RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 20 lipca 2024 roku, Imieniny: Czes³aw, Hieronim
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Warsztaty lokalnego oywienia gospodarczego w Powiecie Sokoowskim

 

Organizatorami kilku spotka byli Starosta Powiatu Sokoowskiego i Dyrektor Powiatowego Urzdu Pracy w Sokoowie Podlaskim przy wspudziale Midzynarodowego Centrum Partnerstwa "PARTNERS NETWORK" w Krakowie. Mottem byy m. in. takie myli:

 

"Jeeli marzy tylko jeden czowiek,

Pozostanie to tylko marzeniem.

Jeeli za bdziemy marzy wszyscy razem,

Bdzie to ju Pocztek nowej rzeczywistoci"

 

Helder Camara

 

Po "dobrych praktykach" zwyciski projekt "Zalew w Niewiadomej" uzyska 6383 punktw. Pozostae projekty uzyskay nastpujc liczb punktw"

1. "Bug - Dzika rzeka Europy" - 5584 punktw

2. "Marka promocyjna - ZOTY SOKӣ" - 5471 punktw

3. "Ekoenergia - Sokoowski Park Przemysowy" - 5301 punktw

4. :Orodek terapeutyczno - rekreacyjny - Atrakyjna Trzecia Modo" - 5300 punktw

 

Poniej przytaczamy fragmenty czci opisowej zwyciskiego projektu

"ZALEW NIEWIADOMA"

1.Lokalizacja projektowanej inwestycji

Projektowany zbiornik gwny "NIEWIADOMA" zlokalizowany bdzie w dolinie rzeki Cetyni, na gruntach 4 wsi - obrbw : Niewiadoma, Nieciecz Wociaska, Kupientyn i Kupientyn Kolonia w Gminie Sabnie , powiat sokoowski, wojewdztwo mazowieckie.

Lokalizacja zbiornika wykorzystuje dogodne warunki topograficzne i nisk klas bonitacyjn gruntw oraz stan zagospodarowania terenu. Obecnie rzeka pynie w wskiej liczcej ok. 150 - 200 m dolinie, meandrujc w jej dnie i tworzc rozgazienia. Najnisza cz terenu, ktry ulegnie zalaniu, uytkowana jest jako ki i pastwiska, o optymalnym lub okresowo nadmiernym uwilgotnieniu. Grunty orne w dolinie przewidzianej pod zalew zajmuj ok. 25%, trwae uytki zielone 50% a lasy i zadrzewienia 19%. Zbocza doliny posiadaj stosunkowo due nachylenie (miejscami stromizny). Zbudowane s z piaskw drobnoziarnistych i pylastych podesanych pyami i glinami piaszczystymi. W dnie doliny zalegaj namuy odkadane przez rzek oraz torfy i mursze a wyej utwory piaszczyste.

Zapora czoowa zbudowana zostanie w rejonie wlotu prawostronnego dopywu Cieku Spod Niecieczy, powyej lokalnej drogi powiatowej, czcej miejscowoci Nieciecz Wociask Niewiadom Grodzisk i Sabnie, w km 21+500 biegu rzeki Cetyni. Zasig zalewu, przy normalnym poziomie pitrzenia, osignie km 25+300 rzeki. Powierzchnia lustra wody wyniesie 42,22 ha , dugo linii brzegowej 5,9 km , a czna dugo zalewu (wedug kilometrau rzeki) 3800 m przy redniej jego szerokoci 114m. Zbiornik posiada bdzie stref ochronn szerokoci redniej ok. 23 m ..

2. Istniejcy stan zagospodarowani terenu zbiornika i obszaru bezporednio przylegego

Wspczesny krajobraz i rzeba, powstaa w plejstocenie, w procesie peryglacjalnym


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt