RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Kompromis wyborczy...


Czym zrwnoway nadmierne narzucanie woli przez jednych innym co w dodatku zbytnio temu ulegaj, aby nasz kraj nie zacz dryfowa do strefy wielkich wirw? Powiedzmy otwarcie, e narzucajcy wol przestaje by naszym partnerem czy przyjacielem, a mona w nim w pewnym sensie dopatrywa si nawet wrogoci.

Rzeczywiste ograniczenie swobody wyborczej, czy to przez system, czy przez nachaln propagand jest te narzucaniem woli z ca konsekwencj
dla ulegajcego temu spoeczestwa.Gdy potem cokolwiek nam si nie podoba, to tak czy inaczej nie bylimy w stanie odepchn na bok narzucajcych si nam ze swoj wol "karierowiczw", aby wybra ludzi bardziej skromnych, dlaczego?

Po odpowiedzi, ze system na to nie pozwala co jest prawd, to chyba kiedy jednak trzeba spowodowa korekt tego systemu, ale w jaki sposb to osign? Jedyne logiczne dziaanie, to przynajmniej raz nie pj do urn i zmusi wadze do przeprowadzenia referendum z pytaniami w jakim zakresie dokona niezbdnych zmian systemu? Takie proste , e a wrcz zupenie niemoliwe? Zatem poszukajmy odpowiedniego kompromisu?

Chodzi o to , aby po wyborach wybrani przedstawiciele suchali si spoeczestwa. Obowizkiem posw jest utrzymywanie kontaktu z wyborcami a ju pisaem we wczeniejszych artykuach , e takich spotka w ternie prawie nie ma i nikt o to zbyt mocno nie zabiega i to te jest nasz bd. W tej chwili rodz si niezalene media spoeczne a tylko jest kwesti czasu kiedy stan si powszechne i za kilka lat aden kandydat unikajcy spotka z wyborcami nie bdzie mia szans na aden mandat a inni w to miejsce wybrani odpowiedni spoecznicy moe sami zechc dokona korekty systemu?

Piszc ten felieton nie myl nim odmieni wielkiej polityki, ta przez jaki czas jeszcze bdzie dryfowa bez istotnych zmian, bo adnego wieloletniego trendu nie odwraca si tak, jak to skrca si lub zawraca samochodem. Chciabym jednak wskaza drog, jak mona do tego doj i po co?

Na tzw. gbokiej prowincji matki wychowujce niepenosprawne dzieci przy wsparciu miejscowego spoecznika zorganizoway spotkanie integracyjne, potem choink w swoim gronie. Niby tak niewiele, a rado dzieci bya ogromna, ktrzy poczuli potrzeb ycia i odczuli wiksz sil do niego. Obecnie grupa myli o zaproszeniu do siebie matek samotnie wychowujcych dzieci, ktrych obecnie jest coraz wicej z uwagi na kryzysy maeskie wielu rodzin.

Co chc powiedzie, poszukujc kompromisw spoecznych? Uwaam , e ich miejsce powstawania jest na samym dole, w lokalnych spoecznociach i dopiero cay oglnokrajowy ruch naley uy do wpywu na wybr wadz szczebla centralnego, w taki sposb , aby tam dostawali si ludzie co bd ustanawia takie relacje spoeczne gdzie nikt nie zostaje w Polsce wykluczony , odrzucony, bez wsparcia duchowego bd finansowego czy rzeczowego do godnego przeycia kadej rodziny a to zaley przecie od tego , kogo te my wybieramy? (dalej...czytaj wiersz "...a co ja mog?").drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt