RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
BDA WYBORY...


Na przestrzeni ostatnich lat coraz czciej zadajemy sobie pytanie jak poprawi wedug jednych kryzysow sytuacj w Polsce , wedug innych wymienit . Taki wstp wiadczy o braku jednoznacznej oceny stanu rzeczy, przemawia o chaosie informacyjnym majcym ogromny wpyw na odczucia wielu ludzi . Tym trudniej jest prowadzi rozwaania, zarwno od strony obiektywnego pooenia naszej gospodarki, jak i te o sposobach modyfikowania caego systemu spoeczno-gospodarczego, gdy wkraczamy na zupenie nie wyrwnany grunt . Zanim odnios si do spraw programowych przytocz czsto napotykany przykad : jeeli kto dostrzega jak nieprawidowo, z tendencj to z drugiej strony spotyka si z atakiem , powiedz jak to zrobi, eby byo lepiej , jak to zrobi eby byo dobrze ? Myl, e wielu ludzi jest sta duo rzeczy powiedzie, ale nie jest moliwe, aby oni umieli to zrobi, bo nie maj do tego adnych instrumentw. W konsekwencji, niektrym chodzi o to, aby nikt nic nie mwi, bo akurat nam jest dobrze. Jednak ludzie mwi i trzeba stara si ich sucha i w miar moliwoci reagowa w codziennym yciu na ich troski i ble. Niewtpliwie najwicej mwi si wok zrnicowania ekonomicznego poziomu ycia rodzin i ich gospodarstw domowych, ale bardzo szybko dochodzi si do wnioskw, e o nasz kraj nikt nie dba. Bierze si to std, e partie polityczne rywalizujc midzy sob, robi to na paszczynie biznesu politycznego, a nie szczerej dbaoci o nard. Dlatego po kadych wyborach tak szybko nastpuje rozczarowanie wyborcw. W nadchodzcej przyszoci my jako nard bdziemy musieli umie wybiera ludzi, ktrzy nas nie zawiod, inaczej nikt nigdy nie bdzie si nawet poczuwa do odpowiedzialnoci za wszystkie absurdy, do ktrych przyoy rk albo im nie przeciwdziaa. Koniec dekady, koniec wieku jest dobrym momentem do wyliczenia kilkunastu nazwisk, ktrzy narodu polskiego nie zawiedli i jest niemal koniecznoci wyliczenie wszystkich tych co zawiedli, gdy bdc tego niewiado-mi staraj si oni poprzez swoje partnicznej i wewntrznej , aby znale narodow kotwic i rzuci ni na waciwy grunt, ktry nie pozwoli jej dryfowa z miejsca na miejsce, bo przecie to naszego okrtu nie uratuje. Jeeli dalibymy sobie z tym rad, to musimy mie wiadomo, e dbao o swj kraj zawsze naley do caego narodu, a w szczeglnoci jest to wyraane podczas przemylanych i odpowiedzialnych wyborw wadz kadego szczebla. Przypomnijmy sobie czym kierowalimy si przy wielu wyborach, a bdziemy mieli odpowied, dlaczego o nasz kraj nikt nie dba. Pora na poszukiwanie tez programowych, ktrych konstruowanie powinno by prowadzone w oparciu o zaangaowanie jak najszerszych rzesz spoecznych, aby nie byo tak, e raptem paru urzdnikw narzuca caemu narodowi swoje gabinetowe wynalazki , ktre w praktyce spoecznej staj si zmor w kadej prostej sprawie . Aby z powodzeniem si do tej wymiany zda zabra, musz zwrci uwag na jedn istotn spraw , ktra moe nam przeszkadza, a mianowicie "snobizm" . Podczas swojej wieloletniej dziaalnoci zetknem si z tym gronym zjawiskiem przy rnych okazjach, a kiedy mwimy, e szukamy programu dla wszystkich, to ci ktrych charakteryzuje ta cecha nie mog by uwaani za dobrych kandydatw na przywdcw, gdy po wyborach nie bd nikogo sucha, a to jest podstawa na kadej funkcji spoecznej, samorzdowej czy politycznej cay czas sucha ludzi, znajomych przedsibiorcw , wjtw etc.. Przechodzc do kwestii samego programu czy to dla Polski , czy te dla powiatu albo gminy musimy bra jedn fundamentaln rzecz, to ma by program dla ludzi takich, jakimi oni s, gdy nikt inny nie bdzie tego programu

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt