RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Salezjanie w Sokoowie Podlaskim

Jestemy w Sokoowie Podlaskim przed drzwiami Kocioa Salezjanw p.w. w. Jana Bosko. Wok kocioa jest wiele drzew, krzeww i kwiatw. Wrd zieleni znajduje sie grota Matki Boej oraz pomnik Jana Pawa II. Tu przy kociele s dwie szkoy prowadzone przez ksiy, gimnazjum i liceum.

Koci jest otwarty, w kadej chwili mona wej do rodka... i usi w pierwszej awce przed otarzem. "Kiedy wszedem do kocioa uderzy mnie brak krat, mogem pomodli si siedzc w awce, nie musiaem oglda wityni przez kraty" - mwi jeden z pracownikw siedleckiej firmy- " ...na przykocielnym boisku chopcy grali w pik; otarz nie opywa w zocie, nie ma drogocennych przedmiotw. Koci w peni suy ludziom. Tam nie ma adnego bogactwa, oprcz bogactwa duchowego". Nie ma krat, bo nie ma strachu przed rabunkiem, warto ma to wszystko, co salezjanie robi dla ludzi, tego im nikt nie odbierze. Uderza spokj, skromno, poczona z piknem natury i piknem ofiarowania dobroci drugiemu czowiekowi.

Ksiy salezjanw zaprosiy do Sokoowa wadze miejskie w lipcu 1925 roku, w celu prowadzenia gimnazjum. Zaoyciel zgromadzenia ks. Jan Bosko postulowa, aby ksia zajmowali sie wychowaniem i opiek modziey, zakonnicy tak te postepowali.

Ksia przejli prowadzenie Gimnazjum Humanistycznego im. Henryka Sienkiewicza, zajli sie rwnie prac duszpastersk, ktrej centrum bya kaplica gimnazjalna p.w. Marii Wspomoycielki Wiernych. Rok 1930 by niezwykle wany dla zgromadzenia, ktre uroczycie obchodzio sprowadzenie relikwi ks. Bosko do Sokoowa. Dziaalno dydaktyczna ksiy rozwijaa si, w 1935 szko zamieniono z koedukacyjnej na msk, a edukacj dziewczt przejy siostry salezjanki, dla ktrych przeznaczono osobny gmach. W tym samym roku rozpoczto budow murowanego kocioa, ktr zakoczono wiosn 1939 roku.

W czasie II wojny wiatowej salezjanie prowadzili aktywn dziaalno duszpastersk. Zajli sie rwnie organizacj tajnego nauczania w zakresie szkoy sredniej na tzw. kompletach. Budynek gimnazjum zosta odebrany ksiom przez Niemcw, ktrzy w niedugim czasie utworzyli tam szpital wojskowy. Wycofujc si w sierpniu 44' oddziay niemieckie podpaliy budynek. Jedynie przytomne dziaanie wczesnego dyrektora gimnazjum, ks. Jzefa Strusa zapobiego spaleniu kocioa. Koci i gimnazjum byy poczone niewielkim budynkiem, kiedy wybuch poar ksidz nakaza zerwa dach, aby ogie nie rozprzestrzenia si. Tym sposobem witynia zostaa uratowana i dalej moga suy mieszkacom Sokoowa.

We wrzeniu 1944 roku salezjanie ponownie otworzyli gimnazjum i koedukacyjne Liceum Humanistyczne w budynku sistr salezjanek. I znw dobroczynna dziaalno ksiy zostaa przerwana, w 1944 wadze komunistyczne bezprawnie odebray im prawo nauczania i zajy budynek. Ksia ponownie skupili sie jedynie na duszpasterstwie, co w okresie komunistycznym nie naleao do najprostszych zada.

W latach 90-tych zgromadzenie salezjaskie wznowio swoj dziaalno edukacyjn, ponownie obejmujc opiek okoliczn modzie. 1 wrzenia 1993 zaczo dziaa Salezjaskie Liceum Oglnoksztacce, a sze lat pniej Salezjaskie Gimnazjum.

Wntrze kocioa jest charakterystyczne, odznacza sie prostot form, surowoci, brakiem ornamentyki. W kaplicy Matki Boej znajduje sie figura Matki Boej Wspomoycielki, synca z wielu ask oraz drewniany otarz.

Zaoyciel Zgromadzenia Salezjaskiego powici swoje ycie dla dzieci i modziey, te dziaania kontynuuj salezjanie organizujc miejsca nauki, modlitwy, zabawy i pracy, szkoy dajce zawd i moliwoci dalszego rozwoju. Pracuj z modzie w szkoach, wietlicach, domach dziecka, domach poprawczych, prowadz parafie i wyjedaj na misje. Ich dziaalno niezwykle mocno skierowana jest na drugiego czowieka. W kociele salezjanw nie bdzie krat, bo wszystko co robi, robi dla ludzi, dlaczego mieliby pozbawi parafian odpoczynku w awce, cichej modlitwy i zadumy przed otarzem. Myl, e dla Boga ozdoby, zoto i pikne obrazy nie s wane, wany jest czowiek modlcy si przed otarzem, nie za kratami. Pozostaje tylko cieszy sie niesamowitym urokiem tego miejsca, atmosfer spokoju i pokory.

Wioleta Jdruszukdrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt