RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok? (SUPLEMENT 2)
 
Charakterystyka epoki objaby tez jej kultur. Taka praca miaaby rozmiary gigantyczne, a odpowied na postawione pytanie nie byaby atwa. Moe trzeba podej do sprawy wyrywkowo i znale choby dla przykadu jedn dziedzin na ktr kultura nie ma wpywu. Sprbujmy podda analizie popularny terroryzm zdawaoby si bezsprzecznie wywodzcy si z odrzucenia kultury ( zamachy, w tym samobjcze). Jednak nie jest to takie oczywiste, kady zamach jest przygotowywany z myl maksymalnego rozgosu i przy technice informacyjnej XXI wieku takim jest. Anytkultura ma wic duy wpyw na swoj epok. Zobaczmy jeszcze na inny mikki rodzaj terroru, a mianowicie wytworzenie nadmiernej iloci przepisw, ich prba egzekwowania jest czsto doskwierajcym jarzmem dla olbrzymich mas spoecznych. Dotd prawo byo elementem gwarancji dla kultury i w sporym stopniu tak jest, ale pewna cz zostaa te zafaszowana i jest te antykultur. eby nie rozwleka zastanwmy si nad postawionym pytaniem w sposb filozoficzny tj. czy filozofia ma wpyw na swoj epok, a zatem jak filozofi ma wiek XXI, gownie materialistyczn wg ktrej czowiek utraci swoje czowieczestwo jeeli pod tym mamy na myli jego sfery duchowe. S kierunki kultury, ktre chc to ratowa, ale maj niewielkie szanse na powodzenie, czy gdy si dokona taka epoka i wytworzy swoj kultur pytanie bdzie wtedy bezprzedmiotowe, bo to epoka bdzie decydowaa o kulturze, a nie kultura o epoce, zatem pytanie jest takie czy takie co si moe dokona? Bd odpowiedzi, e nie, bo wczeniej taka cywilizacja upadnie, ale te nigdy nic nie wiadomo. Jeeli chodzi o pierwsz cz to ju tyle cywilizacji upadao i powstaway nastpne, take i tym razem poznalibymy najwyej t nowsz i inn, ale gdyby nie nastpi krytyczny upadek cywilizacji. , a czowiek zostaby odczowieczony i dalej wiat naleaby do zdegenerowanego czowieka, ktry musiaby zgin jako dotd znany nam gatunek niewane czy w cigu 100 czy 1000 lat, a to przeczy dziaaniom kultury tej pierwotnej, opartej na instynktach samozachowawczych, ktrej si jest zbiorowa mdro, a nie gupota nawet wikszoci. Wanie w XXI wieku przyjdzie nam dowiadczy jako gatunek przesilenia konserwatywnego mylenia czowieka i dynamicznego pdu na skrzydach spoeczestwa informatycznego, ktre "oszaleje" na skutek zatoczenia swoich szarych komrek lub otumanienia na skutek reakcji obronnej swojego organizmu, wtedy taka wikszo bdzie mniej znaczy wobec tradycyjnego kultywowania czowieczestwa, z zachowaniem pierwotnych podstaw kultury ze skal rozwoju nie przekraczajc 40 gorczki. Nie mog by pesymist tylko dlatego, e jest tak fatalnie bo najwaniejsze, e jeszcze jestem i akurat odpowiadam na pytania w pewnym stopniu zadawane przez siebie samego, tylko po co? Gdy pisaem motto nie sdziem, e dalej bdzie a tak ciko, jednak dalej podtrzymuj swj cel i powoanie, abym tylko nie popada w pustosowie, wtedy te c.d.n.
Jeeli wiemy, e musimy przej przez "punkt zwrotny", to do tego potrzeba wikszej mdroci ni do tego, aby osign punkt ostateczny. Dlatego nie znajc prawdy nie mona za prowokacj stosowa niesusznie odpowiedzialnoci zbiorowej, bo nam najbardziej jest potrzebna we wszystkim zbiorowa mdro. Z pogldu wyraonego o moliwoci "spenienia tego o kadej porze" wynika, e trzeba wierzy, i kryzys daje szans na faktyczn napraw naszego wiata pod jednym warunkiem, e wykaemy wol poszukiwania mdrych rozwiza, czego oszuka si nie da. W chwilach przeomowych jest to najcenniejsza regua, po prostu "miernota" musi ustpi dowiadczeniu i rozwadze. Momentu kluczowego nie pokonuje si te bez przygotowania i sprawdzenia, e technika i czowiek cae przesilenie wytrzyma i kiedy bdzie zdolny do penego udziau w tym procesie. Gdy w rzeczywistoci chodzi tu o ca ludzko z pomoc przychodz minione dzieje: cierpienia, mio, prawda, wreszcie chwila pojednania czy odkupienia. Takie wydarzenia na miar epok nie dziej si nigdy poza kultur, bo albo czerpi z tej kultury waciwe zachowania albo przywracaj takiej kulturze waciw rang, bo zwyciy moe tylko dobro. Niekiedy wydaje nam si, e proste odniesienie si do Chrystusa tumaczy cae nasze czowieczestwo, powiedziabym inaczej przyjcie prawdy nie jest dla nas wcale proste, stad cierpienie pozostaje konsekwencj naszej tajemnicy. Pozorne zawierzenie stwarza podobny niedosyt dla czowieka, jak uczciwe wtpienie, czego wyrazem jest poszukiwanie i denie do pojednania w prawdzie, ktra niestety jest cigle raczej niedostpna, poza sfer mistycyzmu.
Sowa, myli nie wystarcz do przeycia dziea w postaci rzeczywistej pracy nad jego ksztatem, ktrego potem postrzegamy ju tylko w postaci odbicia wiata, albo w ramach czci owego poznania treci nie zawsze godzc si na zawarte w nich przesanie. Dlatego dziejowe zmagania ludzkoci s obcione cierpieniami z obiektywnego powodu i nie do koca s jak drog do witoci, ale nie bardzo wiadomo, jak mona temu uly, gdy czowiek jest jaki jest, dobrze by byo, aby tych cierpie czowiekowi nie dodawa, do czego zmierza oglnie rzecz biorc kultura kadej epoki.

Witold Zembrowski


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt