RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Szczere chci... dla reform?Jak  natchn cay nard wiar w Ojczyzn, w ktrej ycie dla kadego byoby godne i szczliwe. Komu i czemu podporzdkowa cay system spoeczno-gospodarczy, czy najpierw odbudowa kultur czy rozwija gospodark, kady powie e jedno i drugie.
 
Pierwsza zgoda caego narodu to ju co, bo trzeba uzgodni jak najmniej przeciwstawnych celw. Wbrew pozorom rozpatrywane dziedziny cile od siebie zale na tym etapie cywilizacyjnym, bez kultury nie da si tworzy wspczesnej gospodarki i odwrotnie, przegrywajca z obc konkurencj gospodarka nie podtrzyma naszej narodowej kultury, zostanie nam wszystko narzucone z zewntrz .
 
Powiedzmy wszyscy razem do ulegania nie tylko hasom, ale rnego rodzaju kombinacjom opartym na wykorzystywaniu strachu i naiwnoci. Nie mamy si czego ba i nie musimy we wszystko wierzy, jednak trzeba si jednoczy i pracowa jak najlepiej dla siebie i na swoim.
Na razie jest to tylko artyku, ale potem musi nastpi dziaanie na rzecz silnej Polski. Wedug wikszoci gwna w tym przeszkoda to Rzd, ale niekoniecznie chodzi tu o jego upartyjnienie , lecz funkcjonowanie w niewydolnym systemie, czyli przychodzi moment zdecydowanej korekty systemu wanie o zasad, e kultura i gospodarka dla narodu jest najwaniejsza.
 
Jeeli rozumiemy, e reformujemy system to chcemy to robi z pen kultur, jeeli upraszczamy w gospodarce system podatkowy to nie znaczy, e nie bdziemy potrzebowa podatkw. Wiem, e w spoeczestwie jest do wysoka wiadomo obu szerokich kategorii narodowych, czyli rzeczywicie szanse powodzenia reform s wysokie.
Zostaje jeszcze jedna kwestia, to ale i pretensje o pierwszy etap zmian ustrojowych, tak nie wszystko byo w zgodzie z narodem, dlatego wiele osb powinno poprosi o przebaczenie, co na to nard? Akurat tego nie wiem, ale wierz w jego zbiorow mdro, tak sam jak wykaza w 1981 roku.
 
Nard wie, e nikt nie jest silniejszy od niego samego i jest w stanie dla swojej przyszoci jeszcze raz tego dowie i pokierowa swoim losem jak najlepiej, nikt obecnie nie moe tego zmanipulowa, niech si wobec tego dzieje wola narodu wyraana przez jego wielk kultur, a bezduszno wadz musi wtedy  ustpi pod naporem elementarnej sprawiedliwoci spoecznej.


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt