RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Krytyka

Niekiedy mona mie wraenie, e to sowo ma wydwik negatywny, bo moemy mie do czynienia z krytyk nieuzasadnion, a nawet zoliw. Dla poprawnoci czsto krytyka jest ograniczana. Jednak bez twrczej polemiki nie sposb zrozumie niekiedy wielkiej gbi dzie twrcw, czy inteligentnych dziaa wielu osb. Ostatnie moje teksty midzy wierszami wiadcz o tym, e polityka i kultura bardzo rzadko id w parze. Czy autentyczny twrca nie moe by politykiem? Nie mwi, e tego pogodzi nie da si nigdy, ale nie jest to atwe, gdy artysta tworzy wolno i wolnoci yje, a polityk jest treserem dla swojego wiatopogldu i w nim si ogranicza, bardzo czsto z tego powodu si wypala i wiotczeje. Podstaw najwikszych wynalazkw jest potrzeba i krytyczny stosunek do napotkanych trudnoci. Innowacyjno dla twrcy to siganie do coraz gbszych pokadw swoich moliwoci, a dla polityka wystrzeganie si autokracji, wtedy, kiedy lepsza jest sia demokracji. Co robi gdy na duszy czas zostaje utrwalona pseudodemokracja? Trzeba powiedzie krytycznie bd samokrytycznie, e tak dalej by nie moe, bo przecie nie musi, jeeli nikt nikomu nie odebra wolnego wyboru. I to jest dopiero pytanie, ktre ma wiele odpowiedzi w przypadku gdy dugotrwaa manipulacja doprowadzia nasze mzgi do takiej czystoci, e ju adnego pyu rozsdku na nim nie wida a proszku do prania s pene magazyny. My ludzie pira moemy to udramatyzowa, ale te skomediowa, nigdy nie da si wszystkiego wypra, co chwila kto ociera si jeszcze o sadze, caa zatem nadzieja w kominiarzach, ju si teraz za nich wezm, a to zawd bardzo poyteczny i tylko dla odwanych, chyba si jednak ich zlkn?

"Polityka na serio" to koniec manipulacji i pseudodemokracji, przecie to art, no ale nienajgorszy. Kultura na serio to takie poszanowanie dla odbiorcy, jakim chcemy by obdarzeni jako twrcy, cho by to miao by wiele lat po naszej mierci. Kultura i pokora to takie dwie cnoty, gdzie pierwsza przynaley si ludziom, aby ich nikt nigdy nie mg zniewoli, a druga jest darem dla twrcy, eby wiedzia, e tego nigdy nie osignie. Kiedy pisarz o tym zapomni moe by politykiem, jednak gdy krytyka to zauway, wszyscy na tym zyskaj, bo nie wystarczy, aby jeden co wiedzia, albo w co wierzy, bo gdy cigle mwimy, e najlepsza jest demokracja, to musi rozumie to wikszo, a krytyka jest od tego, aby badaa, czy ta wikszo jeszcze w to wierzy, czy dalej ulega manipulacji.


Witold Zembrowski


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt