RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Media i wiat...

Wszystko w Internecie, jeeli czego nie ma to znaczy nie istnieje. Wyjtkowa atwo sigania po informacje, moliwo korespondencji itd. Wolno czytania i mwienia nie jest rwnoznaczna z wolnoci narodw czy grup spoecznych, to przede wszystkim zaley od uwika polityczno-ekonomicznych, co niestety te wpywa na media, ktre bardzo czsto su do manipulacji ludmi. "Matnia XXI wieku" ma wymiar czasu bdcego pochodn unicestwienia sensu wielu idei, zostaa egzystencja, ktra nie potrzebuje wielkiej duchowoci, takiej co wychodzia poza czas i bia si o wolno. Nie to jest adne co adne, tylko to co nazywamy, ale adne?

Wystarczy co napisa, nagra rozmow, upowszechni, a wiat ma tym y. Cel sensacji przebija si przez wikszo materiaw prasowych i telewizyjnych. Czym jest sensacja, czy to zwyky przerost znaczenia wypowiedzi, zdarzenia, nie tylko, to manipulacja odbiorcami. Na studiach dziennikarskich prowadzi si warsztaty w kierunku ciekawego ujcia tematu, studenci definiuj to jako ujcie sensacyjne. Gdyby nie byo elementw psychomanipulacyjnych, nawet ciekawy materia mgby by niezauwaony przez czytelnikw, dlatego bardzo czsto autorzy posuwaj si do psychomanipulacji, aby ich materia przebija si przez tkz. ogldalno, czy nakad gazety. Gdy sam bior za piro to ju chyba tylko po to, eby walczy z tym powszechnym i negatywnym zjawiskiem, bo doczy do manipulatorw to adna sztuka, wykaza w tym miejscu upr i napisa wiersz nawet uomny, ale daleki od jakiej susznej interpretacji, a potem usysze jak czstk gbokiej myli powstaej u czytelnika to jest pikno, na ktrym mi zaley. W pewnym miejscu bez wikszej wiary napisaem, e poezja bdzie szczeglnym czynnikiem w geopolityce XXI wieku, a nawet kierowaem si przekor, cho ju jako autor- poeta stwierdzaem wczeniej, e nigdy nic nie wiadomo. Ale wobec tego zadaj sobie pytanie czym moemy odmanipulowa wiat? Moja odpowied brzmi-sowem. Czy manipulacja jest zjawiskiem nowym, oczywicie nie, ale metody upowszechnienia s bardziej nowoczesne, dlatego jej unieszkodliwienie jest o wiele trudniejsze, gdy dosiga niemal wszystkich ludzi, jest jak ju zauwayem ju istotnym czynnikiem geopolitycznym, czyli ley w zainteresowaniu najwikszych mocarstw wiata, bo wemy przykadowo operowanie elementem strachu na skal globaln. Jakimi sowy mona z tym walczy? "Nie lkajcie si". mwi Jan Pawe II, ale manipulacja rozwijaa si dalej. Trzeba wierzy, e fenomen czowieka ma wszelkie zdolnoci na pokonanie i tego niszczcego rodziny i narody zjawiska. Mona si spodziewa kiedy raptownego odwrcenia si ludzi od wszystkich nadawcw, ktrzy wiadomie, a niekiedy niewiadomie posuguj si manipulacjami.

Ma to cisy zwizek z efektem "prania mzgw", no tylko po cigym praniu mzg staje si na tyle czysty, e nic na nim nie ma, moe ju nie mie wasnej woli, ale te nie jest zdolny do aktywnego poparcia manipulatora, a nawet moe go "pogry". Czym jest wszechobecna manipulacja, najczciej maym wyrafinowanym faszem, albo ma prawd w wielkim kamstwie, ani jednego ani drugiego w biecej relacji nie jestemy w stanie zauway. Poezja jako sztuka symbolicznego ducha, sowa do dowolnej interpretacji na pustyni masowej kultury nie trafia szybko na oaz zrozumienia, ale sama staje si oaz, gdy na dnie populizmu znajdzie si tez wiara, ycie i caa przyszo. Ot manipulacja ma ten defekt, e nigdy nie prowadzi do upragnionej przyszoci, jest bez przyszoci, dlatego albo zginie sama, albo daje si j pokona, jak szaracz, ktra zawsze zdy zrobi wiele spustoszenia.

Dlaczego manipulacja ludmi jest tak bardzo grona, przecie nikt nie musi sucha, ani wierzy w celowe opinie. Ponadto czowiek raz ufa, a raz nie, albo dokadniej jeden ufa, drugi nie, czyli chcesz to wierz! Te standardy. nie mog by stosowane przez architektw systemw ustrojowych, bo takie budowle s naraone na katastrofy. By czas kiedy w Polsce mwiono "socjalizm tak, wypaczenia nie", dzisiaj w caym wiecie trzeba mwi "kapitalizm tak, wynaturzenia nie", jednak oba systemy mona ju spisa na straty. C takiego oba systemy wykoleio, gwnie w praktyce faszywa ekonomia, a co bdziemy budowa w zamian, oczywicie demokracj, jak nie poddamy si autokracji. Dlatego pierwszym krokiem do naprawy tego stanu rzeczy jest demaskowanie manipulacji jako zjawiska antyspoecznego. Gdzie le gwne przyczyny posugiwania si manipulacj? To efekt unikania odpowiedzialnoci za bdy systemowe, czsto stworzone dla wielkich korzyci wskiego grona koniunkturalnej "magnaterii".

eby dokona rozliczenia kosztw spoecznych tych wynaturze nie wystarczy wyda kolejne miliardy, lecz trzeba zbudowa nowy system oparty na realnej kontroli spoeczestwa demokratycznego. By moe, e to nigdy nie bdzie moliwe, bo zawsze szybsza bdzie manipulacja kadego typu wadz, ale spoeczestwo nie moe dalej ufa wybieranym wadzom, spoeczestwo obok wadz musi ustanowi mw zaufania, ktrym trzeba da wadz dymisjonowania w imieniu spoeczestwa tych przedstawicieli wadz, ktrzy si nie sprawdzaj. Zatem chodzi o zrnicowanie wyborw do wadz i do jej kontroli, ale bez szans na manipulacj tych drugich. Ten sposb na wyanianie Komisji Spoecznej musi gwarantowa nie tylko konstytucja, ale wiatowa organizacja zabezpieczajca interesy ogu ludzkoci, gwnie w sferze ekonomiczno-gospodarczej.

W latach wszechobecnej manipulacji ciekawo wzbudzaj poeci, bo te s inni, wyranie odwani w sowach, a zasony "verticalowej" .propagandy usuwaj jednym pocigniciem pira otwierajc nasz rzeczywisto przed rozmwc, ktry niespodziewanie poczu ducha poezji. Protest, obrona i podziw to gbia poezji, ale caa przestrze to niesamowite bogactwo odczu i emocjonalnych iskier, uku i pieszczot ciaa, czym posila si duchowa niemateria, nieistnienie odczuwalne mocniej ni istnienie, gos spoza codziennej egzystencji lub te szept serca, a wszystkie wiem i nie wiem przestaj by wane, bo te nie do koca s prawdziwe. Czy poezja to okrgy horyzont, ktrego mona oglda tylko z daleka, nie da si Go ogarn, nie jest to atwe, bo idc po jednym brzegu zostaje jeszcze caa przestrze, ktr take wypenia poezja jak "samotne drzewo", kady jest samotny, ma swoj przestrze samotnoci i wtedy czuje poezj. "Samotne drzewo" ma duo tej przestrzeni, zbyt duo na refleksj, jaki wiat jest w mediach. W mojej poezji motyw drzewa ma szczegln rang, bardzo czsto oddaj mu hod, widzc jego mdro i przyszo w przyrodzie. Przez symbol drzewa chc dotrze do bliskiego mi czowieka, aby nie manipulowa swoim szczeglnym miejscem w wiecie, sztuczne wiato rozumu zaciemnia jego naturaln jasno. Jednym sowem wsplna walka z manipulacj jest nasz przyszoci.

Witold Zembrowskidrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt