RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
KTO ODPOWIADA ZA BEZROBOCIE...


Bezrobocie dotyczy wielu ludzi, jest wrogiem obiecanej polityki prorodzinnej i nie moe pozostawa bez echa, jak cykle wiskie w agrobiznesie. Samorzdy powiatowe uwaaj, e co najwyej mog lepiej ukierunkowa rednie szkolnictwo zawodowe, a ilo kierowanych absolwentw na stae zaley ju od rodkw przyznawanych przez Ministerstwo Pracy. Samorzdy Gminne i Urzdy Miast mog przygotowywa tereny i infrastruktur dla potencjalnych inwestorw, ale bezporedniej dziaalnoci w zakresie redukcji bezrobocia nie musz podejmowa, bo te nie ma adnego powizania administracji samorzdowej z podmiotami gospodarczymi. To za czasw oplutej komuny dyrektorzy byli wzywani na dywanik, gdy w zakadowym kiosku spoywczym zabrako ledzi, a dzisiaj blisko 20% ludzi nie ma pracy i burmistrzowie nie zwracaj na to uwagi. Najwiksz wad obecnej demokracji jest fakt, e nikt nie ponosi adnej odpowiedzialnoci, std jako publicysta mog napisa dziesitki artykuw pod pytaniem :KTO ODPOWIADA ZA... a tutaj mog wymieni wszystkie dziedziny po kolei, tylko co z tego, jak nigdzie nie ma odpowiedzialnych osb, zostaa odpowiedzialno zbiorowa, adna, niczyja. Dobrze, spokojniej miaa powsta klasa rednia, przedsibiorcy mieli przebija stawki, aby dosta pracownikw. Za to, e nie powstaa klasa rednia, te nikt nie odpowiada, albo odpowiada klasa rednia, bo nie powstaa. Jestem w takim wieku, e jeszcze pamitam, niektre trudne lata, ale dobre np. 1989-91, kiedy inicjatywa ludzi zmieniaa z dnia na dzie krajobraz gospodarczy Polski. Miaem te zaszczyt spotyka wwczas potulnych ministerialnych urzdnikw, ktrzy musieli by pod wraeniem tej inicjatywy. Niestety po paru latach mamy pewnych siebie, aroganckich urzdnikw i potulnych wystraszonych przedsibiorcw, a za bezrobocie i bied na wsi odpowiada Unia Europejska, kurs dolara. Uzalenienie zewntrzne i niegdy bywao jeszcze wiksze, jednak wewntrznie kady mia prac i wiksz pewno jutra ni obecnie i to jest dzisiaj niemal powszechna opinia. I co z tego gdy, czsto sam si z tym nie zgadzam, po prostu kto nas zawid, zatem kto odpowiada take za bezrobocie. Na przyszo chtni do sprawowania wadzy musz najpierw zdawa sobie spraw z tego, e wczeniej czy pniej za nieudolne rzdzenie ponosi si odpowiedzialno, jak nie materialn to moraln, ktra obecnie jest rwna naszej dramatycznej sytuacji gospodarczej, a wic spoecznej. Samo spoeczestwo musi umie reagowa na patologiczne zjawiska w gosodarce, bo za horendalne pace zarzdw niedochodowych spek Skarbu Pastwa ponosz odpowiedzialno Rady Nadzorcze, ich czonkowie przyjli tak odpowiedzialno na podstawie kodeksu handlowego i innych ustaw, a za powoanie nieodpowiedzialnych czonkw Rad Nadzorczych odpowiada Minister Skarbu. Nikt te nie zabrania gminom i miastom zakadania przedsibiorstw produkcyjnych i usugowych dla agodzenia bezrobocia. Chodzi o to, e spoeczestwo po takich dowiadczeniach ma prawo wykreli szereg osb jako kandydatw do tego rodzaju funkcji publicznych i stry majtku narodowego, ktrzy zamiast strzec, pozwalali zawaszcza ten majtek pozornie tylko zgodnie z prawem. Zanim jaki system bdzie nas skazywa na bezrobocie i inne niegodziwoci pamitajmy, e w jakim stopniu ponosimy odpowiedzialno za upowszechnianie takiego systemu. Ostatnio bardzo powszechne stao si powiedzenie, e jak niewiadomo o co chodzi, to chodzi o pienidze. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzialnoci wiele przez nas wybieranych w ostatnich dziesicioleciach osb, ktrym dotd chodzio tylko o pienidze w kolejnych wyborach jeszcze raz zapragnie naszych gosw, jeszcze raz bd nam skada rne obietnice, obarczajc win za niepowodzenia inne ugrupowania polityczne. Zanim znowu oddamy swoje gosy zastanwmy si kto ponis odpowiedzialno w ostatnich latach za swoje nieudane rzdy, za bezrobocie, za wyprzeda majtku narodowego, za kosztowne reformy, ktre nie speniaj spoecznych oczekiwa. Wsrd wyborcw jest poczucie winy, przecie sami wybralimy kolejne Rady, a teraz nie mamy ju nawet nad kim si zastanowi. Myl, e ten problem ma inne rozwizanie, naszym obowizkiem bdzie wczeniej czy pniej naprawienie kadej patologii, gdy aden nard nie moe skazywa sam siebie na niedol przez garstk manipulantw majcych w kadej sytuacji pogldy zgodne ze zdesperowanym spoeczestwem. Bardziej powani s tacy, ktrzy biorc po uwag obecn trudn sytuacj proponuj regionalne spotkania ponad podziaami. Trudne czasy wymagaj zdolnych ludzi i po takich zechc siga tym razem wyborcy, a wic regionalne spotkania spoeczne maj w tym kontekcie cakowity sens. Na zakoczenie niektrych aspektw zwizanych z bezrobociem chciabym jeszcze w obszarze tego tematu zwrci uwag na pogorszenie stosunkw midzyludzkich w wikszoci zakadw pracy i instytucji. "Od jutra moesz nie pracowa", to slogan, ktry odbiera poczucie godnoci wikszoci zatrudnionych osb. Takie zastraszanie jest niedozwolone, ale jeeli kto to wykorzystuje do "czystek pracowniczych", to jest to podobne do okrutnych spiskw, ktrych ofiarami niejednokrotnie byli najbardziej wartociowi moralnie ludzie. Redakcja "Naszego Przewodnika" otrzymaa wiele sygnaw z prob o zajcie si tym spoecznym problemem, jednak zanim wrcimy do tematu prosimy wszystkich, aby bronili swojej godnoci, aby bronili godnoci innych przez zwyk solidarno z krzywdzonymi kolegami i koleankami.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt