folklor i tradycje. W skad zespou wchodz dwie grupy taneczne, kapela i grupa piewana. Na koncertach prezentuj folklor wielu regionw Polski, tace narodowe, programy artystyczne ocalajce od zapomnienia ludowe zwyczaje i obrzdy wsi polskiej. Na swoim koncie maj rwnie wiele sukcesw, liczne trasy koncertowe w Polsce i za granic.

Teatr Dzieci AS gromadzi przede wszystkim uczniw szk podstawowych, zajcia dostosowane s do moliwoci dzieci, w pracy przy spektaklach wykorzystuje si metody gry i zabawy. Powstaj przedstawienia, ktre moemy oglda w kinie Centrum, ktrym CKiS si opiekuje.

Czonkami Klubu Literackiego Ogrd s mieszkacy Siedlec i regionu, pisarze, poeci, pasjonaci, mniej lub bardziej zaawansowani twrcy. Na spotkaniach autorskich, warsztatach i imprezach literackich mionicy literatury bior udzia we wszelkiego rodzaju dyskusjach i rozmowach, prezentuj swj dorobek autorski. Czonkowie Klubu Ogrd odwiedzaj szkoy, kluby studenckie, orodki kultury w Siedlcach i okolicach. Na spotkania zapraszane byy znane osobistoci m.in. Jerzy Kryszak, ks. J. Twardowski, Joanna Kulmowa i inni. Klub zajmuje si publikacjami twrcw, CKiS wydao wiele tomikw poezji. Wrd klubowiczw s czonkowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Zwizku Literatw Polskich, Zwizku Pisarzy Nauczycieli, Stowarzyszenia Twrcw Ludowych. Jest te grupa artystw, ktrzy maj na swoim koncie liczne wyrnienia w konkursach i turniejach literackich m.in. w dzkiej Wionie Poetw czy Warszawskich Dniach Literatury.

Chr Miasta Siedlce jest reprezentacyjnym zespoem artystycznym naszego miasta. Repertuar jest bardzo obszerny od utworw a'capella kompozytorw polskich i obcych rnych epok do kompozycji wspczesnych opracowa muzyki ludowej i rozrywkowej. Chr wsppracowa z wybitnymi muzykami i zespoami m.in. z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii Narodowej, Krystyn Proko, Justyn Steczkowsk i wielu innymi. Sukcesami s bardzo udane podre artystyczne po Niemczech, Czechach, Sowacji, Ukrainie, Woszech i Francji. W grudniu 2003 roku chr wyda pierwsz pyt PUER NATUS EST NOBIS.

Teatr ES dziaa w ramach studenckiego Orodka Dziaa Kulturalnych Limes, obecnie istnieje przy Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Spektakle moemy oglda w naszym rodzinnym miecie, poza tym teatr wystpowa wielokrotnie w Polsce i za granic, zdobywa nagrody i wyrnienia na festiwalach, przegldach teatrw studenckich, amatorskich, alternatywnych. Wiele nagrd przyznano za reyseri, opracowania muzyczne czy kreacje aktorskie.

MOK w Siedlcach ksztatuje ycie kulturalne miasta, edukuje poprzez sztuk, wspiera ruchy hobbystyczne oraz inicjatywy lokalne. MOK sprawuje opiek nad grupami twrczymi, zespoami, pracowniami artystycznymi i koami zainteresowa. Realizowane s stae programy oraz imprezy cykliczne. MOK jest organizatorem midzynarodowych imprez, plenerw malarskich i fotograficznych, festiwali, koncertw i spektakli, przegldw, pokazw filmowych, wycieczek edukacyjnych, warsztatw i konkursw. W Sali Biaej MOK odbywaj si koncerty, wieczorki literackie, organizowane s wystawy i konferencje. Pojawiaj si na nich twrcy teatralni i filmowi, fotografowie, plastycy, artyci scen operowych, operetkowych, tancerze, muzycy klasyczni, awangardowi i renomowani twrcy jazzowi z caego wiata. Spoeczno tworz ludzie kultury, zaraaj swoj pasj wychowankw z ktrych wielu pomylnie zdao egzaminy do wszelkiego typu szk artystycznych. W MOK-u dziaa Studio Baletowo- Muzyczne ksztatujce dzieci pod ktem rytmiki baletowej i umuzykalnienia ruchowego. W swoim repertuarze posiada wspaniae spektakle baletowe, ktre charakteryzuj si barwnym kostiumem i pikn scenografi. Pod patronatem MOK-u dziaa rwnie Formacja Taca Nowoczesnego LUZ. Kadego roku LUZ bierze udzia w najwaniejszych imprezach tanecznych w kraju i za granic. Podobnie jak Caro Dance ma na swoim koncie wiele zwycistw, i wyrnie: Mistrzostwo wiata w tacu show, Wicemistrzostwo w tacu disco, show, hip-hop. LUZ jest czonkiem Polskiej Federacji Taca oraz International Dance Organization.

W MOK funkcjonuje rwnie pracownia plastyczna, ktrej czonkowie licznie uczestnicz w oglnopolskich konkursach powiconych twrczoci plastycznej s to m.in. Oglnopolski Konkurs Plastyczny czy Midzynarodowy Konkurs Twrczoci Plastycznej Dzieci i Modziey. Poza tym organizowane s wyjazdy na warsztaty plastyczne, plenery i wystawy.

Miejski Orodek Kultury w Siedlcach jest jedyn instytucj w miecie systematycznie zajmujc si upowszechnianiem fotografii. W MOK Zostaa powoana Grupa Twrcza FOTOGRAM zrzeszajca osoby czynnie zajmujce si fotografi. Organizowane s plenery i wystawy prac oraz prelekcje i wykady z rnych dziedzin fotografii. Wielokrotnie prace czonkw grupy drukowane byy w folderach i kalendarzach.

Du popularnoci cieszy si Uniwersytet Trzeciego Wieku, ktry ma rwnie swoj siedzib w Miejskim Orodku Kulturalnym. Jest to program edukacyjny o profilu kulturalnym Miejskiego Orodka Kultury, majcy zaspokaja potrzeb aktywnoci spoecznej, kulturalnej i artystycznej. Suchaczem SUTW moe by kady zainteresowany moliwoci ustawicznego ksztacenia si. Obecnie liczy ponad  dwustu pidziesiciu suchaczy. Oprcz wykadw z wielu dziedzin nauki i sztuki oferuje nastpujce zajcia warsztatowe: muzyczne, literackie, teatralne, filmowe, fotograficzne, malarskie, turystyczno- krajoznawcze, gimnastyczne, taneczne oraz z jzyka esperanto.

W Siedlcach istnieje rwnie wiele osiedlowych domw kultury, w ktrych dziaaj najrozmaitsze sekcje zainteresowa. Jak wida nasze miasto posiada do bogat ofert instytucji i organizacji zaspokajajcych kulturalne potrzeby mieszkacw.

Z promocj lokalnego produktu turystycznego zwizane jest Mazowiecko- Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne zrzeszajce wacicieli gospodarstw agroturystycznych. W ramach dziaalnoci Towarzystwa organizowane s liczne wyjazdy, biesiady, promocje turystyki regionalnej, prezentacje i szkolenia. Mazowiecko- Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne istnieje ju od 12 lat i jest czonkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gocinne". Dziaalno Stowarzyszenia jest wspierana przez Mazowiecki Orodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia w Siedlcach. Przedstawiajc ofert wypoczynku gospodarze zwracaj uwag na walory turystyczne Nadbuaskiego Parku Krajobrazowego i Parku Podlaskiego Przeomu Bugu, gdzie mona uprawia turystyk piesz, rowerow i motorow.

Mona zauway, i w dzisiejszych czasach ch do aktywnego uczestnictwa w kulturze zanika, ludzie spdzaj wolny czas przed telewizorem lub ekranem komputera. Triumfy wici kultura masowa nie niosca za sob zbyt ambitnych treci. Kto mgby stwierdzi, e potrzebujemy taniej rozrywki w postaci telewizyjnych show czy sensacji sprzedawanych przez tanie brukowce. Surfujemy po Internecie, powicamy godziny na gry komputerowe, coraz mniej czytamy, nie suchamy poetw, nudzi nas teatr czy opera. Byoby to mylenie schematyczne. Prawd jest, e dzisiejsze spoeczestwo stawia na wygod i komfort. Brakuje nam czasu, zabiegani i zapracowani nie mamy czsto ochoty na ambitn sztuk teatraln czy ksik. Potrzebujemy rozrywki lekkiej i przyjemnej. Poza tym cigle jestemy jeszcze zafascynowani cudami techniki- komputer, Internet, DVD, telewizory plazmowe, odtwarzacze MP3 s bardziej pocigajce dla wspczesnego czowieka ni np. ksika. Kiedy najwysz rozrywk byo wyjcie do teatru, dzi dla wikszoci modych ludzi bdzie to film w kinie trjwymiarowym. Pewnych rzeczy nie da si ju cofn, nikt zreszt nie chciaby tego. Wane jest, aby uwiadomi modym ludziom i kultura wysza taka jak teatr, czy poezja ksztatuje w peni osob ludzk, wpywa na wiatopogld, sposb istnienia jednostki w spoeczestwie. Prawdziwa sztuka pozwala na chwil refleksji, zatrzymanie si i pochylenie nad sprawami, na ktre na co dzie nie mamy czasu. Dziki uczestnictwu w kulturze stajemy si bogatsi o pewne dowiadczenie duchowe i intelektualne. Tego, e kontakt ze sztuk moe by przyjemnoci szkoa naucza od najmodszych lat. Prbuje si wyksztaci w dziecku naturaln potrzeb uczestnictwa w kulturze i poszanowania narodowego dziedzictwa poprzez specjalnie skonstruowane programy nauczania i cieki przedmiotowe. Na lekcjach jzyka polskiego przy okazji omawiania utworu literackiego nawizuje si do sztuk teatralnych czy dzie muzycznych dotykajcych danego tematu, powizanych z nim. Modzie koczca szko redni powinna mie rozeznanie w istotnych sprawach kultury.

Pojawia si rwnie problem kreowania wizerunku kultury wysokiej przez media. Prawd jest, i nie ma ciekawych programw powiconych poezji, teatrowi czy muzyce powanej. Stacje telewizyjne id raczej w kierunku programw komercyjnych nastawionych na sensacj, du ogldalno i ogromne pienidze. Interesujce programy mogyby wiele zmieni w postrzeganiu kultury.

Pomimo tych istotnych kwestii nie widz przeszkd aby stwierdzi, e promocja kultury w Siedlcach odnosi spore rezultaty. Wystarczy zwrci uwag na atrakcyjno ofert MOK i CKiS. Zesp LUZ i Caro Dance wici triumfy, koncerty przy fontannie czy w Sali Biaej MOK nieustannie przycigaj swoich sympatykw, wieczorki literackie take ciesz si duym powodzeniem. Uwaam, e Instytucje kulturalne w Siedlcach stosuj bardzo dobr promocj i zachcaj bardzo ciekawym programem. Oczywicie cigle jest zbyt mao osb biorcych czynny udzia w kulturalnym yciu naszego miasta, ale naley wzi jeszcze pod uwag indywidualne predyspozycje danego czowieka- nie kady musi odnajdywa przyjemno w poezji czy muzyce klasycznej i nic tego nie zmieni, nawet najlepsza promocja.

Ludzie powicajcy si kulturze i sztuce to wytrawni koneserzy i amatorzy, ale zawsze s to osoby pene pasji i zaangaowania. W sztuce trzeba odnajdowa rado i przyjemno, tylko wtedy uczestnictwo w kulturze ma sens.

Dobrym przykadem bd tu studenci, ktrzy bior czynny udzia we wszelkiego rodzaju inicjatywach kulturalnych. Klub Limes, PeHa, wszelkie wyjazdy do teatru, wieczorki poetyckie, literackie, spotkania i biesiady wiadcz o zaangaowaniu modych ludzi. Studia to jeden z najlepszych okresw na uczestnictwo w kulturze, poszukiwanie rnych drg rozwoju, gdy pozwala na to czas, modo i entuzjazm. Jak ju wspomniaam wczeniej wszystko zaley od charakteru czowieka i jego wewntrznej potrzeby, nawet najbardziej zapracowana osoba znajdzie czas na kontakt ze sztuk, jeeli tylko ona jest kojarzona z przyjemnoci, a tak by powinno. Miejmy tylko nadziej, e skuteczna promocja kultury, pozwoli na odrodzenie wyszych wartoci w sercach ludzi. Przedstawienie przede wszystkim poezji, ktra by moe w dzisiejszych czasach jest zepchnita na margines i literatury w sposb atrakcyjny i zachcajcy sprawi, e na nowo wzbudzi ona zainteresowanie wspczesnego czowieka. Odkrywanie sztuki jest jak odkrywanie najgbszych zakamarkw swojej duszy, jak pisze poeta:

.bdc jeszcze przy yciu

mamy czas na wiar, zmiany

i mio.a nad tym

krlowa sw i pracy, niech

nam czuwa.

Wioleta Jdruszuk

W swojej pracy wykorzystaam materiay pochodzce ze stron internetowych:

www.wikipedia.pl Siedlce/Muzeum Regionalne w Siedlcach

www.muzeum-papieskie.prv.pl

www.muzeum.siedlce.pl

www.ap.siedlce.pl

www.info.siedlce.pl

www.siedlce.naszemiasto.pl

www.mok.siedlce.pl

www.ckis.siedlce.pl

www.pora.pl/venne/teatr-es

oraz fragment wiersza Witolda Zembrowskiego "Sia poezji...".drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt