RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
O gospodarce...


Pobudzi gospodark, ale jak? Gdy zoty si umacnia, opacalno eksportu spada, ronie ryzyko bezrobocia. Gone instrumenty finansowe przyniosy fortuny ich twrcom a dzisiaj wielcy posiadacze szukaj sposobw na ich bezpieczne przechowanie. S gotowi nawet ponie skromne koszty za przyjcie dugoterminowych depozytw. Wtedy odpowiednio silny poyczkobiorca dysponujc ogromnym kapitaem udziela uzalenionym pastwom kryzysowych poyczek nawet z 10% oprocentowaniem w skali roku. W ten sposb powstaje niewolniczy model Europy i wiata by moe nawet na kilka dziesicioleci XXI wieku. Oczywicie niewolnicy nie zasuguj na suwerenne wasne pastwa, co najwyej niech sobie gadaj w swoich jzykach. Czy historia si powtarza? niedokadnie, ale jestemy w stanie dezorientacji politycznej co nas dodatkowo osabia i naraa na wykorzystanie.
Dlatego dochodmy rde i przyczyn kryzysu a po ich ustaleniu nie wahajmy si zastosowa ustrojowa kuracj na rzecz rzetelnej gospodarki towarowej bez wirtualnych instrumentw finansowych.
Czy to moliwe, nie wiem, ale to wyzwanie i gwne zadanie dla nas, aby stao si to moliwe.


Poniej przytaczam fragment ciekawej publikacji Prof. Elbiety Mczyskiej "Ekonomia a przeom cywilizacyjny. Pytania otwarte. www.praktycznateoria.pl ..."Zatem rodzi si pytanie, jaki model ustroju spoeczno-gospodarczego uksztatuje nowa, postindustrialna cywilizacja? W warunkach nakadania si kryzysu globalnego i przeomu cywilizacyjnego oraz wyranych symptomw nieadu w wiatowym s ystemie gospodarczym, pytanie o optymalny ksztat ustroju gospodarczego nabiera specjalnego znaczenia nie tylko w krajach dokonujcych transformacji ustrojowej, ale take w krajach o dugich tradycjach gospodarki rynkowej. Model ustroju gospodarczego jest bowiem jednym z fundamentalnych czynnikw ksztatujcych jako rzdw i rzdzenia na wszystkich jego poziomach: od krajowego, a nawet ponadnarodowego poprzez lokalny [57]. Ustrj gospodarczy wyznacza przy tym ramy dla sektora publicznego [58].

Obecnie zyskuje na znaczeniu opinia, e pierwotne rda nieprawidowoci w gospodarce tkwi przede wszystkim w bdach ustrojowych, w tym w bezkrytycznym poddaniu gospodarczej polityki ustrojowej doktrynie neoliberalnej. Charakterystyczne, e opinie takie formuowane s take przez niedawnych jej wyznawcw. Do takiego grona zaliczy mona min. Jeffreya Sachsa, ktry podkrela, e "znalelimy si midzy dwiema woluntarystycznymi utopiami. Jedna kanonizuje rynek, a druga spoeczestwo. Wikszo ludzi daa sobie wmwi, e adne pastwo im nie pomoe, a jeli obieca im pomc, i tak wszystko zmarnuje. Sporo czasu upynie, nim ludzie dadz si znw przekona, e bez silnego pastwa nie da si mie dobrego spoeczestwa ani sprawnej gospodarki" [59].

Take J. K. Galbraith w ksice Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasw wskazuje na tkwice w doktrynie neoliberalnej rda nieprawidowoci. Podkrela rozziew pomidzy rzeczywistoci a "konwencjonaln wiedz" i grony dla gospodarki, przedsibiorczoci i skutecznego rzdzenia, bezprecedensowy wpyw sektora prywatnego na sektor publiczny. Przestrzega te przed si korporacji ponadnarodowych oraz nastpstwami przejmowania przez menederw wadzy od akcjonariuszy i czonkw rad nadzorczych [60]...."


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt