RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Wstp do debaty...


Mija ponad 20 lat od przeomu ustrojowego w Polsce. Transformacja spoeczno - gospodarcza staa si faktem, cho daleko jej do optymalnego zakoczenia. Powstaje jednak pytanie, czy wikszo kosztw spoecznych mamy ju za sob, czy to jeszcze przed nami? Na pocztek troch pesymizmu, nie jest tak dobrze, aby nic nam nie zagraao?

Obcienie demograficzne w latach 2010-2050 daje si uj w statystyczne prognozy, osb pobierajcych wiadczenia socjalne, emerytalno - rentowe razem z rolnikami bdzie zawsze blisko 10 mln., bo te wydua si redni okres ycia co jest niewtpliwym darem natury. Niestety ubezpieczonych paccych skadki ( tych przede wszystkim pracujcych bez ubezpieczonych bezrobotnych i studentw) bdzie o wiele mniej. Mona te przyj , e rednia skadka bdzie nisza od redniego wiadczenia, zatem w najbliszych dziesicioleciach nie bdzie si to bilansowa corocznie o co najmniej 50mld.z.

Rnica bdzie pokrywana z budetu, ale najwaniejsze, aby byy takie moliwoci. Nie wdajc si w szczegy podkrel jednoznacznie, e to gospodarka jak zwykle jest tym skarbcem, bo to wielko PKB pozwala nam na amortyzowanie zawsze deficytowego budetu , jednake maksymalny obecnie poziom dugu publicznego nie moe ju by zwikszany bo osign poziom 55% PKB. Klucz do przezwycienia spitrzonych trudnoci jest w gospodarce, przemys, budownictwo, rolnictwo, transport, handel , usugi to dziedziny od ktrych zaley nasz byt i nastpnych pokole.

Nie mwi wprost, ze mamy lub bdziemy mieli katastrof, ale to nie bd dla nas atwe dziesiciolecia, dlatego trzeba trzyma rk na pulsie i nie bawi si w wybory , ale wybiera na miar potencjalnych interesw spoecznych. Mamy ustrj parlamentarny , ale nie po to , eby akceptowa ze rzdy, jak akurat potrzebne s dobre?

Wybory w roku 2011 mog si nam nie uda, by moe , e i jeszcze nastpne , ale chyba kady przyzna , ze nie jest to dopuszczalne przez 40 lat, cho tyle lat boryka si Mojesz ze swoim ludem? bo nie byo Internetu, obecnie spoeczestwo ma narzdzie do szybkiej komunikacji, ma wszelkie dane , aby non- stop prowadzi debat spoeczno- polityczn, tak naprawd nigdy dotd nie byo to takie proste?

Czy nas przewanie bezpartyjnych wyborcw ( ponad 95%) bdzie na to sta? moe jeszcze nie w tym roku , ale za kilka lat na pewno, to wielkie grupy spoeczne bd decydowa o wynikach wyborw , a nie sondae dla partii politycznych? Tutaj , jak zwykle wierz w zbiorow mdro spoeczestwa polskiego, ktre zawsze osigao swoje postulaty?drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt