RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
SOWO OD REDAKCJI


Kiedy 3 lata temu kierowalimy do Pastwa pierwsze wydanie naszego pisma zdawalimy sobie spraw, e wchodzenie z nowym tytuem prasowym bdzie bardzo trudne, a w przypadku kwartalnika moe to trwa przez kilka lat. Dzisiaj wiemy, e Pastwo zauwaylicie nasz ogromny wysiek, chocia jeszcze czasami kto prbuje rozpoczyna z nami rozmow, i "tego nikt nie czyta", co oczywicie wiadczy tylko o tym rozmwcy, bo mio jest nam kiedy, a tak duo osb dzieli si z nami opiniami po przeczytaniu naszych materiaw redakcyjnych i poezji. Ogromnie si cieszymy, e niemal wszyscy odbiorcy kwartalnika wykazali wspania tolerancj dla zamieszczanych reklam i ogosze, dziki ktrym nasze pismo jest rozpowszechniane bezpatnie. W imieniu zleceniodawcw reklam dzikujemy Pastwu za korzystanie z zamieszczanych ofert. Sztuka reklamy, ktr na amach naszego pisma tworzymy, jest na naszym terenie nowym rodzajem informacji i komunikacji midzy ludmi. Dla nas najwaniejsz spraw jest pena prezentacja potencjau produkcyjnego i usugowego w naszym regionie. Dla zleceniodawcw najwaniejsz rzecz jest wyrnienie si poziomem usug, czy rodzajem produkcji, a odbiorcy informacji oprcz dostpu do danych teleadresowych chc przy wykorzystaniu reklamy, czy ogoszenia zetkn si z mi obsug w danej firmie czy instytucji. Krtko mwic bdc pismem o wyduonym okresie ywotnoci, zamieszczane u nas reklamy s przyjazne i niekiedy tworz wieloletni obraz firmy, a wszystkie razem stanowi powszechn promocj regionu dla nas samych i naszych goci. Z tych wzgldw wszyscy razem chcemy, aby praktyczny "Nasz Przewodnik" by zachowywany przez wikszo ludzi, ktrzy go w uniwersalnej dystrybucji otrzymuj, czy te dostaj, zawsze mona go przecie przekaza osobie, ktra chce go do czego od razu czy pniej wykorzysta, bo nie sta nas wsplnie ze Zleceniodawcami na zwikszanie nakadu, ktry liczy 10000 egzemplarzy, ale regionalne rozpowszechnianie powoduje to, e nigdzie nasze pismo nie ley duej ni kilka godzin. Przepraszam, za tych kilka zda wstpu dotyczcych reklamy, gdy w istocie w tym akapicie chciabym si z Pastwem podzieli refleksjami na temat zamieszczanych materiaw redakcyjnych. Jak ju Pastwo o tym wiedz, nie opisujemy pojedynczych przykadw, ktre wprawdzie opracowane w formie rewelacji zwikszyy by nam grono Czytelnikw, ale jednoczenie mogy by nie pozwala na obiektywn ocen szerszego najczciej zjawiska. Do wypracowania rzetelnej opinii najczciej trzeba duszego czasu i wypowiedzi szeregu osb, ktre to bardzo chtnie udzielaj nam wielu przernych informacji. Chcemy pj dalej t drog. Ostatnio podnielimy najbardziej palcy problem-bezrobocie. Jednoczenie zgodnie z wczeniejszymi deklaracjami kibicujemy wszystkim szczeblom Samorzdw. W zwizku z tym mamy co do zaproponowania wobec oczekiwa spoecznych dotyczcych radnych i kandydatw na radnych, tj. ludzi chccych rozwizywa nasze problemy spoeczne. Nasze pismo jest gotowe drukowa wartociowe programy wyborcze poszczeglnych kandydatw, oczywicie bez adnych rozlicze finansowych dla stron. Jednak zdajemy sobie spraw, e takie wyrnienie, da takim kandydatom w przyszoci moliwo startu w kampaniach personalnych, ktre bardziej popieramy ni dotychczasowe wikszociowe partyjne nadziay, ktrych efekty w trakcie kadencji s zdaniem wyborcw mao widoczne. Mwimy jasno i zrozumiale, nas interesuj skuteczne dziaania na rzecz rozwoju naszych Gmin i Miast, chodzi o odblokowanie inicjatywy gospodarczej wszystkich podmiotw gospodarczych. W odczuciu spoecznym przez wygrowanie podatkw i bezduszn biurokracj wikszoci urzdw nasz teren pozbawiony jest normalnych warunkw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Chcemy pozna ludzi, ktrzy podzielaj ten pogld i bd wiedzieli jak ten problem rozwiza w naszym regionie. Chcemy takich ludzi promowa, czekamy na ich programy.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt