RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Przez pokolenia...


Przez pokolenia przyjdzie nam odbudowywa wiar w woln, suwerenn Polsk, ktr bdziemy kocha i szanowa. Najwaniejsza przez najblisze dziesiciolecia musi by owiata i kultura narodowa - od ofiarnej pracy nauczycieli, pedagogw, wychowawcw bdzie zaleao, czy przysze pokolenia naprawi to, co zniszczy system, w ktrym czyste wartoci przegryway z bardziej susznymi opiniami i nakazami aparatu wadzy, dla ktrej spoeczestwo byo przedmiotem w budowie pastwa urzdnikw i pseudo demokracji.

Nigdy nie mona powiedzie, i wszystko i wszyscy zasuguj na potpienie, bo przecie nard swoimi rkoma zbudowa ca gospodark, ale gdy nadszed czas refleksji, frustracji zburzy j, nie broni jej przed zaborczoci "neokapitalistw". Dlaczego przypominam ten dwuznaczny okres lat 1980 -2000. w ktrym dorastaem i tworzyem razem z innymi lepsze i gorsze fundamenty dla kolejnego okresu przemian? Ot musimy wzi pod uwag, e aby takie przemiany si powiody, spoeczestwo musi by wiadome swoich czynw, musi przede wszystkim bra pod uwag daleko idce konsekwencje swoich poczyna. Dlatego chociaby po tych dowiadczeniach znw przydayby si nieco szybsze zmiany, to jednak musimy zda si na cierpliwo, aby w te niezbdne zmiany wkroczyy do tego dobrze przygotowane nastpne pokolenia. Rzecz w tym, aby od razu modzie budowaa taki system, ktrego nie musiaby nigdy potem burzy, gdy tego rodzaju rozczarowanie wiadczy o straconym yciu, pomyce, ktrej nie ma kiedy nadrobi. Bo jak wytumaczy protest robotnikw, ktry w konsekwencji prowadzi do wydziedziczania nas z majtku narodowego, gdy obalajc wadz, nie bylimy w stanie w peni patriotycznie i duchowo zabezpieczy naszego dorobku. Bez wikszego wysiku caa sfera rzdowej biurokracji zawaszczaa ten majtek dokonujc jego wyprzeday dla pokrycia ogromnych kosztw transformacji, ktra z tych powodw nie miaa adnego racjonalnego planu, gdy od razu naleao przyj kilkudziesicioletni okres przemian, a nie zrujnowa w cigu 2-3 lat ca gospodark pastwow tj. jakby nie byo narodow. Jeeli nie jestemy w stanie nikogo za to pocign do odpowiedzialnoci, to chocia ustalmy, e do czego takiego w tamtym okresie doszo, a bdziemy wyczuleni w przyszoci na tego rodzaju sprawy.

Rzecz sprowadza si do tego, e spoeczestwo budujc system spoeczno gospodarczy ma go na kadym etapie rozumie, szanowa i broni przed zakusami wskich grup interesw, ktre nie maj adnych skrupuw wobec Ojczyzny. Zatem jaki system ma by w naszym kraju, musi okreli w najbliszych latach cae spoeczestwo, a nie Ci eksperci, ktrzy srodze nas zawiedli. Nawet nie wiem czy do tego trzeba uywa jakich generalnych nazw, czy tylko identyfikowa problemy i szuka ich rozwizania, np. bezrobocie i kwestia stworzenia 1 min miejsc pracy dla modych ludzi. Nic tutaj po okreleniach; kapitalizm, socjalizm, te miejsca ma stworzy trafna polityka spoeczno - gospodarcza i tutaj musz by konkrety w postaci wspdziaania z przedsibiorcami. Jednym z problemw jest usunicie z faszywej propagandy lustracji, przewracania resztek pastwowej gospodarki w imi demagogii, na ktr atwo nacign cz spoeczestwa, ale przecie inni z tego powodu trac cakowicie warunki do ycia ( rozstrzygnicia wobec PGR-w).

Zawsze byem optymist i jednoczenie realist i teraz te bez wikszych obaw patrz w przyszo, ale czekam kiedy historia, spoeczestwo sprawiedliwie oceni niektrych politykw z lat 1945-2000.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt