RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
RUCH DOBREGO PRAWA

Wolno i wzniose poczucie swobody, nieskrpowane dysponowanie sob, swoj myl i dziaaniem. Podstawowe prawo czowieka zagwarantowane szczegowo take w Konstytucji RP np. Art. 31.1 Wolno czowieka podlega ochronie prawnej, czyli m. in. dotyczy to pracy (Art.. 24_ oraz w kontekcie Art. 20 o systemie gospodarki rynkowej, po dodaniu Art. 2 o zapewnieniu zasady sprawiedliwoci spoecznej z moliwoci stosowania bezporedniego wywodu z tych artykuw mamy konstytucyjny obraz celw spoecznych w Polsce. Jak to czasami wyglda w praktyce, czsto w wyranej sprzecznoci z Art. 32 zakazujcym dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, a z a cel stawiajcy sobie rwno obywateli wobec prawa.

Sprbujmy przytoczy problematyk penoprawnych emerytw np. kobieta, ktra nabya te uprawnienia po przekroczeniu 60 lat i potem prbuje dorobi do zanionej emerytury z tak zwanego starego portfela, no i c, po kieszeni z obowizku na nowo opacania skadki emerytalnej i rentowej wbrew oczywistej woli, czyli "karny podatek" (gdy to nonsens pacenia przez emeryta niby na rent) obok legalnego podatku od dochodw. Gdzie jest sprawiedliwo i konstytucyjne normy. Nie ma, a biurokracja bezprawnie zatem odbiera bardzo czsto ciko zapracowane pienidze i dla przykadu przyznaje wiadczenia dla ludzi w wieku nawet 40 lat lub zwalnia z opacania tych skadek osoby przed osigniciem np. wieku 26 lat. Jest to oczywista dyskryminacja i niesprawiedliwo wiekowa, co nie mieci si te w zasadzie rwnego traktowania obywateli wobec prawa. Albo jest konstytucja i w miar moliwoci wszyscy j znaj i czytaj, albo oddajemy wadz Narodu w rce politykw, ktrzy zaatwiaj wsparcie modych kosztem w tym wypadku emerytw. Wtedy niech im od razu powiedz, e wy jestecie poza konstytucj, a najlepiej ebycie jak najszybciej poumierali, a nie domagali si swobd, wolnoci i dobrodziejstwa gospodarki rynkowej tj. te sprzeday pracy, wiedzy, umiejtnoci jako czasami ich jedynego towaru pomagajcego zwikszy dochody niezbdne na leki czy dietetyczne odywianie. Kiedy taki przypadek przechodzi w detalach przez moje publicystyczne podejcie dochodz do wniosku, e to nie Nard, a Pastwo stworzyo biurokracj do poniania swoich obywateli przez nkanie ich ograniczeniami i obowizkami, ktre w adnym wypadku nie wynikaj z uregulowa i ducha konstytucji oraz obecnego ustroju gospodarczego, dla ktrego rozbudowana do gigantomanii biurokracja jest obecnie najwikszym hamulcem, bo jakim prawem ta wszechobecna biurokracja da wszdzie od wolnych obywateli wyraania swojej woli wycznie na tak zwanych "urzdowych drukach". Powiem tak, e jeeli ju opacamy tak duo biurokratw to te urzdowe druki mog by dla nich, ale wolny obywatel ma cigle prawo do owiadczenia tego co chce take w swoim stylu, a jeeli to ma by na pimie, to jeeli biurokrata musi lub chce to przecie zawsze moe to przepisa na zapakany okienkami urzdowy formularz. Tutaj obywatele powinni by bardziej czyni doprowadzajc do inicjatywy referendum narodowego o ograniczenie biurokracji o co najmniej 50%. Jestem przekonany, e frekwencja w referendum byaby wica cznie z wynikiem na TAK. To dopiero mogoby uruchomi niezbdny proces racjonalizacji administracji i uregulowa prawnych, jeeli tego nie dokonany bdziemy dryfowa dalej po archipelagu prawa i bezprawia. "Nikt nikomu nie ufa, a tak te spon Rzym" sowa mojego wiersza "Tygrysi." z roku 2009 maj odniesienie do dotkliwych intryg spoeczno - politycznych, ktrych negatywne skutki spadaj na wikszo obywateli. Kultura zepchnita na margines ycia publicznego nie jest w stanie zapobiec obezwadnieniu demokracji przez "demoniczne prawo". Najwysz cnot demokracji jest wolno. Niestety obecnie to iluzja, gszcz przepisw depcze t konstytucyjn wolno w kadym miejscu. Jakoby wolny obywatel nie ma prawa wyrazi swojej woli i da uwzgldnienia swojego susznego interesu przed adnym Urzdem Rzeczypospolitej w sposb oczywisty i racjonalny, musi bezwzgldnie zastosowa si do karkoomnych przepisw, ktre wymagaj od niego rezygnacji z obrony swoich racji. Zauwamy, e z obiegu administracyjnego zniko PODANIE, w ktrym przysowiowy Kowalski mg wnioskowa o zaatwienie kadej sprawy, a co si dzieje z owiadczeniem woli, jeeli nie zgadza si z caym systemem jest niewane, nie ma szans prawnego uwzgldnienia. A dzisiaj powiedzie, e nie o tak Polsk walczylimy to za mao, trzeba si dokadniej przyjrze co si te w niej stao i co si dzieje. Jeeli wikszo sejmowa ma problem ze zrozumieniem co to jest zbrodnia wojenna, a ludobjstwo i nie pyta o to ludzi kultury to gdzie my jestemy, przecie aden poeta co do Katynia nigdy takich wtpliwoci nie mia, co jeszcze si takiego stao , e zupenie nieprofesjonalnie suby specjalne wykonuj jakie prywatno - polityczne zlecenia, jakby pod nadzorem Premiera Rzdu, trzymajc go jednoczenie w potrzasku, bo te moe narazi si na "przeciek"

Ruch dobrego prawa bdzie musia to wszystko wyprostowa, tak jak kiedy odbudowano Rzym, jest to moliwe i realne tu i teraz. Niestety bez ludzi kultury nie bdzie to moliwe, dlatego tak brutalnie s izolowani od reszty manipulowanego narodu, ale jest to te zbrodnia na narodzie i jako taka przedawnieniu nie podlega. Historia zawsze bdzie si upomina o prawd o czasach nawet z przed 100-200 czy tysicy lat. To dlatego poezja moe nie jest wieczna, ale co najmniej wielowiekowa i czsto dziki niej wiat nabiera nowego tchu na przyszo. Zatem nie poeta jest osob zdoln do ruszenia zawiasami wiata, ale jego sztuka moe to czyni, bo jest oparta na prawdziwych uczuciach, ktrych niczym ograniczy si nie da, one zwyciaj wszystko co odczowiecza czowieka, a dokadnie co spowodowa niekoczcy si katalog represyjnych dla ludzi ustaw.
Na zakoczenie najbardziej oczywista teza, e naprawa tego stanu rzeczy nie moe by ukierunkowana na jakie kolejne ustawy, chodzi o zmian warunkw, w ktrych te ustawy powstay. Najbardziej wymowny wniosek wynika z dziaania wspomnianych sub specjalnych, CBA nie bdzie nas nigdy leczyo, a ABW nie zabezpieczy pienidzy na wypat rent, zasikw i emerytur. Panowie lekarze, prawnicy, nauczyciele, historycy nie lkajcie si niczego co nie przetrwa wicej ni rok, czy dwa, patrzcie jak najdalej moecie, "bo nikt nie zostaje bez przyszoci" i to w wikszoci przez szczliwe potomstwa przez stulecia, ale kiedy trzeba, naley te czyta wiersze...

Uwikanie wiata w definicje, opinie, normy, procedury, przepisy czsto jest sprzeczne z realizacj praw czowieka pod wzgldem jego wolnoci osobistych, bo w tym uwikanym wiecie traci je nie tylko wirtualnie, ale te przez ograniczenie swego ju nie tylko postpowania, ale nawet mylenia. Napicie w tej materii jest due, nie trzeba wielkiej sztuki, aby wzbudzi piorunujce burze. Wtedy ludzie i narody zaczynaj si drani jak zwierzta. Kultura drzew jest inna, tam pod ziemi ich korzenie bardzo ciko pracuj, aby da pokarm dugo yjcym organizmom . Drzewa stoj obok siebie wiele lat w podziwu godnej przyjani, dlatego tak bardzo lubi chodzi po lenych ciekach. Sprawa Polaskiego odwraca uwag od biecych wydarze i dzieli rodowiska pod wzgldem tolerancji moralnej, zupenie pomija niedoskonao czowieka i jego prawa. Bywa tak, e jestemy cudem natury, a jednak wymylamy bzdury, popeniamy bdy. Co wtedy? Po pierwsze nie do koca jest to wbrew naturze, to na bdach te ma si uczy czowiek. aden przypadek nie ogranicza si do osobistego zachowania w oderwaniu od otoczenia, warunkw itd. Nawet nie zawsze indywidualne emocje bior nad tym gr. Dlatego gdy potem przychodzi do rozliczania, zawsze cz rachunku naley wystawi systemowi w ktrym yjemy, bo okrelony poziom cywilizacji jest scen na ktrej przychodzi nam wystpowa. W yciu powinnimy dy do oglnego dobra, przez mio i pomoc take dla osb, ktre przychodzi nam w pewnym stopniu potpi. W pierwszej kolejnoci powinnimy pamita o ofiarach. Wywaenie uczu moe nie by atwe, ale jeeli nic nie bdzie nam obojtne to pomoemy przebaczy i pojedna si ludziom po najciszych zbrodniach. Podstaw jest samokrytyczne zachowanie si sprawcy, wymierzenie kary jest ju drugorzdne, bo t kar musz ponosi czsto take inne osoby, albo z mioci albo ze cisego zwizku z dan osob, a w imi dobra oglnego trzeba patrze w przyszo z wiksz nadziej. Wiek XXI w tej materii nie powinien zmierza ku redniowieczu (przeczytaj wiersz "Dlaczego krzy...")

Napisz do nas swoj refleksj przewodnik@rtg.siedlce.pl

 
Witold Zembrowski


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt