RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Czwartek, 8 czerwca 2023 roku, Imieniny: Maksym, Seweryn
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuły :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesień 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 1
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrągłostołowe
Walka o panowanie nad Bałtykiem w XVII w
Katyń-miara godności człowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosława Iwaszkiewicza
Kult słuszności inaczej naiwność...
Salezjanie w Sokołowie Podlaskim
Co sie dzieje na świecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszłosc
Media i Świat...
Kryzys...
Do Przywódców...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnaleźć światło...
Krytyka
Człowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpływ na naszą epokę?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura człowieka
Ustawa...
Oczekiwania a możliwa przyszłość polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chęci...dla reform?
Twórczość bez owoców...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...już za tydzień...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodarką?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstęp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wieczności trwanie...
Blisko ludzi..
Życie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mówią...
Miałkie słowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
Źle postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kreską...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyskał a kto stracił po głosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Warsztaty lokalnego ożywienia gospodarczego w Powiecie Sokołowskim

 

Organizatorami kilku spotkań byli Starosta Powiatu Sokołowskiego i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim przy współudziale Międzynarodowego Centrum Partnerstwa "PARTNERS NETWORK" w Krakowie. Mottem były m. in. takie myśli:

 

"Jeżeli marzy tylko jeden człowiek,

Pozostanie to tylko marzeniem.

Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem,

Będzie to już Początek nowej rzeczywistości"

 

Helder Camara

 

Po "dobrych praktykach" zwycięski projekt "Zalew w Niewiadomej" uzyskał 6383 punktów. Pozostałe projekty uzyskały następującą liczbę punktów"

1. "Bug - Dzika rzeka Europy" - 5584 punktów

2. "Marka promocyjna - ZŁOTY SOKÓŁ" - 5471 punktów

3. "Ekoenergia - Sokołowski Park Przemysłowy" - 5301 punktów

4. :Ośrodek terapeutyczno - rekreacyjny - Atrakyjna Trzecia Młodość" - 5300 punktów

 

Poniżej przytaczamy fragmenty części opisowej zwycięskiego projektu

"ZALEW NIEWIADOMA"

1.Lokalizacja projektowanej inwestycji

Projektowany zbiornik główny "NIEWIADOMA" zlokalizowany będzie w dolinie rzeki Cetyni, na gruntach 4 wsi - obrębów : Niewiadoma, Nieciecz Włościańska, Kupientyn i Kupientyn Kolonia w Gminie Sabnie , powiat sokołowski, województwo mazowieckie.

Lokalizacja zbiornika wykorzystuje dogodne warunki topograficzne i niską klasę bonitacyjną gruntów oraz stan zagospodarowania terenu. Obecnie rzeka płynie w wąskiej liczącej ok. 150 - 200 m dolinie, meandrując w jej dnie i tworząc rozgałęzienia. Najniższa część terenu, który ulegnie zalaniu, użytkowana jest jako łąki i pastwiska, o optymalnym lub okresowo nadmiernym uwilgotnieniu. Grunty orne w dolinie przewidzianej pod zalew zajmują ok. 25%, trwałe użytki zielone 50% a lasy i zadrzewienia 19%. Zbocza doliny posiadają stosunkowo duże nachylenie (miejscami stromizny). Zbudowane są z piasków drobnoziarnistych i pylastych podesłanych pyłami i glinami piaszczystymi. W dnie doliny zalegają namuły odkładane przez rzekę oraz torfy i mursze a wyżej utwory piaszczyste.

Zapora czołowa zbudowana zostanie w rejonie wlotu prawostronnego dopływu Cieku Spod Niecieczy, powyżej lokalnej drogi powiatowej, łączącej miejscowości Nieciecz Włościańską Niewiadomą Grodzisk i Sabnie, w km 21+500 biegu rzeki Cetyni. Zasięg zalewu, przy normalnym poziomie piętrzenia, osiągnie km 25+300 rzeki. Powierzchnia lustra wody wyniesie 42,22 ha , długość linii brzegowej 5,9 km , a łączna długość zalewu (według kilometrażu rzeki) 3800 m przy średniej jego szerokości 114m. Zbiornik posiadał będzie strefę ochronną szerokości średniej ok. 23 m ..

2. Istniejący stan zagospodarowani terenu zbiornika i obszaru bezpośrednio przyległego

Współczesny krajobraz i rzeźba, powstała w plejstocenie, w procesie peryglacjalnym


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2023 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt