RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
W POSZUKIWANIU ALTERNATYWY...


Kady system polityczny opiera si na elitach wadzy i popieraniu tej wadzy przez liczce si grupy spoeczne. Oceniajc ostatnie lata pod tym wzgldem w Polsce moemy powiedzie, e elity polityczne wprawdzie sprawuj wadz, ale ich poparcie przez spoeczestwo jest mao wyrane, kruche. Std moemy mwi o braku systemu politycznego i moemy si spodziewa w najbliszych latach nowych przesile w tym zakresie. Powstanie systemu politycznego i jego trwanie zaley od zwizkw elit politycznych ze spoeczestwem, ktre to powinne by budowane przy pomocy idei spoecznych, wsplnej konstrukcji planw i programw gospodarczych. Jeeli w jakim okresie, najczciej ywioowych przemian wyoniono wadz bez tych istotnych elementw, to lata te najczciej charakteryzuj si sabym systemem politycznym. W nastpstwie tego albo cz elit politycznych uzyska wymagane poparcie spoeczestwa, albo spoeczestwo zgosi nowe idee, ktre wyoni nowych przywdcw. Oznacza to, e saby system polityczny nie ma racji bytu, nie mona by biernym wobec elit, ktre nie wykazay aktywnoci w zabezpieczaniu interesw narodowych, spoecznych i gospodarczych. Aby taki proces zosta uruchomiony, musi by odpowiednio pobudzone spoeczestwo i tutaj chodzi o klasyczn iskr, ktra rozpala ogie. Rne bywaj kombinacje ukadw politycznych, na dzie dzisiejszy mamy do czynienia z votum nieufnoci zarwno dla prawicy jak i dla lewicy, ale jednoczenie spoeczestwo nie posiada adnej alternatywy dla tego drzemicego ukadu. Do oywienia nie rwie si te modzie, ktra wychowana w niezych warunkach zainteresowana jest jedynie przeduaniem edukacji i ycia na koszt rodzicw. Gdy do niezbdnej korekty systemu politycznego nie pojawia si adna nowa sia, to w to miejsce wejd mae negatywne ugrupowania anarchistyczne, ktrym nigdy nie zaley na dalekosinych celach, a jedynie na krtkotrwaych zdobyczach. Std pozytywni myliciele i dziaacze, ktrzy znaleli si poza ukadami politycznymi musz wyrazi denia i aspiracje spoeczestwa w cywilizowany sposb. Rzecz ma dotyczy zmiany systemu politycznego tj. ustpowania wadzy, a wic wczeniej naley okreli podstawy na ktrych nowa wadza zostanie ustanowiona, czego nie uczyniono podczas ostatnich przemian w Polsce. Moemy mie gospodark prywatn w sensie wasnych elit rzdowych, lub gospodark prywatn regulowan urzdniczymi interesami, ktre zawsze maj by na wierzchu. Co zrobi, aby spoeczestwo okrelio si w tej fundamentalnej kwestii? Moemy zaoy, e ludzie nie s w stanie wyrazi swojej woli, inaczej dawno nie mielibymy takich problemw. Elity polityczne musz by zdolne do zbudowania programu, ktry sprawdzi si w przyszych dziesicioleciach. Czyli spoeczestwo ma funkcjonowa doranie, a wadza ma sterowa w coraz lepsz przyszo. Zatem do elit trzeba po czci fachowcw po czci przywdcw posiadajcych zdolnoci intuicyjne w zakresie wspistnienia narodw i rozwoju wiata. Na wiat trzeba patrze, e on jest i bdzie, ale zwizki i organizacje pastw powstaj i ulegaj rozpadom, dlatego stawianie celw z tym zwizanych nie moe przysania tych faktw. Wanie przecenianie przynalenoci Polski do blokw i zwizkw midzypastwowych byo zawsze sab stron naszej wiadomoci. Bardzo trudno nam jest uwierzy w to, e najlepszym kierunkiem polityki zagranicznej jest udzielanie dobrossiedzkiej aprobaty pokojowej egzystencji samodzielnych pastw, ktre owszem mog uczestniczy w wielu wsplnych przedsiwziciach, ale nie moe to dla nich mie wikszego znaczenia, ni wewntrzna paszczyzna rozwoju. Jeeli ju mamy by w chwili obecnej w UE to powinnimy przynajmniej wiedzie dlaczego i po co? Czy ta przynaleno wzmocni nas wewntrznie, czy te osabi, jeeli miaoby nastpi to drugie, to przecie aden polityk nie powinien nas do tego namawia. Na marginesie i tej sprawy tym bardziej wida jak pilnie nam potrzeba elit politycznych, ktre przestan rywalizowa midzy sob, a bd rywalizowa dla Polski, zdajc sobie spraw jakie s rzeczywiste interesy Polakw.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt