RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Czowiek bogiem.

Przy uyciu wspczesnej techniki jeden czowiek moe ocali drugiego czowieka, ale te z niewyobraalnej odlegoci moe go szpiegowa, na zlecenie dokona eliminacji. Czy przekroczono mityczne granice, ju wtedy, gdy pytano bogw o zgod na wojn, czy obecnie bez takiego pytania, to skutek jest ten sam "wodzowie" najczciej poza wiadomym tego faktu spoeczestwem chc dominowa nad wiatem, chc by bogami. Gdzie jednak jest autentyczna sia boska, ktra powoduje, e kady taki wdz upadnie, ale ilu jeszcze bdzie ich na Ziemi nie mam pojcia, Wioleta Jdruszuk, recenzentka mojego wiersza "Duch wolnoci" te zadaje nam to pytanie i pyta nas dalej o si poezji? Wiersz i czowiek nie ma boskiej mocy, jest wytworem ludzkiej wraliwoci, czym by moe wanym, ale bez adnego znaczenia dla materialnego wiata.

Czybym mia straci wiar w potg myli i sowa? Ulec tej stronie realnego wiata, na ktr nie mam wpywu. Cokolwiek dalej powiem nadal bdzie poetyk "zabitej kultury", ale jest w tym co dziwnego, e ja mwi, moje sowa s ukadane w rne kompozycje, tak jak "tarcze antyrakietowe", ktrych warto jest taka, e w przypadku ich uycia jest w stanie zabi nawet samych twrcw, moje sowa wprost przeciwnie nigdy nikogo nie zabij, a czy mog te ocali, to niestety nie zaley te ode mnie. Kto chce to pytam w jego imieniu bogw o to ocalenie i przecie nie mam innej odpowiedzi jak to byo w epoce kamiennej (std czsty motyw kamienia w mojej poezji). Jednak to mnie inspiruje, obecnie taka zbawcza technika i z drugiej strony jej miercionone zagroenie oraz wiekowe filozoficzne kamienie i ja pord caego kosmosu akurat w XXI wieku, dlaczego nie pniej, dlaczego nie wczeniej i wanie to musz w poetyce nazywa przeznaczeniem, ktre nie moj wol mogo si sta. W tym momencie pomylaem sobie, e przecie wszyscy mog sta si wodzami- bogami, przecie moe nawet wszyscy o tym marz, wtedy niech bym by jedynym czowiekiem jak by byo takie moje przeznaczenie, nie chciabym by niewolnikiem, ale czowiekiem pracujcym na swoje utrzymanie, to taka naturalna godno. Z tego porwnania widz skal zrnicowania ile osb na wiecie umiera z godu i ile siga po nienalene fortuny, dlatego woam o przestrzeganie elementarnych norm wspycia spoecznego. Wiem, e to akurat jest syszalne, bo od czego ten "toksyczny kapitalizm" dosta drgawek, ale ja nie chciaem go rani, bo te jest drog do ycia, jeeli o ycie mu zacznie wanie si rozchodzi ( czytaj powyej tekst "Do przywdcw...").

Tych przywdcw w przyszoci bdziemy wybiera, dlatego, e bd chcieli szanowa nasze oczekiwania. Dobry pasterz wie, gdzie chce i stado i tam je prowadzi, zy pasterz czyni to wbrew instynktom i stada nie umie wie na urodzajne hale. Co si dzieje, gdy po wyborach nikt naszych drg nie pilnuje i nie uwiadamia nam wszelkich zalenoci, a zajmuje si sob i swoj rodzin czy partyjn elit, wtedy rozdwik midzy spoeczestwem a wadz rozstrzyga si na ulicach, ktre s do tego najmniej odpowiednie, bo kady przywdca tumu ma te zawsze syndrom wodzostwa. Kultura przywdcza jest wtedy, gdy nard ma wiadomo swoich oczekiwa, a przywdca wie, jak ten nard moe je zrealizowa. Przez ostatnie 20 lat w praktyce spoeczestwo nasze potrafio si lepiej odnale w nowych warunkach ni cay aparat administracyjno- polityczny i to jest gwna bolczka naszych trudnoci. Dobry przywdca nie musi by wodzem, nie bdzie te nigdy bogiem, musi by w peni wiadomy siebie i ludzi w zoonej wielowymiarowoci czowieka.

 

Witold Zembrowskidrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt