RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Terapia szokowa...


13 grudnia 1981 roku wszyscy Polacy myleli o Polsce, chcieli najlepszego ocalenia. Po strajkach w latach 1980/81 z jednej strony powstaa wielka nadzieja, z drugiej strony ogromna obawa, konfrontacja moga by krwawa, przeciw temu ogoszono stan wojenny, w rezultacie ktrego ograniczono skal ofiar w ludziach, jeeli przyj, e to by rodzaj wojny domowej.
      
Okrgy St w 1989roku moemy odnotowa jako wielki kompromis, bo te wszyscy Polacy myleli o Polsce. Nastpia transformacja ustrojowa, mino 20-30 lat , wszyscy Polacy myl o Polsce, ale zdania s podzielone i wnioski rne. Jeden z autorw wspomnia o kolosalnym dugu publicznym, czyli nie wszystko udao si zaatwi terapi szokow. Podkreli przy tym, e taki dug ma to do siebie, e jest spacany przez kolejne pokolenia. Nie wiele mona w tym wzgldzie zmieni wstecz, trzeba w porozumieniu z caym narodem ustali plan dziaania na przyszo.

C ostanowi najwiksz kwot dugu publicznego?, i na ile jest oszacowany (jeeli taki szacunek w ogle jest) to pytanie do Rzdu. Wedug mnie cay problem jest w zostawionym na pastw losu systemie ubezpiecze spoecznych. Od dziesitek lat prawie wszyscy zatrudnieni pacili skadki na swoje emerytury, czy ewentualnie na wczeniejsze renty zdrowotne. Pienidze przez ZUS trafiay do budetu i powiedzmy szczerze podczas przewartociowania zotego przepady.

Nikt nie podj adnych dziaa na urealnienie ich wartoci i zamian na majtek Skarbu Pastwa, ktry fizycznie wyodrbniony powinien by zabezpieczeniem tego dugu, za to mona wszystkie bye kolejne ekipy rzdowe rozliczy za niegospodarno, ale to majtku nie wrci. Obecnie jest tak, e ZUS na bieco pobiera skadki, wypaca wiadczenia, czsto w ramach przywileji i brakujc kwot dostaje z budetu, blisko 50-70mld. rocznie. Zatem po co ten alarm wszystko jest w porzdku.

Tak nie musi by, ale moe, Rzd aby pokry wydatki naoy skadki-podatki ( w Polsce to jedno i to samo) tak due, e nasze produkty bd za drogie, gospodarka si zdusi, ludzie zaczn traci dochody, wiadczenia zostan obnione. Kopoty s nieuniknione, to ju wida, a cudw nie bdzie, trzeba si zastanowi i ludziom powiedzie prawd, bo szacowany dug w tej sferze to ok. 1 biliona zotych i jak si pokolenia zgodz to mona go rozoy nawet na 50 lat i chyba trzeba bo innego wyjcia nie ma, ale od ktrego momentu skadka na emerytur indywidualn musi by nienaruszaln kwot na koncie danej osoby i aden Rzd nie moe sobie czego takiego bra czy poycza sobie czy innym osobom.

W zwizku z poprzedni sytuacj Polska ma zobowizania w stosunku do wszystkich rent i emerytur i musi je wypaca, ale w zgodzie narodowej ma te stworzy cywilizowany system na rzecz tych wypat , bo obecna chaotyczna piramida finansowa w postaci ZUS bez sumy rzdu 30% budetu Pastwa jest cakowicie niewydoln. Jedno jest niezbdne znowu w myleniu wszystkich Polakw o Polsce ,ze pienidze nie mog  pochodzi z nadmiernego obcienia podatkami produktw, usug, pracy w Polsce, amerykanie takie rzeczy zaatwiaj przeze korzystne dla siebie spekulacyjne interesy na caym wiecie

Nie ma si co udzi Polska takich moliwoci nie miaa i mie nie bdzie, trzeba dobrze gospodarowa tym co si ma u siebie, to bardzo pragmatyczny przymus patriotyzmu, bo idee pocigaj tylko nielicznych. Wydaje mi si , e rezerwy s w oszczdnociach administracyjnych i nie chodzi tu o dalszym gadaniu o tanim Pastwie tylko o wyliczenie ile naprawd ONO musi nas obywateli kosztowa ,a wtedy zaatwi to jednym prostym podatkiem.
Pozostao jeszcze troch majtku, ale te mona powoa wyspecjalizowany monopol gromadzcy dochody na ten cel spoeczny zwizany z nieco ukrywanym wielkim dugiem publicznym, eby jednoczenie nie dawi sfery produkcyjnej i te nie odbiega od rednich standardw w Europie i na wiecie.

Tu moim zdaniem , powinna si zacz merytoryczna oraz obywatelska dyskusja wielu Polakw, bo zawsze wszyscy mylimy o Polsce i chcemy jak najlepiej w kadym temacie.


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt